کد خبر: ۶۵۹۶۸۵۵
گروه : سیاسی » مجلس
تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۲
از سوی شورای نگهبان؛

شورای نگهبان نظر خود را در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه ها اعلام کرد.

اعلام نظر شورای نگهبان درباره مصوبات و اساسنامه‌هابه گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از اداره کل روابط عمومی، نظر شورای نگهبان در خصوص مصوبات و اساسنامه‌ها به شرح زیر است:

طرح استفساریه بند (الف) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب 1380/7/14 که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 19/02/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان راجع به احداث و بهره‌برداری از نیروگاه‌های جریانی بر روی رودخانه ارس مصوب جلسه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 19/02/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که علیرغم انقضای مدت اجرای موافقتنامه با توجه به ماده 2، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح دوفوریتی استفساریه جزء (1) بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور

مصوب جلسه مورخ بیست وششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه بینالمللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ 2015 (1394)

مصوب جلسه مورخ پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 09/03/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح دائمی شدن قانون مجازات اسلامی

مصوب جلسه مورخ نهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 23/03/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری

مصوب جلسه مورخ نهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 23/03/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

مصوب جلسه مورخ پنجم تیر ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 20/04/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 30/03/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

مصوب جلسه مورخ دوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 19/02/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا بهشرح زیر اعلام میگردد:

1_ ماده 6، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

2_ در ماده 8، الزام دولت به ارائه لایحه اساسنامه، مغایر اصل 74 قانون اساسی شناخته شد.

3_ در ماده 9، عدم امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، مغایر اصل 170 قانون اساسی است.

طرح اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 20/04/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح دوفوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌های و مالی سال 1396 کل کشور

مصوب جلسه مورخ نهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 09/03/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا بهشرح زیر اعلام میگردد:

_ با توجه به این که بر اساس اصل 52 قانون اساسی بودجه کل کشور سالانه میباشد، لذا مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 09/03/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام میگردد:

_ علاوه بر ایرادات متعدد وارد بر مواد و بندهای این مصوبه با عنایت به قضائی بودن لایحه، مصوبه مغایر بند 2 اصل 158 قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 1065/21/79 مورخ 30/7/1379 شورای نگهبان شناخته شد.

طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی

مصوب جلسه مورخ هشتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 30/03/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام میگردد:

وفق بند 2 اصل 110 قانون اساسی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به شماره 0109/97111 مورخ 14/03/1397 در خصوص طرح مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال میگردد.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
1_ در ماده 3، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

2_ اطلاق بند یک ماده 14، نسبت به مواردی که شرعاً مصارف دیگری دارد، اشکال دارد.

3_ واژه «پروتکل» در ماده 37، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

4_ وفق بند 2 اصل 110 قانون اساسی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به شماره 9741/9900 مورخ 9/4/1397 در خصوص لایحه مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال میگردد.

تذکرات:

1_ در عنوان ماده 5، «مجری» به «مجرم» اصلاح گردد.

2_ در جز (ج) بند 2 ماده 6، واژه «عناصر» به «عنصر» تبدیل گردد.

3_ در بند 8 ماده 12، عبارت «حسن نیت» به واژه «اصیل» اضافه گردد.

4_ در سطر اول بند 10 ماده 16، واژه «شخصی» به «شخص» اصلاح گردد.

5_ در سطر دوم بند 12 ماده 16، «در» حذف گردد.

6_ در بند یک ماده 18، واژه «مظنون» به «ظنین» اصلاح گردد.

7_ در بند (الف) ماده 23، واژه «اعصای» به «اعطای» اصلاح گردد.

8_ در بند 3 ماده 26، واژه «بنیادی» در جای دیگر مانند جزء (ث) بند 2 ماده 6، «اساسی» ترجمه شده است که باید وحدت رویه مراعات گردد.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه 20/04/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام میگردد:

وفق بند 2 اصل 110 قانون اساسی، نظر دوم مجمع تشخیص مصلحت نظام به شماره 47644-9900 مورخ 17/4/1397 در خصوص لایحه مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال میگردد.

انتهای پیام/

کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
انتشار یافته: ۲۳
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
fatf به مراتب بدتر از برجام است و اگر تصویب شود خدا به داد مملکت برسد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۱۳ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
دلیل رد این لوایح چی هست ؟
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۰۲:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
چرا نمیذارن در این مورد خود مردم تصمیم بگیرن؟؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
ما نباید با اروپا مذاکره کنیم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
چرا شورای نگهبان مصوبات جانبازان اعصاب وروان را که سال 92 تصویب شدتوسط مجلس را رد کرد ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۷:۵۲ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
لطفا در مورد همین موضوع اظهار نظر بفرمایید و موردی که مطرح کرده اید ، در جای دیگر عنوان کنید!!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۱ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
خدا کنه هیچوقت اجرا نشه
افراسیاب
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
یعنی دیگه کلا کنسل شد؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
در موردش بیشتر مطلب بذارید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
چقدر بد هست که دشمنان ما برای ما کنوانسیون بفرستند.بااینکه می تونیم با همت نیروهای داخلی انقلابی کارهای بزرگی رو برای کشور انجام داد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۳۷ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
شورای نگهبان در کنار رزمندگان و مدافعان ایران،سنگربان عزت کشور است.از اینکه مانع تصویب لایحه پیوستن به کنوانسیون استعماری پالرمو شد خرسندیم.این لوایح به مصلحت ایران نیستند و قطعا گره ای از مشکلات را نخواهد گشود.ما عملکرد دشمن را در برجام دیده ایم.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
انرژی هسته ای حق مسلم ماست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۱۳ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
درود بر شواری نگهبان
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
درستش همینه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۹ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
با حمایت تولیدات داخل باید در خودکفایی خودمون تلاش کنیم و تا تحریم بر ما اثری نداشته باشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
درود بر شورای نگهبان
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
ما باید توان هسته ای و موشکی مون را ارتقا دهیم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
ما نباید به اروپا اعتماد کنیم
ناشناس
|
France
|
۱۵:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
یعنی چقدر ما بد بختیم که یه مشت پیر احمق برای ما تصمیم میگرن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
با اصلاح شدن قوانین میشه امیدوار بود فساد ورانت وچپاول بیت المال کم بشه!!!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
این حرف شما چه ربطی به قانون بین المللی پولشویی دارد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۳ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
خدا رو شکر
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
خد ارا شکر ؟
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
سروش خبر
ایتا خبر
ویسپی خبر
گپ خبر
آی گپ خبر
بله خبر
توییتر خبر
اینستاگرام خبر
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر