۴۷ : ۰۳ - دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶
مسابقات ورزشی امروز
مسابقه والیبالی برای امروز ثبت نشده است.
لیگ‌های برتر فوتبال و فوتسال ایران
انتخاب لیگ:
برنامه مسابقات جام خلیج فارس 17
هفته:
پنجشنبه ۰۵ مرداد
۲۱:۰۰ استقلال خوزستان ۱ - ۰ تراکتورسازی تبریز
۱۹:۰۵ سیاه جامگان ابومسلم خراسان ۲ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۲۱:۰۰ نفت تهران ۲ - ۱ سپیدرود رشت
۲۱:۰۰ پرسپولیس تهران ۲ - ۰ فولاد خوزستان
جمعه ۰۶ مرداد
۲۰:۳۰ سپاهان اصفهان ۱ - ۱ سایپا تهران
۲۰:۴۵ پیکان تهران ۱ - ۱ پدیده مشهد
۲۱:۰۰ صنعت نفت ۱ - ۰ استقلال تهران
۲۰:۰۰ گسترش فولاد تبریز ۱ - ۴ پارس جنوبی جم
جدول جام خلیج فارس 17
تیم بازی ها امتیاز
۱ پارس جنوبی جم ۱۱ ۲۵
۲ پیکان تهران ۱۲ ۲۴
۳ پرسپولیس تهران ۱۰ ۲۳
۴ پدیده مشهد ۱۱ ۱۷
۵ فولاد خوزستان ۱۱ ۱۷
۶ صنعت نفت ۱۱ ۱۴
۷ سایپا تهران ۱۱ ۱۴
۸ گسترش فولاد تبریز ۱۲ ۱۴
۹ ذوب آهن اصفهان ۱۱ ۱۳
۱۰ تراکتورسازی تبریز ۱۱ ۱۲
۱۱ سپیدرود رشت ۱۱ ۱۲
۱۲ استقلال تهران ۱۱ ۱۲
۱۳ نفت تهران ۱۱ ۱۲
۱۴ سپاهان اصفهان ۱۱ ۱۱
۱۵ استقلال خوزستان ۱۲ ۱۰
۱۶ سیاه جامگان ابومسلم خراسان ۱۱ ۷
جدول کامل جام خلیج فارس 17
لیگ معتبر فوتبال اروپایی
انتخاب لیگ:
برنامه مسابقات سری آ ایتالیا
هفته:
شنبه ۲۸ مرداد
۱۸:۰۰ یوونتوس ۳ - ۰ کالیاری
۱۸:۰۰ هلاس ورونا ۱ - ۳ ناپولی
يکشنبه ۲۹ مرداد
۱۸:۰۰ آتالانتا ۰ - ۱ آ اس رم
۱۸:۰۰ اودینزه ۱ - ۲ کیه وو
۱۸:۰۰ ساسولو ۰ - ۰ جنوا
۱۸:۰۰ سمپدوریا ۲ - ۱ بنونتو
۱۸:۰۰ لاتزیو ۰ - ۰ اسپال
۱۸:۰۰ اینترمیلان ۳ - ۰ فیورنتینا
۱۸:۰۰ بولونیا ۱ - ۱ تورینو
۱۸:۰۰ کروتونه ۰ - ۳ آث میلان
شنبه ۰۴ شهريور
۱۸:۰۰ بنونتو ۰ - ۱ بولونیا
۱۸:۰۰ جنوا ۲ - ۴ یوونتوس
۱۸:۰۰ آ اس رم ۱ - ۳ اینترمیلان
۱۸:۰۰ تورینو ۳ - ۰ ساسولو
۱۸:۰۰ کیه وو ۱ - ۲ لاتزیو
۱۸:۰۰ کروتونه ۰ - ۰ هلاس ورونا
۱۸:۰۰ فیورنتینا ۱ - ۲ سمپدوریا
۱۸:۰۰ آث میلان ۲ - ۱ کالیاری
۱۸:۰۰ ناپولی ۳ - ۱ آتالانتا
۱۸:۰۰ اسپال ۳ - ۲ اودینزه
شنبه ۱۸ شهريور
۲۳:۱۵ سمپدوریا لغو شده آ اس رم
۲۰:۳۰ یوونتوس ۳ - ۰ کیه وو
يکشنبه ۱۹ شهريور
۲۳:۱۵ بولونیا ۰ - ۳ ناپولی
