سالم
مشهد؛
کیفیت هوا شهر مشهد با عدد شاخص ۶۱ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۶۱۱۶۸۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۶

مشهد؛
کیفیت هوای 'شهر مشهد' با عدد شاخص ۹۲ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۶۱۱۳۷۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۳

مشهد؛
کیفیت هوا شهر مشهد با عدد شاخص ۸۶ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۶۱۱۱۸۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۱

مشهد؛
کیفیت هوا شهر مشهد با عدد شاخص ۶۹ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۶۱۱۰۲۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۰

کرمانشاه؛
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه با بیان اینکه در حال حاضر 93 روستای استان به صورت سیار آبرسانی می‌شود، گفت: عمده این روستاها در شهرستان کرمانشاه قرار دارند.
کد خبر: ۶۱۰۹۹۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۹

مشهد؛
کیفیت هوا شهر مشهد با عدد شاخص ۹۸ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۶۱۰۸۷۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۹

مشهد؛
کیفیت هوا شهر مشهد با عدد شاخص ۹۵ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۶۱۰۵۶۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۷

مشهد؛
کیفیت هوا شهر مشهد با عدد شاخص ۸۳ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۶۱۰۳۹۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۶

مشهد؛
کیفیت هوا شهر مشهد با عدد شاخص ۸۹ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۶۰۹۷۴۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۱

مشهد؛
کیفیت هوا شهر مشهد با عدد شاخص ۸۸ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۶۰۹۵۹۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

مشهد؛
کیفیت هوا شهر مشهد با عدد شاخص ۶۶ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۶۰۹۴۶۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۳۰

مشهد؛
کیفیت هوا شهر مشهد با عدد شاخص ۶۶ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۶۰۹۱۸۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۸

مشهد؛
کیفیت هوا شهر مشهد با عدد شاخص ۷۹ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۶۰۹۰۴۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۷

مشهد؛
کیفیت هوا شهر مشهد با عدد شاخص ۷۲ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۶۰۸۹۴۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۶

مشهد؛
کیفیت هوا شهر مشهد با عدد شاخص ۸۲ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۶۰۸۷۹۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۵

مشهد؛
کیفیت هوا شهر مشهد با عدد شاخص ۹۷ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۶۰۸۶۴۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۴

مشهد؛
کیفیت هوای شهر مشهد با عدد شاخص ۸۲ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۶۰۸۴۹۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۳

مشهد؛
کیفیت هوا شهر مشهد با عدد شاخص ۸۷ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۶۰۸۱۴۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۰

مشهد؛
کیفیت هوا شهر مشهد با عدد شاخص ۷۹ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۶۰۷۹۸۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۹

مشهد؛
کیفیت هوا شهر مشهد با عدد شاخص ۸۵ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۶۰۷۸۳۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۸