خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت خرما

قیمت فروش انواع خرما و چیپس خرما همه روزه تا ساعت 14 بروزرسانی می‌شود.
چیپس خرما

چیپس خرما

قیمت هر کیلو گرم

درجه یک : 4500

درجه 2 : 3700
چیپس خرما

قیمت هر کیلو گرم

درجه یک : 4500

درجه 2 : 3700
خرما پیارم

خرما پیارم

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک: 19500
قیمت درجه 2 : 16500
خرما پیارم

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک: 19500
قیمت درجه 2 : 16500
خرما بیزو

خرما بیزو

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک : 7000
قیمت درجه 2 : 6000
خرما بیزو

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک : 7000
قیمت درجه 2 : 6000
خرما آلویی

خرما آلویی

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک: 6900
قیمت درجه 2 : 5900
خرما آلویی

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک: 6900
قیمت درجه 2 : 5900
خرما ربی ممتاز

خرما ربی ممتاز

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک : 6900
قیمت درجه 2: 5900
خرما ربی ممتاز

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک : 6900
قیمت درجه 2: 5900
خرما دشتستان و کبکاب

خرما دشتستان و کبکاب

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک : 4500
قیمت درجه 2 : 3500
خرما دشتستان و کبکاب

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک : 4500
قیمت درجه 2 : 3500
خرماخاصویی(شهددار)

خرماخاصویی(شهددار)

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک: 4900
قیمت درجه 2 : 3900
خرماخاصویی(شهددار)

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک: 4900
قیمت درجه 2 : 3900
خرما خاصویی(نیمه خشک)

خرما خاصویی(نیمه خشک)

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک: 5800
قیمت درجه 2: 4700
خرما خاصویی(نیمه خشک)

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک: 5800
قیمت درجه 2: 4700
خرما رطب مضافتی بم

خرما رطب مضافتی بم

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک : 6500
خرما رطب مضافتی بم

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک : 6500
خرما رطب مضافتی ممتازبم

خرما رطب مضافتی ممتازبم

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک: 7500
خرما رطب مضافتی ممتازبم

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک: 7500
خرما رطب زرد طلایی( خشتی)

خرما رطب زرد طلایی( خشتی)

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک: 5700
قیمت درجه 2: 4900
خرما رطب زرد طلایی( خشتی)

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک: 5700
قیمت درجه 2: 4900
خرما خارک

خرما خارک

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک : 3500
قیمت درجه 2: 2500
خرما خارک

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک : 3500
قیمت درجه 2: 2500
خرما زاهدی

خرما زاهدی

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک : 4500
قیمت درجه 2: 3800
خرما زاهدی

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک : 4500
قیمت درجه 2: 3800
خرما رطب مضافتی بم (کارتنی)

خرما رطب مضافتی بم (کارتنی)

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک: 5600
قیمت درجه 2 : 4600
خرما رطب مضافتی بم (کارتنی)

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک: 5600
قیمت درجه 2 : 4600
خرما کبکاب شسته

خرما کبکاب شسته

قیمت هر عدد

قیمت درجه یک : 7300
خرما کبکاب شسته

قیمت هر عدد

قیمت درجه یک : 7300
خرما کلیته (کارتنی)

خرما کلیته (کارتنی)

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک : 3700
قیمت درجه 2: 3000
خرما کلیته (کارتنی)

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک : 3700
قیمت درجه 2: 3000