باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس سئو در مازندران
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد آشنا با مفاهیم سئو دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس بازرگانی
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از بانوان مسلط به زبان فرانسه دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام 3 ردیف شغلی در تهران
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل از افراد مسلط بر مفاهیم شی گرایی دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس مالی (Finance Officer)
ویژه افراد جویای کار؛
یک سازمان بین المللی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد مسلط به زبان انگلیسی دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -دعوت به همکاری در استان گلستان
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از آقایان دارای لیسانس شیمی یا کشاورزی دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام برنامه نویس
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد مسلط به ماژول نویسی برای پرستاشاپ در Front Office , Back Office دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس تولید و تکنیسین فنی
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد دارای مدرک کارشناسی در رشته مهندسی معدن دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -دعوت به همکاری در استان سیستان و بلوچستان
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از بانوان آشنا با کامپیوتر و اینترنت دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام مدیر مالی
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد مسلط به مدیریت حساب و مالی دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام مشاور IT و مشاور تحصیلی
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد دارای مدرک کارشناسی و یا دانشجوی کارشناسی دعوت به همکاری می نماید.