در پنجمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران که عصر روز امروز با حضور مقیمی استاندار تهران در آستانه روز جهانی ارتباطات و روز ملی روابط عمومی در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، روابط عمومی های برتر کشور در بخش های مختلف معرفی شدند

عضویت در کانال سروش عکس
عضویت در کانال سروش عکس