باشگاه خبرنگاران -مرادی در ۱۵۰۰ متر قهرمان شد، نیا دوست سوم
دوومیدانی داخل سالن قهرمانی آسیا؛
دوی ۱۵۰۰ متر مردان با قهرمانی امیر مرادی نماینده ایران به پایان رسید.
باشگاه خبرنگاران -برنز پرش سه گام به صدیق رسید
هشتمین دوره دوومیدانی داخل سالن آسیا؛
صدیق به مدال برنز پرش سه گام مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا دست یافت.
باشگاه خبرنگاران -پنجمی سیار در ۶۰ متر با مانع/ طلا به کویت رسید
هشتمین دوره دوومیدانی داخل سالن آسیا؛
میلاد سیار در ۶۰ متر با مانع داخل سالن قهرمانی آسیا در جایگاه پنجم قرار گرفت.
باشگاه خبرنگاران -سپیده توکلی در ماده پنجگانه به طلا رسید
مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی آسیا؛
سپیده توکلی در مسابقات داخل سالن آسیا در ماده پنج گانه به مدال طلا رسید.
باشگاه خبرنگاران -توکلی رکورد دار جدید پرش ارتفاع ایران/دومی 4در 400 متر امدادی بانوان
سپیده توکلی در جریان برگزاری رقابت های داخل سالن آسیا توانست رکورد پرش ارتفاع ایران را تغییر دهد.
باشگاه خبرنگاران -نقره پرش با نیزه بر گردن بنی آدم
هشتمین دوره دوومیدانی داخل سالن آسیا؛
محمد بنی آدم پرنده کشورمان به مدال نقره پرش با نیزه رسید.
باشگاه خبرنگاران -ثمری طلایی ایران در پرتاب وزنه/نقره و برنز هفتگانه به میری و محبی رسید
هشتمین دوره دومیدانی داخل سالن آسیا؛
علی ثمری در پرتاب وزنه بازی‌های داخل سالن به مدال طلا دست یافت.
باشگاه خبرنگاران -جلسه سلطانی فر با رئیس کنفدراسیون دوومیدانی آسیا
جلسه مشترک وزیر ورزش و جوانان با رئیس کنفدراسیون دوومیدانی آسیا در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار شد.
باشگاه خبرنگاران -ناکامی خدیور و هاشمی در کسب مدال دوی ۴۰۰ متر
هشتمین دوره دوومیدانی داخل سالن آسیا؛
سجاد هاشمی و علی خدیور از کسب مدال در دوی ۴۰۰ متربازماندند.
باشگاه خبرنگاران -سلطانی فر: دوومیدانی ایران در المپیک ۲۰۲۰ مدال می‌گیرد
وزیر ورزش و جوانان گفت: باتوجه به برنامه ریزی‌های انجام شده دوومیدانی در المپیک ۲۰۲۰ مدال می‌گیرد.