برچسب :

رطوبت

آسمان امروز شهرستان‌های آبادان و خرمشهر صاف و آفتابی است.
کد خبر: ۷۰۷۵۳۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۸


دمای امروز شهرستان‌های آبادان و خرمشهر به ۴۸ درجه سانتیگراد رسید.
کد خبر: ۷۰۷۴۰۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷


دمای امروز شهرستان‌های آبادان و خرمشهر به ۴۵ درجه سانتیگراد رسید.
کد خبر: ۷۰۷۲۸۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۶


آسمان امروز شهرستان‌های آبادان و خرمشهر صاف و آفتابی است.
کد خبر: ۷۰۷۱۴۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵


آسمان امروز شهرستان‌های آبادان و خرمشهر غبارآلود است.
کد خبر: ۷۰۷۰۱۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۴


آسمان امروز شهرستان‌های آبادان و خرمشهر صاف و آفتابی است.
کد خبر: ۷۰۶۸۸۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۳


آسمان امروز شهرستان‌های آبادان و خرمشهر صاف همراه با گرد و غبار است.
کد خبر: ۷۰۶۸۲۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۲


آسمان امروز شهرستان‌های آبادان و خرمشهر صاف همراه با گرد و غبار است.
کد خبر: ۷۰۶۷۳۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۱


آسمان امروز شهرستان‌های آبادان و خرمشهر صاف و آفتابی است.
کد خبر: ۷۰۶۶۲۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰


آسمان امروز شهرستان‌های آبادان و خرمشهر صاف و آفتابی است.
کد خبر: ۷۰۶۵۵۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۹


دمای هوا امروز شهرستان‌های آبادان و خرمشهر کاهش یافت.
کد خبر: ۷۰۶۴۹۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۸


دمای هوا امروز شهرستان‌های آبادان و خرمشهر کاهش یافت.
کد خبر: ۷۰۶۳۷۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۷


دمای امروز شهرستان‌های آبادان و خرمشهر به ۴۸ درجه رسید.
کد خبر: ۷۰۶۲۵۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۶


دمای هوا امروز شهرستان‌های آبادان و خرمشهر کاهش یافت.
کد خبر: ۷۰۶۱۹۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۵


دمای هوا امروز شهرستان‌های آبادان و خرمشهر کاهش یافت.
کد خبر: ۷۰۶۰۹۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۴


آسمان امروز شهرستان‌های آبادان و خرمشهر صاف و آفتابی است.
کد خبر: ۷۰۵۹۷۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۳


دمای هوا امروز شهرستان‌های آبادان و خرمشهر به ۴۸ درجه رسید.
کد خبر: ۷۰۵۸۴۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۲


دمای هوا امروز شهرستان‌های آبادان و خرمشهر به ۴۸ درجه رسید.
کد خبر: ۷۰۵۷۲۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۱


دمای هوا امروز شهرستان‌های آبادان و خرمشهر افزایش یافت.
کد خبر: ۷۰۵۵۹۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۰


آسمان امروز شهرستان‌های آبادان و خرمشهر صاف همراه با غبار محلی است.
کد خبر: ۷۰۵۳۹۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۸