باشگاه خبرنگاران -مهلت معرفی دانشجویانی که در سنوات ارفاقی فارغ التحصیل می‌شوند، چقدر است؟
دانستنی‌های سربازی/
درباره مهلت معرفی دانشجویانی که در سنوات ارفاقی فارغ التحصیل می‌شوند، بیشتر بدانید.
باشگاه خبرنگاران -تراشیدن موی سر سربازان از سربازی حذف شد
سردار کمالی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو‌های مسلح گفت: تراشیدن موی سر سربازان از سربازی حذف شد.
باشگاه خبرنگاران -واکنش سردار کمالی درباره داوطلبانه شدن سربازی
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
سردار کمالی گفت: داوطلبانه شدن خدمت سربازی موضوعی بی‌پایه و شایعه است.
باشگاه خبرنگاران -توضیحات سردار کمالی درباره تسهیلات جدید نحوه تردد ایرانیان مقیم خارج از کشور
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو‌های مسلح درباره تسهیلات جدید نحوه تردد ایرانیان مقیم خارج از کشور توضیحاتی داد.
باشگاه خبرنگاران -آیا برای سربازان فراری برگ اعزام به خدمت صادر می‌شود؟
دانستنی‌های سربازی/
درباره صدور مجدد برگ اعزام به خدمت سربازان فراری بیشتر بدانید.
باشگاه خبرنگاران -تشریح ضوابط و مقررات تردد مشمولان غایب ایرانی مقیم خارج از کشور
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت:مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور در صورتی با غیبت اجازه تردد به کشور را دارند که حداقل سه سال در خارج از کشور اقامت داشته باشند.
باشگاه خبرنگاران -معاف از رزم‌ها چه درجه‌ای می‌گیرند؟
دانستنی‌های سربازی/
درباره درجه‌ای که به افراد معاف از رزم تعلق می‌گیرد، بیشتر بدانید.
باشگاه خبرنگاران -توضیحات سردار کمالی درخصوص کاهش سهمیه سربازان امریه
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیرو‌های مسلح درخصوص کاهش سهمیه سربازان امریه توضیحاتی داد.
باشگاه خبرنگاران -اعلام زمان نتایج پذیرش مشمولان متقاضی امریه سربازی اعزام شهریور
زمان نتایج پذیرش مشمولین متقاضی امریه سربازی اعزام شهریور اعلام شد.
باشگاه خبرنگاران -اتمام حجت سردار کمالی با مشمولان غایب در خصوص فروش سربازی
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو‌های مسلح از طرح تشدید برخورد با مشمولان غایب خبر داد.