۲۳ : ۲۱ - شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
مشخصات استادیوم
نام استادیوم: استانبول
قاره: آسیا
کشور: ترکیه
شهر: استانبول
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: