کد خبر: ۶۴۱۵۴۳۸
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۸

میزان نرخ سود بانک ها و موسسات اعتباری جمهوری اسلامی ایران در این گزارش گردآوری شده است.

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک هابه گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از دغدغه های اصلی یک سرمایه‌گذار برای سپرده گذاری میزان سود حاصل از آن است.  بانک مرکزی نرخ ۱۵ درصدی را اعلام کرده است که  در بانک ها و موسسات متفاوت است.

سود بانکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران

همان طور که گفتیم سود از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران است. برای همین افراد سپرده گذار به دنبال موسسه یا بانکی هستند که علاوه بر دارا بودن اعتبار  بیش ترین سود بانکی را نیز داشته باشد. با این بررسی ها سپرده گذاران  می توانند علاوه بر گرفتن بالاترین میزان سود بانکی  از امنیت پول خود نیز اطمینان حاصل نمایند.

نرخ مصوب سود بانکی در سال 96

نرخ سود اعلام شده از سوی بانک مرکزی  برای سپرده های یک ساله به میزان ۱۵ درصد و سپرده های کوتاه مدت  به میزان ۱۰ درصد است.

سودهای بانکی ۲۴ درصدی

مسئله مهم در رابطه با اهمیت کاهش نرخ سودهای بانکی جهت رونق  اشتغال وتولید است. اما باز هم بانک ها و موسساتی وجود دارند که با دور زدن قانون  سودهای بسیار بالایی را برای سپرده های بانکی ارائه می کنند. گاهی این میزان سود با توجه به مقدار سپرده تا ۲۴ درصد نیز افزایش پیدا می کند. این در صورتی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی  نرخ بیش تر از ۱۵ درصد را برای سپرده های بانکی غیر قانونی می داند.

با این توصیفات  در بین موسسات اعتباری و بانک ها  قرارداد معینی بین سپرده گذاران و بانک ها امضا می گردد که در آن نرخ سود سپرده قید شده است. هم چنین علاوه بر این قرارداد دیگری برای سودهای بیش تر از مصوبه بانک مرکزی تا ۲۴ درصد بین بانک و سپرده گذار نوشته می شود. طبق این قرارداد بدون قید شدن در قرار روتین بانک موظف هستند  با توجه به سپرده افراد به آن ها تا میزان ۲۴ درصد یا بالاتر از این رقم سود را پرداخت نمایند.

میزان نرخ سود بانک ها و موسسات اعتباری جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۶

میزان نرخ سود بانک ملی 

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار  برابر ۱۰ در صد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای  سه ماه برابر ۱۴/۵ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای  شش ماه  برابر ۱۴/۷ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای  نه ماه برابر ۱۴/۹ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله برابر ۱۵ درصد 

 میزان نرخ سود بانک صادرات

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار برابر ۷ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه برای سه ماه برابر ۸ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای  شش ماه برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای  نه ماه برابر ۱۴ درصد 
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله برابر ۱۵ درصد 
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مشروط  برابر ۷ درصد

 میزان نرخ سود بانک کشاورزی

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه برای  سه ماه برابر ۱۳ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای  6 ماه با سود ۱۴ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای  9 ماه  با سود ۱۴/۵ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله با سود ۱۵ درصد

نرخ سود موسسه مالی اعتباری ملل

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 •  سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
 •  عادی_ روز شمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه برابر ۱۲ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۳ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  نه ماهه برابر ۱۴ درصد
 • سپرده  سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله  برابر ۱۵ درصد

نرخ سود موسسه مالی اعتباری توسعه

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی _ روز شمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  ویژه سه ماه  در این موسسه نیست.
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  شش ماه در این موسسه نیست.
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  نه ماه  در این موسسه نیست.
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت  یک ساله برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ  سود بانک کارآفرین

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی_ روزشمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت  سه ماه  در این بانک نیست.
 • سپرده  سرمایه گذاری کوتاه مدت  شش ماه در این بانک نیست.
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت   نه ماه در این بانک  نیست.
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت  یک ساله برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک ملت