۲۰:۳۰ بنونتو ۰ - ۱ تورینو
۱۷:۳۰ هلاس ورونا ۰ - ۵ فیورنتینا
۱۷:۳۰ کالیاری ۱ - ۰ کروتونه
۱۷:۳۰ آتالانتا ۲ - ۱ ساسولو
۱۷:۳۰ لاتزیو ۴ - ۱ آث میلان
۱۷:۳۰ اودینزه ۱ - ۰ جنوا
۱۵:۰۰ اینترمیلان ۲ - ۰ اسپال
شنبه ۲۵ شهريور
۱۷:۳۰ کروتونه ۰ - ۲ اینترمیلان
۲۰:۳۰ فیورنتینا ۲ - ۱ بولونیا
۲۳:۱۵ آ اس رم ۳ - ۰ هلاس ورونا
يکشنبه ۲۶ شهريور
۲۳:۱۵ جنوا ۳ - ۲ لاتزیو
۲۰:۳۰ کیه وو ۱ - ۱ آتالانتا
۱۷:۳۰ ناپولی ۶ - ۰ بنونتو
۱۷:۳۰ آث میلان ۲ - ۱ اودینزه
۱۷:۳۰ تورینو ۲ - ۲ سمپدوریا
۱۷:۳۰ اسپال ۰ - ۲ کالیاری
۱۵:۰۰ ساسولو ۱ - ۳ یوونتوس
سه‌شنبه ۲۸ شهريور
۲۳:۱۵ بولونیا ۱ - ۱ اینترمیلان
چهارشنبه ۲۹ شهريور
۲۳:۱۵ کالیاری ۰ - ۱ ساسولو
۲۳:۱۵ جنوا ۱ - ۱ کیه وو
۲۳:۱۵ هلاس ورونا ۰ - ۰ سمپدوریا
۲۳:۱۵ یوونتوس ۱ - ۰ فیورنتینا
۲۳:۱۵ لاتزیو ۱ - ۴ ناپولی
۲۳:۱۵ آث میلان ۲ - ۰ اسپال
۲۳:۱۵ اودینزه ۲ - ۳ تورینو
۲۳:۱۵ آتالانتا ۵ - ۱ کروتونه
۲۰:۳۰ بنونتو ۰ - ۴ آ اس رم
شنبه ۰۱ مهر
۲۲:۱۵ یوونتوس ۴ - ۰ تورینو
۱۹:۳۰ اسپال ۲ - ۳ ناپولی
۱۶:۳۰ آ اس رم ۳ - ۱ اودینزه
يکشنبه ۰۲ مهر
۲۲:۱۵ فیورنتینا ۱ - ۱ آتالانتا
۱۹:۳۰ ساسولو ۰ - ۱ بولونیا
۱۶:۳۰ اینترمیلان ۱ - ۰ جنوا
۱۶:۳۰ هلاس ورونا ۰ - ۳ لاتزیو
۱۶:۳۰ کروتونه ۲ - ۰ بنونتو
۱۶:۳۰ کالیاری ۰ - ۲ کیه وو
۱۴:۰۰ سمپدوریا ۲ - ۰ آث میلان
شنبه ۰۸ مهر
۲۲:۱۵ جنوا ۰ - ۱ بولونیا
۱۹:۳۰ اودینزه ۴ - ۰ سمپدوریا
يکشنبه ۰۹ مهر
۲۲:۱۵ آتالانتا ۲ - ۲ یوونتوس
۱۹:۳۰ آث میلان ۰ - ۲ آ اس رم
۱۶:۳۰ کیه وو ۲ - ۱ فیورنتینا
۱۶:۳۰ بنونتو ۱ - ۲ اینترمیلان
۱۶:۳۰ لاتزیو ۶ - ۱ ساسولو
۱۶:۳۰ تورینو ۲ - ۲ هلاس ورونا
۱۹:۳۰ اسپال ۱ - ۱ کروتونه
۱۴:۰۰ ناپولی ۳ - ۰ کالیاری
شنبه ۲۲ مهر
۲۲:۱۵ آ اس رم ۰ - ۱ ناپولی
۱۹:۳۰ یوونتوس ۱ - ۲ لاتزیو
يکشنبه ۲۳ مهر
۲۲:۱۵ اینترمیلان ۳ - ۲ آث میلان
۱۶:۳۰ ساسولو ۰ - ۰ کیه وو
۱۶:۳۰ سمپدوریا ۳ - ۱ آتالانتا
۱۶:۳۰ کروتونه ۲ - ۲ تورینو
۱۶:۳۰ کالیاری ۲ - ۳ جنوا
۱۶:۳۰ بولونیا ۲ - ۱ اسپال
۱۴:۰۰ فیورنتینا ۲ - ۱ اودینزه
دوشنبه ۲۴ مهر
۲۲:۱۵ هلاس ورونا ۱ - ۰ بنونتو
شنبه ۲۹ مهر
۲۲:۱۵ ناپولی ۰ - ۰ اینترمیلان
۱۹:۳۰ سمپدوریا ۵ - ۰ کروتونه
يکشنبه ۳۰ مهر
