معاون توسعه مدیریت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل گفت: در راستای انجام اقدامات حفاظتی، مطالعه و حفاظت بافت تاریخی روستای کزج در سامانه ستاد ایران قرار گرفت.
کد خبر: ۷۴۱۷۲۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