مقامات شهر مسکو 35 پیام دروغین بمب گذاری در ساختمان‌های مختلف دریافت کردند و مجبور به تخلیه آن مکان‌ها شدند.
کد خبر: ۶۲۶۹۷۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۴