برچسب :

چهارشنبه

جدول پخش برنامه های سیمای صدا و سیمای مرکز اردبیل در روز چهارشنبه 22 آذر ماه را مشاهده کنید.
کد خبر: ۶۳۵۸۴۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۲


جدول پخش برنامه های رادیویی صدا و سیمای مرکز اردبیل در روز چهارشنبه 22 آذر ماه را مشاهده کنید.
کد خبر: ۶۳۵۸۳۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۲


برنامه پروازهای فرودگاه اردبیل را در باشگاه خبرنگاران جوان مرکز اردبیل مشاهده کنید.
کد خبر: ۶۳۵۸۳۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۲


تصاویر صفحه نخست روزنامه های اردبیل چهارشنبه 22 آذر ماه را در گروه استان های باشگاه خبرنگاران مشاهده کنید.
کد خبر: ۶۳۵۸۳۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۲


امروز چهارشنبه بیست ودوم آذر ماه برابر با بیست و چهارم ربیع الاول و 13 دسامبر است
کد خبر: ۶۳۵۸۲۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۲


برنامه سینما‌های شیراز را از باشگاه خبرنگاران جوان فارس مشاهده کنید.
کد خبر: ۶۳۵۰۰۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۵


پرواز‌های چهارشنبه ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۶ در فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۳۵۰۰۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۵


جدول پخش برنامه های سیمای صدا و سیمای مرکز اردبیل در روز چهارشنبه 15 آذر ماه را مشاهده کنید.
کد خبر: ۶۳۴۹۴۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۵


جدول پخش برنامه های رادیویی صدا و سیمای مرکز اردبیل در روز چهارشنبه 15 آذر ماه را مشاهده کنید.
کد خبر: ۶۳۴۹۴۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۵


برنامه پروازهای فرودگاه اردبیل را در باشگاه خبرنگاران جوان مرکز اردبیل مشاهده کنید.
کد خبر: ۶۳۴۹۴۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۵


امروز چهارشنبه 15 آذر ماه 1396 برابر با، 17 ربیع الاول سال 1439 هجری قمری و 6 دسامبر 2017 میلادی است .
کد خبر: ۶۳۴۹۴۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۵


تصاویر صفحه نخست روزنامه های اردبیل چهارشنبه 8 آذر ماه را در گروه استان های باشگاه خبرنگاران مشاهده کنید.
کد خبر: ۶۳۴۰۹۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۸


جدول پخش برنامه های سیمای صدا و سیمای مرکز اردبیل در روز چهارشنبه 8 آذر ماه را مشاهده کنید.
کد خبر: ۶۳۴۰۹۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۸


جدول پخش برنامه های رادیویی صدا و سیمای مرکز اردبیل در روز چهارشنبه 8 آذر ماه را مشاهده کنید.
کد خبر: ۶۳۴۰۹۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۸


برنامه پروازهای فرودگاه اردبیل را در باشگاه خبرنگاران جوان مرکز اردبیل مشاهده کنید.
کد خبر: ۶۳۴۰۹۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۸


امروز چهارشنبه 8 آذر ماه 1396 برابر با، 10 ربیع الاول سال 1439 هجری قمری و 29 نوامبر 2017 میلادی است .
کد خبر: ۶۳۴۰۸۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۸


برنامه سینما‌های شیراز را از باشگاه خبرنگاران جوان فارس مشاهده کنید.
کد خبر: ۶۳۴۰۶۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۸


برنامه‌های امروز رادیو فارس در روز چهارشنبه ۸ آذر ماه را مشاهده کنید.
کد خبر: ۶۳۴۰۵۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۸


جدول بخش برنامه‌های سیمای مرکز فارس در روز چهارشنبه ۸ آذر ماه را مشاهده کنید.
کد خبر: ۶۳۴۰۵۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۸


پرواز‌های چهارشنبه ۸ آذر ماه ۱۳۹۶ در فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۳۴۰۵۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۸