خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

باشگاه خبرنگاران - همه آنچه از نحوه فعالسازی تا هزینه آوای انتظار تلفن ثابت باید بدانید
علاوه برراه اندازی آوای انتظار مشترکان تلفن همراه ، مدتی است که آوای انتظار مشترکان تلفن ثابت راه اندازی شده است.
باشگاه خبرنگاران - دومین جلسه دادگاه میلیاردر نفتی تا ساعاتی دیگر آغاز می شود
دومین جلسه دادگاه میلیاردر نفتی امروز،ساعت 9 صبح به منظور قرائت کیفرخواست پرونده به ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی برگزارمی...
باشگاه خبرنگاران - سوالاتتان را از  رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا بپرسید
مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان می توانند سولات خود را جهت پاسخگویی از سوی رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا مطرح کنند.
باشگاه خبرنگاران - قطار موفقیت به سرعت در حال گذر است!
یک روان شناس گفت: قطار موفقیت به سرعت در حال گذر است پس وقت و فرصت ها را از دست ندهید.
باشگاه خبرنگاران - زاویه دید خود را درست تنظیم کنید
یک روان شناس: برای رسیدن به اهداف خود به جای تمرکز روی سختی های آن، به نتایج رضایت بخش آن فکر کنید.
باشگاه خبرنگاران - جدایی با منطق و تدبیر آسیب‌پذیری کمتری را به دنبال دارد
افرادی که با منطق و ذهنیت متقاعد شده از هم جدا می‌شوند، از لحاظ عاطفی و احساسی آسیب کمتری می‌بینند.
باشگاه خبرنگاران - عشق به بازیگری با قتل پایان یافت
پسر جوان زمانیكه به خاطر بازیگر شدن، به خانه پیرمرد رفته بود، وقتی متوجه نیت شوم او شد، دست به قتل زد. این پسر دیروز در...
باشگاه خبرنگاران - زورگیر چاقوکش پاسداران دستگیر شد
پسر زورگیری که با تهدید چاقو اقدام به زورگیری از شهروندان می کرد، در آخرین سرقت خود با مقاومت مالباخته دستگیر شد.
باشگاه خبرنگاران - باید طبق سلیقه شوهرم لباس بپوشم
زن جوان در دادگاه خانواده:
زن جوان زمانیكه دید باید به سلیقه شوهرش لباس بپوشد راهی دادگاه خانواده شد و درخواست طلاق داد.
باشگاه خبرنگاران - همگونی شخصیت، اولین گام در ازدواج
یک روانشناس گفت: شناخت شخصیت طرف مقابل قبل از ازدواج یکی از اصول مهم انتخاب همسر است.
باشگاه خبرنگاران - همسرم قهرهای طولانی می‌کند و حرف نمی‌زند
مرد جوان در دادگاه خانواده ؛
قهر های طولانی زن جوان، پای او و شوهرش را به دادگاه خانواه باز كرد.
باشگاه خبرنگاران - یک اشتباه، می‌تواند یک تجربه باشد
یک روانشناس گفت: از یک اشتباه به عنوان تجربه درس گرفته و از تکرار آن بپرهیزید.
باشگاه خبرنگاران - خانواده به عنوان الگوی اصلی رشد خلاقیت کودک
تعامل در بازی با دیگر کودکان، کودک را قادر می‌سازد تا تصورش را از خود و دیگران به صورت عام رشد دهد.
باشگاه خبرنگاران - رزق و روزی مقدر از جانب خداوند قابل تغییر نیست
رزق و روزی که از جانب خداوند متعال مقدر شده است، با تلاش و کوشش به دست می‌آید، در غیر این صورت از دست می‌رود.
باشگاه خبرنگاران - در تصمیم به طلاق عجله نکنید
یک روان شناس گفت: طلاق یک واقعه ناگوار در زندگی است که نباید یک شبه تصمیم برآن گرفت.