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده  سرمایه گذاری کوتاه مدت برای سه ماه ندارد.
 • سپرده  سرمایه گذاری کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای نه ماه  برابر ۱۴/۹ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری  بلند مدت  یک ساله  برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ  سود بانک مسکن

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  ویژه  سه ماه برابر ۱۴ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت ویژه شش ماه برابر ۱۴/۵ درصد
 • سپرده  سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه نه ماه برابر ۱۴/۵درصد
 • سپرده سرمایه گذاری  بلند مدت یک ساله  برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک اقتصاد نوین

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 

 • سپرده سرمایه گذاری   کوتاه مدت برابر ۱۰  درصد
 •  سپرده  سرمایه گذاری  کوتاه مدت  برای سه ماه برابر ۱۲ درصد
 •  سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای شش ماه برابر ۱۳ درصد
 •  سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای نه ماه  برابر ۱۴ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری یک ساله برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک پاسارگارد

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روز شمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه برابر  ۱۲ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای شش ماه  برابر ۱۳ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت ویژه  نه ماه برابر ۱۴ درصد
 •  سپرده سرمایه گذاری  بلند مدت  یک ساله برابر ۱۵ درصد

 میزان نرخ سود بانک شهر

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده  سرمایه گذاری  کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده  سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه ندارد.
 •  سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
 •  سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت نه ماهه ندارد.
 • سپرده سرمایه گذاری مدت دار یک سال برابر ۱۵ درصد

 میزان نرخ سود بانک ایران زمین

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه ندارد.
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
 •  سپرده سرمایه گذاری برای نه ماه ندارد.
 •  سپرده سرمایه گذاری  بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ  سود بانک سامان

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد.
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۳ درصد
 •  سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر  ۱۴ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک سپه

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد.
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۸/۱۴  درصد
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۸/۱۴درصد
 •  سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر  ۸/۱۴ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک سینا

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه ندارد.
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
 •  سپرده سرمایه گذاری برای نه ماه ندارد.
 •  سپرده سرمایه گذاری  بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک آینده

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه ندارد.
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
 •  سپرده سرمایه گذاری برای نه ماه ندارد.
 •  سپرده سرمایه گذاری  بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک انصار

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴درصد
 •  سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۱۴/۵درصد
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک  پارسیان

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴درصد
 •  سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۱۴درصد
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک  تجارت

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر  ۱۴درصد
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴/۵درصد
 •  سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۱۴/۵درصد
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک  توسعه تعاون

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد.
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۳ درصد
 •  سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر  ۱۴ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک توسعه حکمت ایرانیان

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۳/۵درصد
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴ درصد
 •  سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر  ۱۴/۵ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک دی

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه ندارد.
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
 •  سپرده سرمایه گذاری برای نه ماه ندارد.
 •  سپرده سرمایه گذاری  بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک رفاه کارگران

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه ندارد.
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴/۷ درصد
 •  سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۱۴/۹ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک  سرمایه

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد.
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۳ درصد
 •  سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر  ۱۴ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک  صنعت و معدن

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۳ درصد
 •  سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر  ۱۴ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک  قوامین

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه ندارد.
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
 •  سپرده سرمایه گذاری برای نه ماه ندارد.
 • حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بدون سررسید برابر ۱۰ درصد
 • حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت دارای سررسید برابر ۱۳/۵درصد
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک  گردشگری

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۴/۲۵  درصد
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴/۲۵ درصد
 •  سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر  ۱۴/۷۵ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد

انتهای پیام/


آسمان
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
انتشار یافته: ۹۹
در انتظار بررسی: ۰
Parsa
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۵ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۳
سلام ما وقتی پولمونو گذاشتیم بانک اولش گفتن هجده درصد میدن بعدش گفتن سود کم شده پونزده درصد دادن ما بیست و سه ملیون گذاشتیم چهار ساله و پارسال این کارو کردیم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
نرخ بهره ها رو کاهش بدید لطفا
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
چطور می توان در شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی استخدام شد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
چراسود بانکی کم شده چرا کسی به فکر کسایی که کل سرمایشون بیس سی تومنه ودارن با سود همین زندگیشونو میگذرونن نیست مثلا یه زن تنها یا یه پیرزن پیرمرد با سی تومن پول میتونه چیکار کنه
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
سلام بانک قوامین روز شمار 20 درصد میده
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
بعضی بانک ها سود۲۲درصد هم میدن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
انتقال کارت بکار همان مبلغ است وام دریافتی همان است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۱۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
بانکها سود پرداخت وام به مردم 30 درصد میگیرند و سود سپرده مردم 10 درصد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۳۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
با سلام
حتی شده نرخ 24% هم پرداخت می کنند .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۵:۰۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
لطفا یه گزارش در مورد ربا بودن یا نبودن سود بانکی تهیه کنید
با تشکر
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۲۳ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۳
واقعا که چه چیزهایی آدم از شما میشنود؟؟؟؟؟؟؟!!!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۵۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
برخی ازبانکها هم توافقی سود میان
شوهرخواهربنده 300میلیون 24درصد گذاشته
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۵۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
برخی ازبانکها هم توافقی سود میان
شوهرخواهربنده 300میلیون 24درصد گذاشته
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۵۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
بهتره بگم متاسفم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۳۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
بهتره بگم متاسفم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۳۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
چی بگم
برزگر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
چرا بانک مرکزی کنترل نمیکنه ؟؟؟ الان بانک قوامین روزشمار ۲۰٪ سودبانکی میده
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۰۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
15 میلیون توی حساب ... داشم خواستم بردارم مسئولش گفت تا 22 درصدم میدم ولی برندار پولتو این درسته آخه ؟
ناصر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۰۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
اگر بانک و موسساتی که نرخ رو رعایت نمیکنن به موسسات و بانکهایی که نرخ رو رعایت میکنن جریمه بدهند مشکل حله در واقع بانک مرکزی اعلام کنه که موسساتی که سود بیشتر میدن در صورت شناسایی جریمه و جریمه پرداختی آنها به موسساتی مالی می باشد که نرخ سود رو رعایت میکنند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
به امیدروزی که هم سودوهم تسهیلات تکرقمی شوند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
من به عنوان یک تاجر هنوز سود ۲۴ درصد می گیرم
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
من به عنوان یک تاجر هنوز سود ۲۴ درصد می گیرم
Amin
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
همه بانک ها خوبن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۴۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
و اخذهم الربا و قد نهوا عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للکافرین منهم عذابا الیما»

«و هم بدین جهت که ربا می گرفتند در صورتی که از ربا خوردن نهی شده بودند و هم از آن رو که اموال مردم را به باطل می خوردند به کیفر رسند و ما برای کافران آنها عذابی دردناک مهیا ساخته ایم.»
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
بهره های وام بانکی رو کاهش دهید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۴۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
یآ ایها الذین امنوا لاتاکلوا الربوآ اضعافا مضاعفة و اتقوالله لعلکم تفلحون، و اتقوا النار التی اعدت للکافرین، و اطیعوا الله و الرسول لعلکم ترحمون»

«ای کسانی که به دین اسلام گرویده اید ربا مخورید که دایم بهره بر سرمایه افزایید تا چند برابر شود از خدا بترسید و ترک این عمل زشت کنید باشد که سعادت و رستگاری یابید، و بپرهیزید از آتش عذابی که برای کیفر کافران افروخته اند و از حکم خدا و رسول او فرمان برید باشد که مشمول رحمت و لطف خدا شوید.»
ناشناس
|
United States
|
۲۳:۰۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
تیتر به متن ربطی ندارد
davood
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
الان هیچ بانکی 3ماهه یا 6،9ماهه نداره فقط سالانه دارن من خودم از همه بانکها پرسیدم ولی باید سود بانک رو برای سرمایه دارا کم کنن نه برای مستاجری که در حد چند ده میلیون پول تو بانک میزاره تا باسودش کرایه خونشو بده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۴۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
«و ما اتیتم من ربا لیربوا فی اموال الناس فلایربوا عندالله و ما اتیتم من زکوة تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون»

