خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت کیا موتورز

لیست قیمت محصولات کیا موتورز همه روزه تا ساعت 14 بروزرسانی می‌شود.
کیا پیکانتو2017

کیا پیکانتو2017

قیمت نمایندگی : 93 میلیون 665 هزار تومان

قیمت بازار : 96 میلیون تومان

کیا پیکانتو2017

قیمت نمایندگی : 93 میلیون 665 هزار تومان

قیمت بازار : 96 میلیون تومان

کیا ریو صندوقدار2017

کیا ریو صندوقدار2017

قیمت نمایندگی : 109 میلیون 850 هزار تومان

قیمت بازار : 129 میلیون تومان

کیا ریو صندوقدار2017

قیمت نمایندگی : 109 میلیون 850 هزار تومان

قیمت بازار : 129 میلیون تومان

کیا ریو هاچبک-فول2017

کیا ریو هاچبک-فول2017

قیمت نمایندگی : 109 میلیون و 850 هزار تومان

قیمت بازار : 129 میلیون تومان

کیا ریو هاچبک-فول2017

قیمت نمایندگی : 109 میلیون و 850 هزار تومان

قیمت بازار : 129 میلیون تومان

قیمت بازار : 172 میلیون تومان

قیمت بازار : 172 میلیون تومان

کیاکارنز

کیاکارنز

قیمت نمایندگی :178 میلیون و 540 هزار تومان

قیمت بازار:186 میلیون تومان

کیاکارنز

قیمت نمایندگی :178 میلیون و 540 هزار تومان

قیمت بازار:186 میلیون تومان

کیا اسپورتیج فول2017 نیوفیسQL

کیا اسپورتیج فول2017 نیوفیسQL

قیمت نمایندگی : 213 میلیون و 188 هزار تومان

 

کیا اسپورتیج فول2017 نیوفیسQL

قیمت نمایندگی : 213 میلیون و 188 هزار تومان

 

کیا اپتیماJF فولGT

کیا اپتیماJF فولGT

قیمت نمایندگی : 219 میلیون و 583 هزار تومان

قیمت بازار : 228 میلیون تومان

کیا اپتیماJF فولGT

قیمت نمایندگی : 219 میلیون و 583 هزار تومان

قیمت بازار : 228 میلیون تومان

کیا سورنتو اتاق جدید 2.4 فول GT

کیا سورنتو اتاق جدید 2.4 فول GT

قیمت نمایندگی : 274 میلیون و 261 هزار تومان

قیمت بازار : 325 میلیون تومان

کیا سورنتو اتاق جدید 2.4 فول GT

قیمت نمایندگی : 274 میلیون و 261 هزار تومان

قیمت بازار : 325 میلیون تومان