مشخصات استادیوم
نام استادیوم: آرتمیو فرانکی فلورانس
قاره: اروپا
کشور: ایتالیا
شهر: فلورانس
گنجایش: ۴۷۲۹۰ نفر