«و آن سودی که شما به رسم ربا دادید که بر اموال مردم رباخوار بیفزاید نزد خدا هرگز نیفزاید و آن زکوتی که از روی شوق و اخلاص به خدا به فقیران دادید ثوابش چندین برابر شود و همین زکات دهندگان هستند که بسیار دارایی خود را افزون کنند.»
ناشناس ۱
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
چراسود سپرده ها کاهش یافت ولی بهره بانکی وتسهلات بانکی کاهش نیافت .بنده یکبازنشسته هستم بعداز ۳۸ سال( مجموعه شاغلی و ۸ سال بازنشستگی) خودم هم کارمند ارشد بودم حالا دومیلیون حقوق میکیرم .مبلغی رابعنوان سپرده دربانک گذاشته بودم تاازسودش استفاده نمایم .ولا بااین وضع با مشکل مواجه شدم درصورتیکه بعدازبازنشستگی صدها مشکل بوجود می اید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۴۲ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
الذین یاکلون الربا لایقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا فمن جآئه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف و امره الی الله و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون»

«کسانی که ربا می خورند به پا نمی خیزند مگر مانند کسی که بر اثر تماس شیطان دیوانه و آشفته حال شده است. به دلیل آن است که گفتند: بیع همانند رباست (تفاوتی میان آن دو نمی بینند) در حالی که خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرده است. کسی که اندرز الهی به او رسید، دست از رباخواری کشید؛ سودهایی که در گذشته به دست آورده مال اوست. خداوند او را می بخشد، اماکسی که مجددا به رباخواری برگردد، در آتش دوزخ جاودان گرفتار می ماند.»
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
این مهر اقتصاد پس کجاست؟؟؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۵۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
اون که نه بانکه و نه موسسه مالی اعتباری !
اشنا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
بانکهای دولتی فقط دستورالعمل های بانک مرکزی رو رعایت میکنن ...
بانکهای دولتی هر مبلغی داشته باشی فقط 15 درصد سود میدهند و تسهیلات 18 درصد ...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
دادن وام با بهره های بالا نوعی رباخواری است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۱۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
نوعی رباخواری نه ! بلکه عین ربا خواری است.
ایرانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
چراسود وامها کم نمی کنن اماسود که به مردم می دن کم می کنن سی میلیون وام دادن بعد از چهار سال چهل وهفت میلیون پس می گیرن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
سلام .سود بانکها بدون کارشناسی کاهش یافت.خیال میکنید چه کسانی متضرر شد.یک عده بیچاره وبد بخت که مبلغی رااورده اند.دربانک سپرده گذاری کنند تاازسودش بعداربازنشستگی تامین معاش نمایند.شمابررسی نمائید.چراطلا بعدازیک ماه گرمی بیست وپنج تومان وسکه این چنین کران شده چون پولها بخاطرسودکم بطرف سکه ودلاروطلا سرازیرشد.و.....
ali
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
من از قوامین سود روزشمار 20% میگیرم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۵۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
سود یا نزول ؟
محسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۵۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
با سلام سود وام هائیکه به مردم داده اند اعم از وام مسکن -مخصوصا"تولید و صنعت وغیره ..رو کم کنند.واقعا"با این اوضاع اقتصادی زیاده
اسماعیل
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۴۲ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
به وضعیت بانک مهر اقتصاد رسیدگی کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۵۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
اون که نه بانکه و نه موسسه مالی اعتباری !
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
نرخ بهره های بانکی رو هم اعلام کنید
وحید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
بانک ملت بخاطر دیرکرد وام ازدواج من ک ۹۲هزار تومن بود برای ۱۵روز ۳۲ هزار تومن‌کشید روش!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۰۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
سلام بانك ايران زمين سود ٢١روز شمار سرمايه گذاري صندوق ميده بايد سودها رو كمتر ازاين كنن. واقعا سرمايه گذاري به خطر ميفته بااين سودهاي بالا ونامتعارف
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۴۲ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
الان همه بانک ها یه طرح سرمایه گذاری دارن که تا ۲۰% سود میدن.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۴۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
من پول هامو تو بالشت شبا زیر سرم میذارم
حسن
|
United States
|
۲۰:۳۲ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
بدترین تصمیم دولت کاهش سود بانکی بود که باعث شده ارز بالا بره و مشکلات زیادی بوجود بیاد

