کد خبر: ۵۱۵۱۴۱۰
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۲:۰۱
باشگاه خبرنگاران گزارش می‌دهد؛

جمهوری اسلامی ایران قدرت موشکی خود را در راستای ارتقای بازدارندگی و امنیت ملی خود توسعه می‌دهد و بر این اساس اصول و چارچوب را همواره رعایت می‌کند.

به گزارش خبرنگار دفاعی امنیتی باشگاه خبرنگاران؛ توان موشکی جمهوری اسلامی ایران موضوعی کاملاًَ مشخص است که نشان از اقتدار کشورمان دارد.

جمهوری اسلامی ایران قدرت موشکی خود را در راستای ارتقای بازدارندگی و  امنیت ملی خود توسعه می‌دهد و بر این اساس اصول و چارچوب را همواره رعایت می‌کند.

موشک‌های کلاس "زلزال" از جمله موشک‌های برد کوتاه سطح به سطح (Surface to Surface Short Range Missile) بوده که توانمندی‌ها و پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل فراوانی داشته و با کلاس‌ها و بردهای مختلف نقش عمده‌ای در تغییر توازن قدرت در نبرد زمینی ایفا می‌کند.

موشک‌های "رعد 307" اخیراً مورد آزمایش قرار گرفته که دقت بالای این موشک حیرت‌انگیز است. بار اولی که آزمایش این موشک رسانه‌ای شد سردار "حسین سلامی" جانشین فرمانده کل سپاه درباره این موشک توضیحاتی را هر چند کوتاه و اجمالی داشت که این موشک یک چادر را در یک صحرا با موفقیت کامل (با قدرت "نقطه‌زنی") مورد اصابت قرار داد.


دقت حیرت انگیز موشک فقدرتمند سپاه/مسیری که ژنرال


موشک‌های کلاس "زلزال" در اشکال مختلف بوده که "رعد 307" نیز زیرمجموعه این موشک‌ها بوده و هر چند اطلاعات دقیقی درباره "رعد 307" وجود ندارد اما اطلاعات بیشتری که در موشک‌های کلاس "زلزال" وجود دارد، باعث می‌شود تا ایده بهتری نسبت به موشک‌های "رعد 307" داشته باشیم.


موشک‌های برد کوتاه جمهوری اسلامی ایران از جمله "زلزال" به خوبی می‌توانند باعث خسارات جدی و عمیق به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه وارد کنند و این مهم قدرت موشکی ایران را نمایش می‌دهد.

سایت میسایل تریت (Missile Threat) درباره توان موشکی جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران دارای تعداد زیادی موشک‌های بالستیک "زلزال" و "فاتح 110" بوده که می‌تواند ظرفیت‌های بالایی داشته باشد.

سایت گلوبال سیکیوریتی (Global Security) با اشاره به سیستم نام‌گذاری موشک‌های ایرانی نوشت: موشک "زلزال 2" با طول 8/4 و 0/61 متر و وزن بیش از 3/5 تن توانایی حمل 600 کیلوگرم سرجنگی را در حداکثر برد 124 مایل (200 کیلومتر) دارد.

ادعای انتقال موشک های کوتاه برد به لبنان

این سایت مدعی شد در اکتبر سال 2002 گزارش شد که موشک بالستیک کوتاه برد "زلزال" در دست واحدهای مقاومت در منطقه "Beka Valley " در لبنان رسیده است و منابع صهیونیستی مدعی شدند که موشک‌های کوتاه برد به لبنان منتقل شده است.

** همه مناطق حساس اسرائیل در تیررس موشک‌های حزب‌الله

سایت گلوبال سیکیوریتی (Global Security) به نقل از یک مقام ارشد "حزب‌الله" در سال‌های گذشته نوشت: "همه مناطق حساس صهیونیست‌ها در تیررس آتش ما هستند". این سایت به همه موشک‌های ایرانی اشاره کرد.


** موشک "زلزال 1"

موشک "زلزال 1" موشکی سطح به سطح و کوتاه برد، با بردی معادل 125 تا 130 کیلومتر، قطر 0/60 متر، طول 8/3 متر، یک مرحله‌ای و وزن کلی موشک قریب به 3 تن و با سرجنگی 600 کیلوگرم است.
                          

