سفر رئیس جمهور به شیراز و افتتاح بیمارستان

عضویت در کانال تلگرام عکس
عضویت در کانال تلگرام عکس