سود سپرده بانکی باید 25 درصد می شد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۲۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
نباید سود بانکی را بیارند پایین بابا بعضیا مثله پیرمردا وپیره زنا فقط دل خوشیشون همینه که پولشونا ی جا مطمعن گذاشتند ودارن از سوده ناچیزشون استفاده میکنند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۲۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
نرخ بهره های وام های بانکی بیش از حد بالاست
amir khan
|
United Arab Emirates
|
۲۰:۲۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
آخرش چی, چه بشود, موسسات چی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
من حساب پس انداز بلند مدت دارم که سودش سالانه داده میشه
هم وطن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
مردم هیچ چیزی عایدشان نمیشود.پول خود را تباه نکنید.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
بانک پارسیان درقالب سپرده لوتوس معادل 20 درصد روز شمار سود می دهد
همچنین بانک شهر سود 20 درصد هم دارد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
وقتی هیچ جا رعایت نمیکنن یباره قانونیش کنن لااقل سپرده گذارها خیالشون راحت بشه واسه کسانی که یک عمر جون کندن تا یک پولی پس انداز کردن خوبه که بیشتراز 10-15درصد باشه مجبورن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
سود وام ها رو کاهش دهید کمر مردمو شکسته
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
هیچکدام
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
دایی من کارمند بانک بود.بعد از پرس و جو از مراجعی که اعلام کردن بانک ها ربا خواری میکنن رفت و استعفا داد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۱۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
«یمحق الله الربا و یربی الصدقات و لله لایحب کل کفار اثیم»

