۲۰ : ۱۱ - دوشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۶
ابرار ورزشی - ۱ آبان
کد خبر: ۶۲۹۱۹۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱


روزنامه شوت - ۱ آبان
کد خبر: ۶۲۹۱۹۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱


روزنامه پیروزی - ۱ آبان
کد خبر: ۶۲۹۱۹۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱


همشهری ورزشی - ۱ آبان
کد خبر: ۶۲۹۱۹۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱


روزنامه هدف - ۱ آبان
کد خبر: ۶۲۹۱۹۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱


روزنامه گل - ۱ آبان
کد خبر: ۶۲۹۱۹۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱


ایران ورزشی - ۱ آبان
کد خبر: ۶۲۹۱۹۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱


ایران ورزشی - ۳۰ مهر
کد خبر: ۶۲۹۰۱۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰


ابرار ورزشی - ۳۰ مهر
کد خبر: ۶۲۹۰۱۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰


روزنامه پیروزی - ۳۰ مهر
کد خبر: ۶۲۹۰۱۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰


روزنامه گل - ۳۰ مهر
کد خبر: ۶۲۹۰۱۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰


روزنامه هدف - ۳۰ مهر
کد خبر: ۶۲۹۰۱۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰


روزنامه استقلال - ۳۰ مهر
کد خبر: ۶۲۹۰۱۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰


روزنامه‌های ورزشی سی ام مهرماه؛
تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی سی ام مهرماه به مسائل مختلف ورزش به ویژه فوتبال اختصاص دارد.
کد خبر: ۶۲۹۰۰۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰


ایران ورزشی - ۲۹ مهر
کد خبر: ۶۲۸۸۲۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۹


ابرار ورزشی - ۲۹ مهر
کد خبر: ۶۲۸۸۲۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۹


روزنامه پیروزی - ۲۹ مهر
کد خبر: ۶۲۸۸۲۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۸


روزنامه گل - ۲۹ مهر
کد خبر: ۶۲۸۸۲۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۸


روزنامه هدف - ۲۹ مهر
کد خبر: ۶۲۸۸۲۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۹


روزنامه استقلال - ۲۹ مهر
کد خبر: ۶۲۸۸۲۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۹