سفر رئیس جمهور به شیراز و افتتاح بیمارستان
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - صفحه خبر

عضویت در کانال تلگرام عکس
عضویت در کانال تلگرام عکس