«خداوند ربا را نابود می کند و صدقات را افزایش می دهد و انسان ناسپاس و گنهکار را دوست ندارد.»
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
سلام بجای سود دادن ببینید چقدر ازین ملت بخت برگشته سود میگیرن واگر در سررسید قسط وام یکماه زودتر پرداخت کنیم سودی تعلق نمیگیرد ولی اگر یکروز دیرتر پرداخت شود دیرکرد تعلق میگیرد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
سلام کدوم بانک سودش بیشتر هست
ناشناس
|
United States
|
۱۹:۲۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
خوبه کلی فرق داره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۲۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
ما از مهر اقتصاد وام گرفتیم ۳۴درصد سود ازمون میگره هیچ کسی هم ب دادمون نمیرسه
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۱۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
خوب یه گزارشی هم از سود وامهایی که میدن تهیه کنید 18درصد تا 24درصد سود میگیرند غیر از جریمه های دیرکرد که میگیرند ........
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۰۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
س.من وخانواده ام.بعلت بیکاری نون شب نداریم.تاکی بایدبااین همه ثروت ملی امثال خانوادهایی مثل من بدبختی بکشیم.هیچ کسی هم بفکرمافقرانیست.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۰۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
چرا15درصدسودتصویب کردن؟ هرچی کم تر باشه که بهتره
میثم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
سلام به همه همین الان بانک انصار طرحی داره به نام امید سود بیست درصد میده اونم روز شمار
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۴۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
من پول گذاشتم دربانک شهر بلندمدت یک ساله اول که بیست درصدکم شده بعدهم حالا دیگه نه سودش میاد نه پیامش لطفا راهنمایی کنید
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۳۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
بعضی نرخ ها توافقی داده میشن
ناشناس
|
United States
|
۱۸:۱۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
نرخ سود 10 درصد یا 15 درصد ؟؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
نرخ سود 10 درصد یا 15 درصد ؟؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
فقط 24 درصد افزایش می یابد ؟؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
چقدر سود بانکی در بانک ها است ؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
باید سود بانکی به صفر و حتی برای بعضی سپرده ها سود منفی در نظر گرفت شود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
لطفاً دلایل کاهش نیافتن ارز و برعکس افزایش نسبی ارز را پیگیری نمایید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۲ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
بانک ....7 تا 8 درصد بیشتر از این نرخهایی که اعلام کردید سود میده .البته برای سپرده های بالای 500 میلیون.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
من خودم کارمند بانکم.این درسته ولی هیچکدوم رعایت نمی کنند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
کدوم بانک سود بیشتری داره ؟؟؟
شهرام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
کدوم بانک سود بیشتری داره ؟؟؟.
mohsen
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۱۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
کدوم بانک سود بیشتری داره ؟؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۲ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
همین الان با 50 میلیون هم شاید نشه یه کار مناسب راه انداخت که بتونه یه خانواده رو اداره کنه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
همین الان با 50 میلیون هم شاید نشه یه کار مناسب راه انداخت که بتونه یه خانواده رو اداره کنه
داوود
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
اینا کهه همشون تقریبا شبیه همند پس کدوم 24 درصدسود میده؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
سود وام 18 درصد کمتر ندارن
نوید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
برخی از بانکها میگن بالای 50 میلیون داشته باشید 24 درصد سود میدهیم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
برخی از بانکها میگن بالای 50 میلیون داشته باشید 24 درصد سود میدهیم
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
فکر میکنم بانک کشاورزی درسته ؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
فکر میکنم بانک کشاورزی درسته ؟؟
جابر متین پور
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
سلام. من حساب قبلی در یکی از این بانک ها دارم. چون حساب قبلی دارم سودم بالای 15 درصده. فکر کنم 17.5 درصد. و با توجه به موجودی سود تغییر میکنه. مثلا زیر 5 میلیون ده درصده و بالای 5 تومن 15 درصد و بالای 10 تومن 17.5 درصد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
سلام. من حساب قبلی در یکی از این بانک ها دارم. چون حساب قبلی دارم سودم بالای 15 درصده. فکر کنم 17.5 درصد. و با توجه به موجودی سود تغییر میکنه. مثلا زیر 5 میلیون ده درصده و بالای 5 تومن 15 درصد و بالای 10 تومن 17.5 درصد
حسین باستان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
مدیر محترم باشگاه خبرنگاران
بجای اینکه دنبال این باشید که بانک چقدر سود میده پیگیر باشید و ببینید زمانی که تسهیلات میدن چقدر سود از مشتری دریافت می کن . صدای ما که به گوش مسئولین نمیرسه حداقل شما پیگیر باشید تا سود دریافتی کم بشه فک کنم مشکل اشتغالم که در بالا ذکر شد کمی بهبود پیدا کنه اگر این کم شدن سود دو طرفه باشه
ممنون بابت اینکه نظر من درج خواهد شد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
چه خوبه .ممنون
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
بانک گردشگری سود یک ساله 23 میده
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
فکر کنم بانک مسکن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
موسسه اعتباری توسعه درسته ؟؟؟
یحیی امیرزاده
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
من به یکی از بانک های قید شده بالا مراجعه کرده بودم 22درصد سود می دهد
ناشناس
|
Austria
|
۱۳:۰۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
حالا چقدر سود بانکی است ؟؟
ناشناس
|
Austria
|
۱۳:۰۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
حالا چقدر سود بانکی است ؟؟
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لیسانسه ها
خوشمزه
نقاشی
کوله پشتی
لوح صفحه خبر موبایل