برچسب :

آیات قرآن

خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۳۵۶۵۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۴


تلاوت مجلسی آیات 51 تا 69 سوره نحل توسط کریم منصوری قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۴۵۳۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۳


فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات 22 تا 27 سوره نحل توسط کریم منصوری قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۴۵۳۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۲


آیت‌الله سبحانی:
قرآنی که در اختیار ما است همان قران رسول‌الله(ص) است چرا که جایی که خداوند می‌فرماید که من حافظ قرآنم هیچ‌ گاه آن را تحریف نمی‌کند.
کد خبر: ۶۳۴۱۰۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۸


هر کدام از آیات قران کریم حاوی حکمت و درسی از سوی آفریدگار است.
کد خبر: ۶۳۳۴۱۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۲


خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۳۲۸۲۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۳۰


خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۳۲۷۹۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۸


خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۳۲۷۰۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۷


خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۳۲۵۳۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۶


تلاوت مجلسی آیات 148-157 سوره بقره انور شحات محمد انور قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۱۹۱۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۶


تلاوت مجلسی آیات 1-45سوره طه توسط شحات محمد انور قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۱۸۸۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۳۰


تلاوت مجلسی آیات7-17 سوره غافرشحات محمد انور قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۱۸۸۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۴


فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات 1 تا 29 سوره یوسف توسط انور شحات محمد انور قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۱۸۸۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۵


تلاوت مجلسی آیات 264 - 282سوره بقره محمد محمود طبلاوی قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۱۸۷۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۱


فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات164-190 سوره بقره توسط محمد محمود طبلاوی قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۱۸۷۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۹


فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات 114 - 150سوره بقره توسط محمد محمود طبلاوی قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۱۸۶۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۷


فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات 71 - 101سوره بقره توسط محمد محمود طبلاوی قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۱۸۶۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۴


خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۳۱۷۴۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۱


خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۳۱۷۳۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۰


خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۳۱۵۶۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۹