خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت حبوبات

قیمت فروش انواع حبوبات شرکتی و غیرشرکتی همه روزه تا ساعت 14 بروزرسانی می‌شود.
عدس

عدس

قیمت درجه1 : 5600

قیمت درجه 2 : 5050

عدس

قیمت درجه1 : 5600

قیمت درجه 2 : 5050

لپه

لپه

قیمت درجه1 : 7900

قیمت درجه 2 : 6900

لپه

قیمت درجه1 : 7900

قیمت درجه 2 : 6900

لوبیا قرمز

لوبیا قرمز

قیمت درجه1 : 7100

قیمت درجه 2 : 6400

لوبیا قرمز

قیمت درجه1 : 7100

قیمت درجه 2 : 6400

دال عدس

دال عدس

قیمت درجه1 : 4600

قیمت درجه 2 : 3600

دال عدس

قیمت درجه1 : 4600

قیمت درجه 2 : 3600

لوبیا چشم بلبلی

لوبیا چشم بلبلی

قیمت درجه1 : 5750

قیمت درجه 2 : 4750

لوبیا چشم بلبلی

قیمت درجه1 : 5750

قیمت درجه 2 : 4750

لوبیا چیتی

لوبیا چیتی

قیمت درجه1 : 9800

قیمت درجه 2 : 8900

لوبیا چیتی

قیمت درجه1 : 9800

قیمت درجه 2 : 8900

لوبیا سفید

لوبیا سفید

قیمت درجه1 : 7300

قیمت درجه 2 : 6300

لوبیا سفید

قیمت درجه1 : 7300

قیمت درجه 2 : 6300

نخود

نخود

قیمت درجه1 : 7000

قیمت درجه 2 : 6000

نخود

قیمت درجه1 : 7000

قیمت درجه 2 : 6000

ماش

ماش

قیمت درجه1 : 5700

قیمت درجه 2 : 5300

ماش

قیمت درجه1 : 5700

قیمت درجه 2 : 5300

لیمو عمانی

لیمو عمانی

قیمت درجه1 : 24000

قیمت درجه 2 : 20000

لیمو عمانی

قیمت درجه1 : 24000

قیمت درجه 2 : 20000