باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس فروش تلفنی در تهران
ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس حسابداری در یک شرکت معتبر
ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام برنامه نویس سی شارپ (#C) جهت ویندوز اپلیکیشن در تهران
ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر فنی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام نیروی پشتیبان سایت در یک شرکت IT
ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر فنی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام ۳ ردیف شغلی در یک شرکت معتبر
ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر فنی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام مهندس عمران در تهران
ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر فنی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام سرپرست فنی در یک شرکت معتبر
ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر تولید کننده قالب های بتنی جهت تکمیل کادر فنی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس ارشد تدوین فرآیندها و ITIL در یک شرکت معتبر
ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر فنی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارآموز حسابداری در یک آژانس هواپیمایی
ویژه افراد جویای کار/
یک آژانس هواپیمایی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام بازاریاب در یک شرکت تولیدی و پخش مواد غذایی
ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت تولیدی و پخش مواد غذایی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.