خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت خشکبار

قیمت فروش خشکبار درجه یک و دو همه روزه تا ساعت 14 بروزرسانی می‌شود.
انجیر خشک

انجیر خشک

درجه یک:  27 هزار تومان

درجه دو: 22 هزار تومان 

انجیر خشک

درجه یک:  27 هزار تومان

درجه دو: 22 هزار تومان 

بادام با پوست

بادام با پوست

درجه یک: 14 هزار تومان

درجه دو:  12 هزار تومان 

بادام با پوست

درجه یک: 14 هزار تومان

درجه دو:  12 هزار تومان 

پسته اکبری

پسته اکبری

درجه یک: 51 هزار تومان

درجه دو: 46 هزار تومان 

پسته اکبری

درجه یک: 51 هزار تومان

درجه دو: 46 هزار تومان 

توت خشک سفید

توت خشک سفید

درجه یک: 28 هزار تومان

درجه دو: 23 هزار تومان 

توت خشک سفید

درجه یک: 28 هزار تومان

درجه دو: 23 هزار تومان 

سنجد

سنجد

درجه یک: 17 هزار تومان

درجه دو: 14 هزار تومان 

سنجد

درجه یک: 17 هزار تومان

درجه دو: 14 هزار تومان 

کشمش سبز معمولی

کشمش سبز معمولی

درجه یک: 10 هزار و 500 تومان 

درجه دو: 9 هزار تومان 

کشمش سبز معمولی

درجه یک: 10 هزار و 500 تومان 

درجه دو: 9 هزار تومان 

مغز گردو

مغز گردو

درجه یک: 53 هزار تومان

درجه دو: 46 هزار تومان 

مغز گردو

درجه یک: 53 هزار تومان

درجه دو: 46 هزار تومان 

مغز فندق شور

مغز فندق شور

درجه یک: 49 هزار و 800 تومان 

درجه دو: 44 هزار و 800 تومان 

مغز فندق شور

درجه یک: 49 هزار و 800 تومان 

درجه دو: 44 هزار و 800 تومان