پیشخوان
تازه های سرویس اجتماعی
پیشخوان
باشگاه خبرنگاران - همه آنچه از نحوه فعالسازی تا هزینه آوای انتظار تلفن ثابت باید بدانید
علاوه برراه اندازی آوای انتظار مشترکان تلفن همراه ، مدتی است که آوای انتظار مشترکان تلفن ثابت راه اندازی شده است.
باشگاه خبرنگاران - دومین جلسه دادگاه میلیاردر نفتی تا ساعاتی دیگر آغاز می شود
دومین جلسه دادگاه میلیاردر نفتی امروز،ساعت 9 صبح به منظور قرائت کیفرخواست پرونده به ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی برگزارمی...
باشگاه خبرنگاران - سوالاتتان را از  رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا بپرسید
مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان می توانند سولات خود را جهت پاسخگویی از سوی رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا مطرح کنند.
باشگاه خبرنگاران - قطار موفقیت به سرعت در حال گذر است!
یک روان شناس گفت: قطار موفقیت به سرعت در حال گذر است پس وقت و فرصت ها را از دست ندهید.
باشگاه خبرنگاران - زاویه دید خود را درست تنظیم کنید
یک روان شناس: برای رسیدن به اهداف خود به جای تمرکز روی سختی های آن، به نتایج رضایت بخش آن فکر کنید.
باشگاه خبرنگاران - جدایی با منطق و تدبیر آسیب‌پذیری کمتری را به دنبال دارد
افرادی که با منطق و ذهنیت متقاعد شده از هم جدا می‌شوند، از لحاظ عاطفی و احساسی آسیب کمتری می‌بینند.
باشگاه خبرنگاران - عشق به بازیگری با قتل پایان یافت
پسر جوان زمانیكه به خاطر بازیگر شدن، به خانه پیرمرد رفته بود، وقتی متوجه نیت شوم او شد، دست به قتل زد. این پسر دیروز در...
باشگاه خبرنگاران - زورگیر چاقوکش پاسداران دستگیر شد
پسر زورگیری که با تهدید چاقو اقدام به زورگیری از شهروندان می کرد، در آخرین سرقت خود با مقاومت مالباخته دستگیر شد.
باشگاه خبرنگاران - باید طبق سلیقه شوهرم لباس بپوشم
زن جوان در دادگاه خانواده:
زن جوان زمانیكه دید باید به سلیقه شوهرش لباس بپوشد راهی دادگاه خانواده شد و درخواست طلاق داد.
باشگاه خبرنگاران - همگونی شخصیت، اولین گام در ازدواج
یک روانشناس گفت: شناخت شخصیت طرف مقابل قبل از ازدواج یکی از اصول مهم انتخاب همسر است.
باشگاه خبرنگاران - همسرم قهرهای طولانی می‌کند و حرف نمی‌زند
مرد جوان در دادگاه خانواده ؛
قهر های طولانی زن جوان، پای او و شوهرش را به دادگاه خانواه باز كرد.
باشگاه خبرنگاران - یک اشتباه، می‌تواند یک تجربه باشد
یک روانشناس گفت: از یک اشتباه به عنوان تجربه درس گرفته و از تکرار آن بپرهیزید.
باشگاه خبرنگاران - خانواده به عنوان الگوی اصلی رشد خلاقیت کودک
تعامل در بازی با دیگر کودکان، کودک را قادر می‌سازد تا تصورش را از خود و دیگران به صورت عام رشد دهد.
باشگاه خبرنگاران - رزق و روزی مقدر از جانب خداوند قابل تغییر نیست
رزق و روزی که از جانب خداوند متعال مقدر شده است، با تلاش و کوشش به دست می‌آید، در غیر این صورت از دست می‌رود.
باشگاه خبرنگاران - در تصمیم به طلاق عجله نکنید
یک روان شناس گفت: طلاق یک واقعه ناگوار در زندگی است که نباید یک شبه تصمیم برآن گرفت.