خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت گوشت گرم گوساله و گوسفندی

قیمت فروش گوشت گرم گوساله و گوسفندی همه روزه تا ساعت 14 بروزرسانی می‌شود.
گوسفندی قلوه گاه بی استخوان

گوسفندی قلوه گاه بی استخوان

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 25000
گوسفندی قلوه گاه بی استخوان
قیمت مصوب هر کیلو گرم : 25000
گوسفندی راسته با استخوان

گوسفندی راسته با استخوان

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 40000 

گوسفندی راسته با استخوان

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 40000 

گوسفندی -کف دست با ماهیچه

گوسفندی -کف دست با ماهیچه

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 42000
گوسفندی -کف دست با ماهیچه
قیمت مصوب هر کیلو گرم : 42000
گوسفندی ران کامل ممتاز

گوسفندی ران کامل ممتاز

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 43000

 

گوسفندی ران کامل ممتاز

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 43000

 

گوساله سردست پاک کرده گوساله

گوساله سردست پاک کرده گوساله

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 37100

گوساله سردست پاک کرده گوساله

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 37100

ران پاک کرده گوساله

ران پاک کرده گوساله

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 39500

ران پاک کرده گوساله

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 39500

راسته پاک کرده گوساله

راسته پاک کرده گوساله

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 39000

راسته پاک کرده گوساله

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 39000

گردن گوسفند

گردن گوسفند

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 35000

گردن گوسفند

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 35000

گردن گوساله

گردن گوساله

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 34100

گردن گوساله

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 34100

قلوه گاه گوساله

قلوه گاه گوساله

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 24400

قلوه گاه گوساله

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 24400

قلم گوساله

قلم گوساله

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 2800

قلم گوساله

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 2800

فیله پاک کرده گوساله

فیله پاک کرده گوساله

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 69100

فیله پاک کرده گوساله

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 69100

سرسینه و دنده گوسفندی

سرسینه و دنده گوسفندی

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 8500

سرسینه و دنده گوسفندی

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 8500

دنبالچه گوسفندی

دنبالچه گوسفندی

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 19500

دنبالچه گوسفندی

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 19500

دنبالچه گوساله

دنبالچه گوساله

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 23500

دنبالچه گوساله

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 23500

ماهیچه گوساله

ماهیچه گوساله

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 39500

ماهیچه گوساله

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 39500

شقه گوسفندی

شقه گوسفندی

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 33000

شقه گوسفندی

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 33000

نیم شقه سردست گوسفند

نیم شقه سردست گوسفند

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 32000

نیم شقه سردست گوسفند

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 32000

نیم شقه ران گوسفندی

نیم شقه ران گوسفندی

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 34000

نیم شقه ران گوسفندی

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 34000

سرسینه گوساله

سرسینه گوساله

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 8200

سرسینه گوساله

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 8200