رئیس شورای اسلامی شهرکرد:
رئیس شورای اسلامی شهرکرد گفت: تغییر کاربری اراضی صنایع حوضچه‌ای از طریق کمیسیون ماده پنج امکان‌پذیر نیست و اگر تغییری بخواهد صورت گیرد فقط از طریق طرح تفصیلی است.
کد خبر: ۷۶۴۲۶۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶


شهردار شهرکرد گفت: عملیات اجرایی نخاله برداری و آماده سازی معبر‌های اصلی صنایع حوضچه‌ای آغاز شد.
کد خبر: ۷۳۸۹۶۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۵