رویدادهای مسابقه تیم های اسپال و لاتزیو در قالب رقابت های سری آ ایتالیا
سری آ ایتالیا (هفته20) ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
اسپال
۲ ۵
وضعیت مسابقه: تمام شده
محل برگزاری: کشور ایتالیا شهر فرارا
استادیوم پائولو ماتزا
لاتزیو
(شروع بازی)