۲۱ : ۰۴ - يکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
باشگاه خبرنگاران - برگزاری دوره آموزشی لوله کشی و تاسیسات آب شرب برای آبداران شهرستان سیاهکل
دوره آموزشی لوله کشی و تاسیسات آب شرب برای 18 نفر از آبداران شهرستان سیاهکل برگزار شد.
باشگاه خبرنگاران - دستگیری شکارچی حرفه ای مناطق کوهستانی گیلان
شکارچی حرفه ای مناطق کوهستانی گیلان با همکاری محیط بانان شهرستان شفت و رودبار دستگیر شد .
باشگاه خبرنگاران - دعوت ورزشکاران گیلانی به اردوی تیم ملی وزنه برداری جانبازان و معلولان
سامان رضی و محسن بختیار 2 ورزشکار گیلانی به تیم ملی وزنه برداری جانبازان و معلولان دعوت شدند.
باشگاه خبرنگاران - صعود تیم های کبدی مردان و زنان گیلان به رقابت های لیگ کشور
تیم های کبدی مردان و زنان گیلان به دور دوم مسابقات لیگ برتر کشور صعود کردند.
باشگاه خبرنگاران - بازنویسی چارت شورای شهر رشت
چارت شورای شهر رشت بازنویسی می‌شود.
باشگاه خبرنگاران - تعامل با گروه های مردم نهاد در حفظ و حراست محیط زیست رضوانشهر
نشست چگونگی تعامل هرچه بیشتر با گروه های مردم نهاد در حفظ محیط زیست رضوانشهر برگزار شد.
باشگاه خبرنگاران - اجرای طرح آموزش محیط زیست به دانش آموزان سیاهکلی
طرح آموزش محیط زیست به دانش آموزان شهرستان سیاهکل آغاز شد.
باشگاه خبرنگاران - مراسم سنتی انارچینی در روستای تاریخی انبوه رودبار
مراسم سنتی انارچینی در روستای تاریخی انبوه عمارلوی رودبار برگزار شد.
باشگاه خبرنگاران - پایان سرشماری مرال در عرصه های جنگلی املش
سرشماری مرال در عرصه های جنگلی املش پایان یافت.
باشگاه خبرنگاران - دانشگاه گیلان در جمع ۵۰۰ مؤسسه برتر مهندسی و فناوری جهان
دانشگاه گیلان در جمع ۵۰۰ مؤسسه برتر مهندسی و فناوری جهان قرار گرفت.
باشگاه خبرنگاران - اجرای طرح ایمن سازی سامانه های گندزدایی آب شرب روستایی رضوانشهر
طرح ایمن سازی سامانه های گندزدایی آب شرب روستاهای شهرستان رضوانشهر اجرا شد.
باشگاه خبرنگاران - مرمت خط آبرسانی روستایی فومن
خط آبرسانی روستای قلعه رودخان فومن مرمت شد.
باشگاه خبرنگاران - ورزشکار گیلانی صاحب مدال طلای پاراتکواندوی جهان
مهدی پور رهنما مدال طلای پاراتکواندوی جهان را بر گردن آویخت.
باشگاه خبرنگاران - ارتقای کیفیت آب شرب روستاهای رشت
کیفیت آب شرب روستاهای رشت ارتقا یافت .
باشگاه خبرنگاران - كشف مواد مخدر در شهرستان مرزی آستارا
حدود 5کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان مرزی آستارا کشف و ضبط شد.
پیشخوان
تازه های سرویس گیلان
پیشخوان
باشگاه خبرنگاران - برگزاری دوره آموزشی لوله کشی و تاسیسات آب شرب برای آبداران شهرستان سیاهکل
دوره آموزشی لوله کشی و تاسیسات آب شرب برای 18 نفر از آبداران شهرستان سیاهکل برگزار شد.
باشگاه خبرنگاران - دستگیری شکارچی حرفه ای مناطق کوهستانی گیلان
شکارچی حرفه ای مناطق کوهستانی گیلان با همکاری محیط بانان شهرستان شفت و رودبار دستگیر شد .
باشگاه خبرنگاران - دعوت ورزشکاران گیلانی به اردوی تیم ملی وزنه برداری جانبازان و معلولان
سامان رضی و محسن بختیار 2 ورزشکار گیلانی به تیم ملی وزنه برداری جانبازان و معلولان دعوت شدند.
باشگاه خبرنگاران - صعود تیم های کبدی مردان و زنان گیلان به رقابت های لیگ کشور
تیم های کبدی مردان و زنان گیلان به دور دوم مسابقات لیگ برتر کشور صعود کردند.
باشگاه خبرنگاران - بازنویسی چارت شورای شهر رشت
چارت شورای شهر رشت بازنویسی می‌شود.
باشگاه خبرنگاران - تعامل با گروه های مردم نهاد در حفظ و حراست محیط زیست رضوانشهر
نشست چگونگی تعامل هرچه بیشتر با گروه های مردم نهاد در حفظ محیط زیست رضوانشهر برگزار شد.
باشگاه خبرنگاران - اجرای طرح آموزش محیط زیست به دانش آموزان سیاهکلی
طرح آموزش محیط زیست به دانش آموزان شهرستان سیاهکل آغاز شد.
باشگاه خبرنگاران - مراسم سنتی انارچینی در روستای تاریخی انبوه رودبار
مراسم سنتی انارچینی در روستای تاریخی انبوه عمارلوی رودبار برگزار شد.
باشگاه خبرنگاران - پایان سرشماری مرال در عرصه های جنگلی املش
سرشماری مرال در عرصه های جنگلی املش پایان یافت.
باشگاه خبرنگاران - دانشگاه گیلان در جمع ۵۰۰ مؤسسه برتر مهندسی و فناوری جهان
دانشگاه گیلان در جمع ۵۰۰ مؤسسه برتر مهندسی و فناوری جهان قرار گرفت.
باشگاه خبرنگاران - اجرای طرح ایمن سازی سامانه های گندزدایی آب شرب روستایی رضوانشهر
طرح ایمن سازی سامانه های گندزدایی آب شرب روستاهای شهرستان رضوانشهر اجرا شد.
باشگاه خبرنگاران - مرمت خط آبرسانی روستایی فومن
خط آبرسانی روستای قلعه رودخان فومن مرمت شد.
باشگاه خبرنگاران - ورزشکار گیلانی صاحب مدال طلای پاراتکواندوی جهان
مهدی پور رهنما مدال طلای پاراتکواندوی جهان را بر گردن آویخت.
باشگاه خبرنگاران - ارتقای کیفیت آب شرب روستاهای رشت
کیفیت آب شرب روستاهای رشت ارتقا یافت .
باشگاه خبرنگاران - كشف مواد مخدر در شهرستان مرزی آستارا
حدود 5کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان مرزی آستارا کشف و ضبط شد.