۲۲:۱۵ لاتزیو ۳ - ۰ کالیاری
۱۹:۳۰ اودینزه ۲ - ۶ یوونتوس
۱۶:۳۰ آث میلان ۰ - ۰ جنوا
۱۶:۳۰ تورینو ۰ - ۱ آ اس رم
۱۶:۳۰ اسپال ۰ - ۱ ساسولو
۱۶:۳۰ بنونتو ۰ - ۳ فیورنتینا
۱۶:۳۰ آتالانتا ۱ - ۰ بولونیا
۱۴:۰۰ کیه وو ۳ - ۲ هلاس ورونا
سه‌شنبه ۰۲ آبان
۲۲:۱۵ اینترمیلان ۳ - ۲ سمپدوریا
چهارشنبه ۰۳ آبان
۲۲:۱۵ ساسولو ۰ - ۱ اودینزه
۲۲:۱۵ آ اس رم ۱ - ۰ کروتونه
۲۲:۱۵ یوونتوس ۴ - ۱ اسپال
۲۲:۱۵ جنوا ۲ - ۳ ناپولی
۲۲:۱۵ فیورنتینا ۳ - ۰ تورینو
۲۲:۱۵ کیه وو ۱ - ۴ آث میلان
۲۲:۱۵ کالیاری ۲ - ۱ بنونتو
۲۲:۱۵ بولونیا ۱ - ۲ لاتزیو
۲۰:۰۰ آتالانتا ۳ - ۰ هلاس ورونا
شنبه ۰۶ آبان
۱۹:۳۰ آث میلان ۰ - ۲ یوونتوس
۲۲:۱۵ آ اس رم ۱ - ۰ بولونیا
يکشنبه ۰۷ آبان
۲۳:۱۵ تورینو ۲ - ۱ کالیاری
۱۷:۳۰ اودینزه ۲ - ۱ آتالانتا
۱۷:۳۰ اسپال ۱ - ۰ جنوا
۱۷:۳۰ سمپدوریا ۴ - ۱ کیه وو
۱۷:۳۰ ناپولی ۳ - ۱ ساسولو
۱۷:۳۰ کروتونه ۲ - ۱ فیورنتینا
۱۵:۰۰ بنونتو ۱ - ۵ لاتزیو
دوشنبه ۰۸ آبان
۲۳:۱۵ هلاس ورونا ۱ - ۲ اینترمیلان
شنبه ۱۳ آبان
۲۳:۱۵ جنوا ۰ - ۲ سمپدوریا
۲۰:۳۰ بولونیا ۲ - ۳ کروتونه
يکشنبه ۱۴ آبان
۲۳:۱۵ ساسولو ۰ - ۲ آث میلان
۲۰:۳۰ آتالانتا ۱ - ۱ اسپال
۱۷:۳۰ فیورنتینا ۲ - ۴ آ اس رم
۱۷:۳۰ کیه وو ۰ - ۰ ناپولی
۱۷:۳۰ کالیاری ۲ - ۱ هلاس ورونا
۱۷:۳۰ لاتزیو لغو شده اودینزه
۱۷:۳۰ یوونتوس ۲ - ۱ بنونتو
۱۵:۰۰ اینترمیلان ۱ - ۱ تورینو
شنبه ۲۷ آبان
۲۰:۳۰ آ اس رم ۲ - ۱ لاتزیو
۲۳:۱۵ ناپولی ۲ - ۱ آث میلان
يکشنبه ۲۸ آبان
۱۵:۰۰ کروتونه ۰ - ۱ جنوا
۱۷:۳۰ بنونتو ۱ - ۲ ساسولو
۱۷:۳۰ سمپدوریا ۳ - ۲ یوونتوس
۱۷:۳۰ اسپال ۱ - ۱ فیورنتینا
۱۷:۳۰ تورینو ۱ - ۱ کیه وو
۱۷:۳۰ اودینزه ۰ - ۱ کالیاری
۲۳:۱۵ اینترمیلان ۲ - ۰ آتالانتا
جدول سری آ ایتالیا
تیم بازی ها امتیاز
۱ ناپولی ۱۳ ۳۵
۲ اینترمیلان ۱۳ ۳۳
۳ یوونتوس ۱۳ ۳۱
۴ آ اس رم ۱۲ ۳۰
۵ سمپدوریا ۱۲ ۲۶
۶ لاتزیو ۱۲ ۲۵
۷ آث میلان ۱۳ ۱۹
۸ تورینو ۱۳ ۱۸
۹ فیورنتینا ۱۳ ۱۷
۱۰ کیه وو ۱۳ ۱۷
۱۱ آتالانتا ۱۳ ۱۶
۱۲ کالیاری ۱۳ ۱۵
۱۳ بولونیا ۱۲ ۱۴
۱۴ اودینزه ۱۲ ۱۲
۱۵ جنوا ۱۳ ۱۲
۱۶ کروتونه ۱۳ ۱۲
۱۷ ساسولو ۱۳ ۱۱
۱۸ اسپال ۱۳ ۱۰
۱۹ هلاس ورونا ۱۲ ۶
۲۰ بنونتو ۱۳ ۰
جدول کامل سری آ ایتالیا
