خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | گلستان
۵۸ : ۱۹ - دوشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۶
باشگاه خبرنگاران - کشف بیش از 5 تن گوشت فاسد در گلستان
گلستان؛
5 تن گوشت فاسد در گلستان کشف شد.
باشگاه خبرنگاران - انتصاب امام جمعه شهرستان گالیکش
گلستان؛
امام جمعه جدید شهرستان گالیکش منصوب شد.
باشگاه خبرنگاران - ضرورت تخصیص اعتبار برای تکمیل راه روستایی دو شهرستان گلستان
گلستان؛
8میلیاردتومان اعتبار جهت تکمیل طرح های هادی روستاهای شهرستانهای آزادشهر و رامیان نیاز است.
باشگاه خبرنگاران - آغاز خرید تضمینی کلزا در گلستان
گلستان؛
خرید تضمینی دانه روغنی کلزا در گلستان آغاز شد .
باشگاه خبرنگاران - قدردانی از حامیان ایتام کلاله
گلستان؛
در مراسمی از حامیان ایتام در کلاله تجلیل شد.
باشگاه خبرنگاران - کارگاه مبارزه با حشرات ناقل در کلاله
گلستان؛
با هدف مبارزه با حشرات ناقل بیماری‌ها کارگاه آموزشی چک حشره شناسی در کلاله برگزار شد.
باشگاه خبرنگاران - نتیجه انتخابات شورای شهر گرگان ۹۶
نتیجه انتخابات شورای شهر گرگان را در این خبر بخوانید.
باشگاه خبرنگاران - نتیجه انتخابات شورای شهر بندر ترکمن ۹۶
نتیجه انتخابات شورای شهر بندر ترکمن را در این خبر بخوانید.
باشگاه خبرنگاران - نتیجه انتخابات شورای شهر آزادشهر ۹۶
نتیجه انتخابات شورای شهر آزادشهر را در این خبر بخوانید.
باشگاه خبرنگاران - نتیجه انتخابات شورای شهر بندرگز ۹۶
نتیجه انتخابات شورای شهر بندرگز را در این خبر بخوانید.
باشگاه خبرنگاران - نتیجه انتخابات شورای شهر گمیشان ۹۶
نتیجه انتخابات شورای شهر گمیشان را در این خبر بخوانید.
باشگاه خبرنگاران - نتیجه انتخابات شورای شهر کردکوی ۹۶
نتیجه انتخابات شورای شهر کردکوی را در این خبر بخوانید.
باشگاه خبرنگاران - نتیجه انتخابات شورای شهر مراوه تپه ۹۶
نتیجه انتخابات شورای شهر مراوه تپه را در این خبر بخوانید.
باشگاه خبرنگاران - نتیجه انتخابات شورای شهر کلاله ۹۶
نتیجه انتخابات شورای شهر کلاله را در این خبر بخوانید.
باشگاه خبرنگاران - نتیجه انتخابات شورای شهر آق‌قلا ۹۶
نتیجه انتخابات شورای شهر آق قلا را در این خبر بخوانید.
پیشخوان
تازه های سرویس گلستان

اخبار گلستان

پیشخوان
باشگاه خبرنگاران - کشف بیش از 5 تن گوشت فاسد در گلستان
گلستان؛
5 تن گوشت فاسد در گلستان کشف شد.
باشگاه خبرنگاران - انتصاب امام جمعه شهرستان گالیکش
گلستان؛
امام جمعه جدید شهرستان گالیکش منصوب شد.
باشگاه خبرنگاران - ضرورت تخصیص اعتبار برای تکمیل راه روستایی دو شهرستان گلستان
گلستان؛
8میلیاردتومان اعتبار جهت تکمیل طرح های هادی روستاهای شهرستانهای آزادشهر و رامیان نیاز است.
باشگاه خبرنگاران - آغاز خرید تضمینی کلزا در گلستان
گلستان؛
خرید تضمینی دانه روغنی کلزا در گلستان آغاز شد .
باشگاه خبرنگاران - قدردانی از حامیان ایتام کلاله
گلستان؛
در مراسمی از حامیان ایتام در کلاله تجلیل شد.
باشگاه خبرنگاران - کارگاه مبارزه با حشرات ناقل در کلاله
گلستان؛
با هدف مبارزه با حشرات ناقل بیماری‌ها کارگاه آموزشی چک حشره شناسی در کلاله برگزار شد.
باشگاه خبرنگاران - نتیجه انتخابات شورای شهر گرگان ۹۶
نتیجه انتخابات شورای شهر گرگان را در این خبر بخوانید.
باشگاه خبرنگاران - نتیجه انتخابات شورای شهر بندر ترکمن ۹۶
نتیجه انتخابات شورای شهر بندر ترکمن را در این خبر بخوانید.
باشگاه خبرنگاران - نتیجه انتخابات شورای شهر آزادشهر ۹۶
نتیجه انتخابات شورای شهر آزادشهر را در این خبر بخوانید.
باشگاه خبرنگاران - نتیجه انتخابات شورای شهر بندرگز ۹۶
نتیجه انتخابات شورای شهر بندرگز را در این خبر بخوانید.
باشگاه خبرنگاران - نتیجه انتخابات شورای شهر گمیشان ۹۶
نتیجه انتخابات شورای شهر گمیشان را در این خبر بخوانید.
باشگاه خبرنگاران - نتیجه انتخابات شورای شهر کردکوی ۹۶
نتیجه انتخابات شورای شهر کردکوی را در این خبر بخوانید.
باشگاه خبرنگاران - نتیجه انتخابات شورای شهر مراوه تپه ۹۶
نتیجه انتخابات شورای شهر مراوه تپه را در این خبر بخوانید.
باشگاه خبرنگاران - نتیجه انتخابات شورای شهر کلاله ۹۶
نتیجه انتخابات شورای شهر کلاله را در این خبر بخوانید.
باشگاه خبرنگاران - نتیجه انتخابات شورای شهر آق‌قلا ۹۶
نتیجه انتخابات شورای شهر آق قلا را در این خبر بخوانید.