جدول 1-خصوصیات و ویژگی های موشک زلزال 1 (نقل از  Global Security)                                                                                                                       

Range                                

                                                           Kilometers

125 -130

Diameter

                                                              Meters                                                                                               

0.601

Height

                                                             Meters

8.3

Stages

 1

Launch Mass

                                                             Kilograms

2,950

Warhead Mass

                                                           Kilograms

600

                                                                                                                                                       

** موشک "زلزال 1 کلاس A"

این موشک سطح به سطح و کوتاه برد، با بردی معادل با 160 کیلومتر، قطر 0/60 متر، طول 8/3 متر، یک مرحله‌ای و وزن کلی موشک 2950 کیلوگرم و وزن سرجنگی 500 کیلوگرم است.


دقت حیرت انگیز موشک فقدرتمند سپاه/مسیری که ژنرال


جدول 2-خصوصیات و ویژگی های موشک زلزال 1 کلاس A (نقل از  Global Security)

Range

                                          Kilometers

160

Diameter 

                                             Meters                                                                                  

0.601

Height

                                             Meters

8.3

Stages

1

Launch Mass

                                           Kilograms

2,950

Warhead Mass

                                           Kilograms

500** موشک "زلزال 2"

موشک تاکتیکی "زلزال 2" موشکی سطح به سطح و کوتاه برد، با بردی معادل 300 کیلومتر، قطر 0/61 متر و طولی معادل 8/3 تا 8/4، یک مرحله‌ای با وزن قریب به 3/5 تن و با وزن سرجنگی 210 تا 600 کیلوگرم است.


جدول 3-خصوصیات و ویژگی های موشک زلزال 2 (نقل از  Global Security)

Range

                                                         Kilometers

300

Diameter

                                                             Meters                                                                  

0.61

Height

                                                             Meters

8.3 - 8.46

Stages

1

Launch Mass

                                                            Kilograms

3,450-3,545

Warhead Mass

                                                            Kilograms

210-600


** موشک "فاتح 110 – موشک 120"

"فاتح 110" یک موشک سطح به سطح کوتاه برد، با بردی معادل 130 تا 170 کیلومتر، قطر 0/45 تا 0/61 متر، طولی قریب به 9 متر، یک مرحله‌ای و با وزن کلی 2/5 تن و وزن سرجنگی 500 تا 600 کیلوگرم است.

دقت حیرت انگیز موشک فقدرتمند سپاه/مسیری که ژنرال

جدول 4- خصوصیات و ویژگی های موشک فاتح 110 (نقل از  Global Security)

Range

                                                           Kilometers

130 -170

Diameter

                                                             Meters                                                                         

0.450-0.610

Height

                                                             Meters

8.9

Stages

1

Launch Mass

                                                            Kilograms

2,450

Warhead Mass

                                                            Kilograms

500-600


** موشک "فاتح 110 کلاس A"

"فاتح 110 کلاس A" موشکی سطح به سطح و کوتاه برد، با بردی معادل 200 تا 210 کیلومتر، قطر 0/61 متر، طول قریب به 9 متر، یک مرحله‌ای با وزن کلی 3550 کیلوگرم و وزن سرجنگی 500 کیلوگرم است.

دقت حیرت انگیز موشک فقدرتمند سپاه/مسیری که ژنرال

جدول 5- خصوصیات و ویژگی های موشک فاتح 110 کلاس A (نقل از  Global Security)

Range

                                                          Kilometers

200-210

Diameter

                                                              Meters                                                                     

0.610

Height

                                                              Meters

8.9

Stages

1

Launch Mass

                                                          Kilograms

3.550

Warhead Mass

                                                          Kilograms

500


** موشک "نازعات 6- NP110"

موشک "نازعات 6- NP110" یک موشک سطح به سطح کوتاه برد، با بردی معادل 105 کیلومتر، قطر 0/35 متر،‌ طول 6/5 متر، یک مرحله‌ای، با وزن کلی 900 تا 1300 کیلوگرم و وزن سرجنگی 85 تا 90 کیلوگرم است.

دقت حیرت انگیز موشک قدرتمند سپاه/مسیری که ژنرال


جدول 6- خصوصیات و ویژگی های موشک نازعات 6-NP110 (نقل از  Global Security)

Range

                                                          Kilometers

105

Diameter

                                                             Meters                                                                      

0.355

Height

                                                             Meters

6.30

Stages

1

Launch Mass

                                                         Kilograms

900-1,300

Warhead Mass

                                                          Kilograms

85-90** موشک "نازعات 10 - NP110-A"

موشک "نازعات 10 - NP110-A" یک موشک سطح به سطح کوتاه برد، با بردی معادل 140 تا 150 کیلومتر، قطر 0/45 متر، طول 8/30 متر، یک مرحله‌ای، وزن کلی 1850 کیلوگرم و وزن سرجنگی 250 کیلوگرم است.


دقت حیرت انگیز موشک قدرتمند سپاه/مسیری که ژنرال


جدول 7- خصوصیات و ویژگی‌های موشک نازعات 10- NP110  کلاس A (نقل از  Global Security)

Range

                                                          Kilometers

140-150

Diameter

                                                             Meters                                                                       

0.450

Height

                                                             Meters

8.30

Stages

1

Launch Mass

                                                          Kilograms

1,850

Warhead Mass

                                                          Kilograms

250


سایت دفنس آپدیت (Defence-Update) درباره موشک‌های کلاس "زلزال" نوشت: ایران سیستم پرتاب موشک‌های کوتاه برد "زلزال" را توسعه داده و این موشک‌ها به طور مؤثر مورد آزمایش قرار گرفته است.

** بازخوانی یک لفاظی ؛ توهم ژنرال استفانز

اخیراً پس از انجام رزمایش پیروز پیامبر اعظم (ص) 9، فشار آنچنان به مقامات آمریکایی آمده بود که تاب دیدن پیروزی سپاه پاسداران را در انهدام ماکت ناو هواپیمابر "یو-اس-اس جان نیمیتز" نداشتند و رو به لفاظی آوردند و ژنرال "کوین استفانز" سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی ارتش آمریکا در "بحرین" در اظهاراتی مدعی شد: "قدرت موشکی ایران یک نمایش هالیوودی بود" که نشان می‌دهد مسئولان نظامی آمریکایی در توهم به سر می‌برند (بیشتر بخوانید).


دقت حیرت انگیز موشک قدرتمند سپاه/مسیری که ژنرال


با توجه به این که اطلاعات دقیقی از موشک "رعد 307" نیست، اما می‌توان گفت چون این موشک از خانواده "زلزال" بوده پس پتانسیل‌هایی برای مقابله با اهداف سطحی دارد که برای یک مورد از آن می‌توان به دقت بالای این موشک در تخریب یک هدف صحرایی اشاره کرد که صد البته اطلاعات بیشتری از آن موجود نیست.


گزارش از : محمد زرچینی

انتهای پیام/
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
|
France
|
۱۹:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
به نظرم مانباید به جز ذره ی ناچیزی از قدرتمون رو به دنیا نشون بدیم.
به خاطر منافع اقتصادیمون.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۴:۳۲ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۱
اگر بخواهیم و بودجه مناسب باشه جوانان ایرانی توانایی انجام هر کاری را دارند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۳۰ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۳
نترس بابا آمریکا عددی نیست .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۳
دست کم گرفتن دشمن خیلی عقیده اشباهیه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۶ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۲
کسی نظر نخواست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۶ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۲
کسی نظر نخواست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۶ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۲
کسی نظر نخواست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۶ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۲
کسی نظر نخواست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۶ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۲
کسی نظر نخواست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۷/۲۲
بنظرم ازمایش اینگونه موشکها در شرایطی که ایران بتازگی تحریمهاش در سازمان ملل کاسته میشود نه بنفع منافع ملی است نه قرار با این ازمایشها امتیاز خاصی را بدست بیاوریم.....
غیر از اینکه اسراییل با سو استفاده از این وضیعت گنبد اهنی خودش رو به کشورهای عربی بفروشه و از ایران یه غول ترسناک درست کنند که بتونند نه تحریمها رو کاهش بده و نه امنیت ایران رو گسترش بده..بنظرم دستاوردی نداره و نخواهد داشت...
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
سروش خبر
ایتا خبر
ویسپی خبر
گپ خبر
آی گپ خبر
بله خبر
توییتر خبر
اینستاگرام خبر
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر