۳۲ : ۰۴ - يکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
برچسب :

آیات قرآن

فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات12-20سوره آل عمران شحات محمد انور قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۲۸۲۷۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۷


خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۲۷۵۰۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۲


خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۲۷۵۰۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۱


خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۲۷۵۰۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۰


خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۲۷۴۸۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۹


خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۲۷۴۳۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۸


خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۲۶۸۴۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۵


خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۲۶۸۴۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۴


خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۲۶۲۱۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۱


خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۲۶۲۱۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۹


خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۲۶۲۱۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۸


خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۲۵۶۷۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۷


خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۲۵۵۸۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۴


خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۲۵۵۸۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۳


خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۲۵۴۴۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۱


خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۲۴۶۴۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۳۰


خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۲۴۶۴۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۸


خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۲۴۴۵۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۵


خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۲۳۸۶۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۱


خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۲۳۸۵۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۰