خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | گلستان
۳۴ : ۱۵ - چهارشنبه ۰۹ فروردين ۱۳۹۶
باشگاه خبرنگاران - افزایش 16 درصدی آزادی زندانیان دیون مالی غیرعمد گلستان
گرگان؛
آزادی زندانیان دیون مالی غیرعمد گلستان سال گذشته 16 درصد افزایش داشت.
باشگاه خبرنگاران - کشف 127 کیلوگرم حشیش در گلستان
گرگان؛
127 کیلوگرم حشیش در گلستان کشف شد.
باشگاه خبرنگاران - خدمات رسانی به 15 هزار مسافر در کمپهای نوروزی گنبدکاووس
گرگان؛
15 هزار مسافر نوروزی در کمپهای ایمنی سلامت گنبدکاووس خدمات دریافت کردند.
باشگاه خبرنگاران - کشف  12 هزار انواع قرص های غیر مجاز در گنبدکاووس
گرگان؛
12 هزار انواع قرص های غیر مجاز در گنبدکاووس کشف شد.
باشگاه خبرنگاران - وزش باد 65 کیلومتر برساعت در گرگان
باد نسبتا شدید با سرعت 65 کیلومتر بر ساعت گرگان را در نوردید.
باشگاه خبرنگاران - کشف بیش از 3 هزار لیتر مشروب در حال ساخت در گلستان
گرگان؛
بیش از 3 هزار لیتر مشروب در حال ساخت در گرگان کشف شد.
باشگاه خبرنگاران - رشد 8 درصدی اقامتهای نوروزی در گلستان
گرگان؛
اقامت مسافران نوروزی در گلستان امسال 8 درصد افزایش داشته است.
باشگاه خبرنگاران - جو نسبتا پایدار هوای گلستان تا پایان هفته
گرگان؛
جو هوای گلستان تا پایان هفته نسبتا پایدار خواهد بود.
باشگاه خبرنگاران - قول دادن در زمان تبلیغات فریب انتخاباتی
گرگان؛
قول دادن در هنگام تبلیغات، فریبکاری انتخاباتی است.
باشگاه خبرنگاران - دستگيری سارقان كابل برق در گنبدكاووس
گرگان؛
سارقان کابل های برق در گنبدکاووس دستگیر شدند.
باشگاه خبرنگاران - افزایش بازدید مسافران نوروزی از گلستان
گرگان؛
بازدید مسافران و گردشگران نوروزی امسال از گلستان افزایش داشته است.
باشگاه خبرنگاران - ۱۴ هزار زائر نوروزی در اماکن متبرکه شهرستان کردکوی
گرگان؛
۱۴ هزار زائر نوروزی تاکنون از اماکن متبرکه شهرستان کردکوی بازدید کردند.
باشگاه خبرنگاران - ۵ هزار و ۵۰۰ نفر داوطلب شورا‌ها در گلستان
گرگان؛
۵ هزار و ۵۰۰ نفر داوطلب شورا‌ها در گلستان
باشگاه خبرنگاران - پذیرش ۶۹ هزار نفر در ستادهای اسکان گلستان
گرگان؛
تاکنون بیش از ۶۹ هزار نفر روز در مراکز اسکان نوروزی فرهنگیان گلستان پذیرش شده اند.
باشگاه خبرنگاران - اردوی تیم ملی هاکی مردان بزرگسال در گرگان
گرگان؛
اردوی تیم ملی هاکی مردان بزرگسال در گرگان در حال برگزاری است.
پیشخوان
تازه های سرویس گلستان

اخبار گلستان

پیشخوان
باشگاه خبرنگاران - افزایش 16 درصدی آزادی زندانیان دیون مالی غیرعمد گلستان
گرگان؛
آزادی زندانیان دیون مالی غیرعمد گلستان سال گذشته 16 درصد افزایش داشت.
باشگاه خبرنگاران - کشف 127 کیلوگرم حشیش در گلستان
گرگان؛
127 کیلوگرم حشیش در گلستان کشف شد.
باشگاه خبرنگاران - خدمات رسانی به 15 هزار مسافر در کمپهای نوروزی گنبدکاووس
گرگان؛
15 هزار مسافر نوروزی در کمپهای ایمنی سلامت گنبدکاووس خدمات دریافت کردند.
باشگاه خبرنگاران - کشف  12 هزار انواع قرص های غیر مجاز در گنبدکاووس
گرگان؛
12 هزار انواع قرص های غیر مجاز در گنبدکاووس کشف شد.
باشگاه خبرنگاران - وزش باد 65 کیلومتر برساعت در گرگان
باد نسبتا شدید با سرعت 65 کیلومتر بر ساعت گرگان را در نوردید.
باشگاه خبرنگاران - کشف بیش از 3 هزار لیتر مشروب در حال ساخت در گلستان
گرگان؛
بیش از 3 هزار لیتر مشروب در حال ساخت در گرگان کشف شد.
باشگاه خبرنگاران - رشد 8 درصدی اقامتهای نوروزی در گلستان
گرگان؛
اقامت مسافران نوروزی در گلستان امسال 8 درصد افزایش داشته است.
باشگاه خبرنگاران - جو نسبتا پایدار هوای گلستان تا پایان هفته
گرگان؛
جو هوای گلستان تا پایان هفته نسبتا پایدار خواهد بود.
باشگاه خبرنگاران - قول دادن در زمان تبلیغات فریب انتخاباتی
گرگان؛
قول دادن در هنگام تبلیغات، فریبکاری انتخاباتی است.
باشگاه خبرنگاران - دستگيری سارقان كابل برق در گنبدكاووس
گرگان؛
سارقان کابل های برق در گنبدکاووس دستگیر شدند.
باشگاه خبرنگاران - افزایش بازدید مسافران نوروزی از گلستان
گرگان؛
بازدید مسافران و گردشگران نوروزی امسال از گلستان افزایش داشته است.
باشگاه خبرنگاران - ۱۴ هزار زائر نوروزی در اماکن متبرکه شهرستان کردکوی
گرگان؛
۱۴ هزار زائر نوروزی تاکنون از اماکن متبرکه شهرستان کردکوی بازدید کردند.
باشگاه خبرنگاران - ۵ هزار و ۵۰۰ نفر داوطلب شورا‌ها در گلستان
گرگان؛
۵ هزار و ۵۰۰ نفر داوطلب شورا‌ها در گلستان
باشگاه خبرنگاران - پذیرش ۶۹ هزار نفر در ستادهای اسکان گلستان
گرگان؛
تاکنون بیش از ۶۹ هزار نفر روز در مراکز اسکان نوروزی فرهنگیان گلستان پذیرش شده اند.
باشگاه خبرنگاران - اردوی تیم ملی هاکی مردان بزرگسال در گرگان
گرگان؛
اردوی تیم ملی هاکی مردان بزرگسال در گرگان در حال برگزاری است.