باشگاه خبرنگاران -استخدام مهندس نرم افزار
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد مسلط به #C دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -دعوت به همکاری مهندس مکانیک
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد آشنا به سیستم مشتریان و فروش و انبار سپیدار دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام نماینده علمی
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد آشنا به زبان انگلیسی دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام حسابدار خانم در استان فارس
ویژه افراد جویای کار؛
کارخانه ای جهت تکمیل پرسنل خود از بانوان مسلط به مفاهیم حسابداری دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام راننده در استان قزوین
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت تاکسیرانی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد دارای اتومبیل شخصی دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام 3 ردیف شغلی در کرج
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود در عناوین شغلی کارشناس بازرگانی، صنایع غذایی و شیمی دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام گرافیست و طراح
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت تولیدی جهت تکمیل پرسنل خود از بانوان آشنای با نرم افزارهای طراحی دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام مهندس مکانیک
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد مسلط به نرم افزار کیتا و فرآیندهای تولید دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -دعوت به همکاری در استان گیلان
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد ساکن در شهرستان رودسر دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام مدیر فروش
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد دارای سابقه مدیریت فروش در صنایع وابسته به ساختمان دعوت به همکاری می نماید.