باشگاه خبرنگاران -دعوت به همکاری در مازندران
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد آشنا به اصول و فنون فروش و بازاریابی دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس کنترل کیفیت در قم
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی واقع در استان قم از افراد آشنا به استانداردهای کنترل کیفیت دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام 3 ردیف شغلی در تهران
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود در عنوان شغلی سرپرست فنی برنامه نویس PHP دعوت به همکاری می نمایند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام در 3 استان
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد مسلط به زبان روسی یا انگلیسی دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام طراح وب آشنا با CMS
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد آشنا به مبانی و مفاهیم سیستم مدیریت محتوا (CMS) دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس زیست
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از بانوان دارای مدرک کارشناسی زیست شناسی جانوری دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -دعوت به همکاری در یزد
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود در عنوان شغلی برنامه نویس دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام طراح رابط کاربری(UI/UX) در شیراز
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد علاقه مند به فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات، وب و تجارت الکترونیک دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارمند اداری
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد آشنا با کامپیوتر word و excelدعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس بازرگانی
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد مسلط به زبان انگلیسی دعوت به همکاری می نماید.