رقابت های بین المللی و دوستانه
مرحله گروهی
برنامه مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
گروه:
سه‌شنبه ۱۶ شهريور
۲۳:۱۵ بلغارستان ۴ - ۳ لوکزامبورگ
۲۳:۱۵ سوئد ۱ - ۱ هلند
۲۳:۱۵ بلاروس ۰ - ۰ فرانسه
جمعه ۱۶ مهر
۲۲:۱۵ هلند ۴ - ۱ بلاروس
۲۲:۱۵ فرانسه ۴ - ۱ بلغارستان
۲۲:۱۵ لوکزامبورگ ۰ - ۱ سوئد
دوشنبه ۱۹ مهر
۲۲:۱۵ هلند ۰ - ۱ فرانسه
۲۲:۱۵ سوئد ۳ - ۰ بلغارستان
۲۲:۱۵ بلاروس ۱ - ۱ لوکزامبورگ
جمعه ۲۱ آبان
۲۳:۱۵ فرانسه ۲ - ۱ سوئد
يکشنبه ۲۳ آبان
۲۰:۳۰ بلغارستان ۱ - ۰ بلاروس
۲۰:۳۰ لوکزامبورگ ۳ - ۱ هلند
شنبه ۰۵ فروردين
۰۰:۱۵ لوکزامبورگ - فرانسه
۲۱:۳۰ سوئد ۴ - ۰ بلاروس
يکشنبه ۰۶ فروردين
۰۰:۱۵ بلغارستان ۲ - ۰ هلند
۰۰:۱۵ لوکزامبورگ ۱ - ۳ فرانسه
جمعه ۱۹ خرداد
۲۳:۱۵ سوئد ۲ - ۱ فرانسه
۲۳:۱۵ بلاروس ۲ - ۱ بلغارستان
۲۳:۱۵ هلند ۵ - ۰ لوکزامبورگ
پنجشنبه ۰۹ شهريور
۲۳:۱۵ بلغارستان ۳ - ۲ سوئد
۲۳:۱۵ فرانسه ۴ - ۰ هلند
۲۳:۱۵ لوکزامبورگ ۱ - ۰ بلاروس
يکشنبه ۱۲ شهريور
۲۰:۳۰ بلاروس ۰ - ۴ سوئد
۲۰:۳۰ هلند ۳ - ۱ بلغارستان
۲۳:۱۵ فرانسه ۰ - ۰ لوکزامبورگ
شنبه ۱۵ مهر
۱۹:۳۰ سوئد ۸ - ۰ لوکزامبورگ
۲۲:۱۵ بلاروس ۱ - ۳ هلند
۲۲:۱۵ بلغارستان ۰ - ۱ فرانسه
سه‌شنبه ۱۸ مهر
۲۲:۱۵ هلند ۲ - ۰ سوئد
۲۲:۱۵ لوکزامبورگ ۱ - ۱ بلغارستان
۲۲:۱۵ فرانسه ۲ - ۱ بلاروس
جمعه ۱۹ آبان
۲۳:۱۵ سوئد ۱ - ۰ ایتالیا
جدول مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
تیم بازی ها امتیاز
۱ سوئد ۱۲ ۲۳
۲ فرانسه ۱۰ ۲۳
۳ هلند ۱۰ ۱۶
۴ بلغارستان ۱۰ ۱۳
۵ لوکزامبورگ ۱۰ ۹
۶ بلاروس ۱۰ ۵
جدول کامل مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
مرحله حذفی
برنامه مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
مرحله:
در این گروه مسابقه ای ثبت نشده است.
لیگ قهرمانان اروپا
انتخاب لیگ:
برنامه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا
سه‌شنبه ۲۱ شهريور
۱۹:۴۵ الاهلی ۱ - ۳ پرسپولیس تهران
سه‌شنبه ۰۴ مهر
۱۹:۳۰ الهلال عربستان ۴ - ۰ پرسپولیس تهران
سه‌شنبه ۲۵ مهر
۱۹:۳۰ پرسپولیس تهران ۲ - ۲ الهلال عربستان
والیبال
انتخاب لیگ :
انتخاب مرحله :
انتخاب گروه : انتخاب هفته :
فیلم