نگاهی به بازار معاملات مسکن/
یک دستگاه واحد مسکونی 60 متری واقع در منطقه بومهن، مجتمع ونوس با مبلغ ۷۰۰ هزار تومان اجاره و ۲۵ میلیون تومان ودیعه معامله می‌شود.
باشگاه خبرنگاران -بهای اجاره یک واحد مسکونی در منطقه بلوار سازی چقدر است؟ + جدول
نگاهی به بازار معاملات مسکن/
یک دستگاه واحد مسکونی ۶۰ متری واقع در منطقه بلوار سازی، خیابان نعیمی با مبلغ ۹۰۰ هزار تومان اجاره و ۳۰ میلیون تومان ودیعه معامله می‌شود.
باشگاه خبرنگاران -قیمت اجاره یک واحد تجاری و اداری در منطقه یاخچی آباد چقدر است؟ + جدول
نگاهی به بازار معاملات مسکن/
یک دستگاه واحد تجاری ۵۰ متری واقع در یاخچی آباد، بر خیابان بهمن یار با مبلغ ۶ میلیون تومان اجاره و ۶۰ میلیون تومان ودیعه معامله می‌شود.
باشگاه خبرنگاران -اجاره نشینی در منطقه سپهر چقدر تمام می شود؟ + جدول
نگاهی به بازار معاملات مسکن/
یک دستگاه واحد مسکونی ۸۵ متری واقع در منطقه سپهر، سعادت آباد با مبلغ ۵ میلیون تومان اجاره و ۸۰ میلیون تومان ودیعه معامله می‌شود.
باشگاه خبرنگاران -بهای اجاره یک واحد تجاری و اداری در منطقه اوقاف چقدر هزینه دارد؟ + جدول
نگاهی به بازار معاملات مسکن/
یک دستگاه واحد تجاری و اداری ۱۲۲ متری واقع در منطقه اوقاف، بر خیابان سراج با مبلغ ۱۰ میلیون تومان اجاره و ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه معامله می‌شود.
باشگاه خبرنگاران -مظنه اجاره یک واحد مسکونی ۷۰ متری در مناطق مختلف تهران چقدر است؟ + جدول
نگاهی به بازار معاملات مسکن/
یک دستگاه واحد مسکونی ۷۰ متری واقع در منطقه بلوار فردوس، خیابان ابراهیمی جنوبی با مبلغ ۳ میلیون تومان اجاره و ۵۰ میلیون تومان ودیعه معامله می‌شود.
باشگاه خبرنگاران -بهای اجاره یک واحد تجاری و اداری در منطقه علم و صنعت چقدر هزینه دارد؟ + جدول
نگاهی به بازار معاملات مسکن/
یک دستگاه واحد تجاری و اداری ۱۳۰ متری واقع در منطقه علم و صنعت، بر خیابان فرجام با مبلغ ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره و ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه معامله می‌شود.
باشگاه خبرنگاران -هزینه اجاره یک واحد مسکونی در منطقه زمزم-زهتابی چقدر است؟ + جدول
نگاهی به بازار معاملات مسکن/
یک دستگاه واحد مسکونی ۵۷ متری واقع در منطقه زمزم-زهتابی خیابان آل احمد با مبلغ ۹۰۰ هزار تومان اجاره و ۲۰ میلیون تومان ودیعه معامله می‌شود.
باشگاه خبرنگاران -اجاره یک مغازه ۴۰ متری در مناطق مختلف تهران چقدر هزینه دارد؟ + جدول
نگاهی به بازار معاملات مسکن/
یک مغازه ۴۰ متری واقع در منطقه نارمک، برخیابان اصلی با مبلغ ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره و ۳۰ میلیون تومان ودیعه معامله می‌شود.
باشگاه خبرنگاران -هزینه اجاره یک واحد مسکونی در منطقه خاوران چقدر است؟ + جدول
نگاهی به بازار معاملات مسکن/
یک دستگاه واحد مسکونی ۵۳ متری واقع در منطقه خاوران، هاشم آباد با مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اجاره و ۱۵ میلیون تومان ودیعه معامله می‌شود.
باشگاه خبرنگاران -قیمت اجاره یک واحد مسکونی ۸۰ متری در مناطق مختلف تهران چقدر است؟ + جدول
نگاهی به بازار معاملات مسکن/
یک دستگاه واحد مسکونی ۸۰ متری واقع در منطقه الهیه، خیابان فرشته با مبلغ ۱۰ میلیون تومان اجاره و ۲۰ میلیون تومان ودیعه معامله می‌شود.