خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت روغن

قیمت فروش انواع روغن گیاهی همه روزه تا ساعت 14 بروزرسانی می‌شود.
روغن تخمه کدو

روغن تخمه کدو

قیمت عرضه هر لیتر: 10000

روغن تخمه کدو

قیمت عرضه هر لیتر: 10000

روغن تخمه آفتابگردان 60 سی سی

روغن تخمه آفتابگردان 60 سی سی

قیمت عرضه هر لیتر:  3000

روغن تخمه آفتابگردان 60 سی سی

قیمت عرضه هر لیتر:  3000

روغن تخمه آفتابگردان

روغن تخمه آفتابگردان

قیمت عرضه هر لیتر:  28000

روغن تخمه آفتابگردان

قیمت عرضه هر لیتر:  28000

روغن بذر کتان

روغن بذر کتان

قیمت عرضه هر لیتر:  6000

روغن بذر کتان

قیمت عرضه هر لیتر:  6000

روغن مغز بادام درختی(تلخ)

روغن مغز بادام درختی(تلخ)

قیمت عرضه هر لیتر: 12000

روغن مغز بادام درختی(تلخ)

قیمت عرضه هر لیتر: 12000

روغن مغز بادام زمینی 60 سی سی

روغن مغز بادام زمینی 60 سی سی

قیمت عرضه هر لیتر: 2700

روغن مغز بادام زمینی 60 سی سی

قیمت عرضه هر لیتر: 2700

روغن مغز بادام زمینی

روغن مغز بادام زمینی

قیمت عرضه هر لیتر: 22000

روغن مغز بادام زمینی

قیمت عرضه هر لیتر: 22000

روغن جوانه ذرت

روغن جوانه ذرت

قیمت عرضه هر لیتر: 7000

روغن جوانه ذرت

قیمت عرضه هر لیتر: 7000

روغن کنجد سفید

روغن کنجد سفید

قیمت عرضه هر لیتر: 27000

روغن کنجد سفید

قیمت عرضه هر لیتر: 27000

روغن مغز فندق

روغن مغز فندق

قیمت عرضه هر لیتر: 15000

روغن مغز فندق

قیمت عرضه هر لیتر: 15000

روغن مغز پسته

روغن مغز پسته

قیمت عرضه هر لیتر: 15000

روغن مغز پسته

قیمت عرضه هر لیتر: 15000

روغن مغز بادام درختی (شیرین)

روغن مغز بادام درختی (شیرین)

قیمت عرضه هر لیتر: 15000

روغن مغز بادام درختی (شیرین)

قیمت عرضه هر لیتر: 15000

روغن هسته انگور

روغن هسته انگور

قیمت عرضه هر لیتر: 11000

روغن هسته انگور

قیمت عرضه هر لیتر: 11000

روغن نارگیل 60سی سی

روغن نارگیل 60سی سی

قیمت عرضه هر لیتر: 7500

روغن نارگیل 60سی سی

قیمت عرضه هر لیتر: 7500

روغن نارگیل

روغن نارگیل

قیمت عرضه هر لیتر: 31000

روغن نارگیل

قیمت عرضه هر لیتر: 31000

روغن مغز گردو سفید

روغن مغز گردو سفید

قیمت عرضه هر لیتر: 12000

روغن مغز گردو سفید

قیمت عرضه هر لیتر: 12000

روغن هسته انار

روغن هسته انار

قیمت عرضه هر لیتر: 16000

روغن هسته انار

قیمت عرضه هر لیتر: 16000