باشگاه خبرنگاران -دعوت به همکاری در استان اصفهان
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از بانوان مسلط به صادرات دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -دعوت به همکاری در استان خراسان رضوی
ویژه افراد جویای کار؛
یک دارالترجمه جهت تکمیل پرسنل خود از افراد آشنا به ترجمه رسمی اسناد و مدارک دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس صادرات
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از آقایان مسلط به انجام مکاتبات و مذاکرات به زبان انگلیسی دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -دعوت به همکاری در استان گلستان
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود در عناوین شغلی منشی، کارشناس فروش و تکنسین ازمایشگاه دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -دعوت به همکاری در استان سیستان و بلوچستان
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از آقایان دارای لیسانس الکترونیک دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام گرافیست
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد مسلط به فوتوشاپ دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -دعوت به همکاری در استان گیلان
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد مسلط به مفاهیم شبکه دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -دعوت به همکاری در شیراز
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود در عنوان شغلی حسابدار بصورت تمام وقت استخدام می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس الکترونیک
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود در عنوان شغلی کارشناس الکترونیک دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس مدیریت شبکه های اجتماعی
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد آشنا به مفاهیم بازاریابی و تبلیغات آنلاین دعوت به همکاری می نماید.