رویدادهای مسابقه تیم های بنونتو و سمپدوریا در قالب رقابت های سری آ ایتالیا
سری آ ایتالیا (هفته20) ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
بنونتو
۳ ۲
وضعیت مسابقه: تمام شده
محل برگزاری: کشور ایتالیا شهر بنونتو
استادیوم بنونتو
سمپدوریا
(شروع بازی)