کد خبر: ۶۷۹۲۵۴۳
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۰
رخداد‌های لرزه‌ای در هفته گذشته:

زلزله‌ای ۵.۹ ریشتری در عمق ۱۰ کیلومتری گیلانغرب از استان کرمانشاه بزرگ‌ترین زلزله هفته اخیر بوده است.

بزرگ‌ترین هفته در گیلانغرب/ ثبت ۱۲۰ زمین لرزه در کشوربه گزارش خبرنگار به گزارش حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس داده‌های ثبت شده در مرکز لرزه نگاری کشور، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زلزله‌های رخ داده در کشور  را از  ۱۵ تا ۲۰ دی‌ماه  را به اطلاع می‌رسانیم، تعداد  ۱۲۰ زلزله در این فاصله به ثبت رسیده است.

شنبه ۱۵ دی ماه:

در قصر شیرین استان کرمانشاه زلزله‌ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر در عمق ۹ کیلومتر رخ داده است؛ زلزله دیگر این استان به بزرگی ۲.۶ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتر بوده است، بار دیگر زلزله‌ای به بزرگی ۲.۹ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتر این استان را لرزاند؛ در وحدتیه استان بوشهر زلزله‌ای به بزرگی ۳.۲ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتر گزارش شده است.

در طرود استان سمنان زلزله‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر در عمق ۱۵ کیلومتر رخ داده است؛ در مزایجان استان فارس زلزله‌ای به بزرگی ۳ ریشتر در عمق ۱۶ کیلومتر ثبت شده است؛ در خرمشهر استان خوزستان زلزله‌ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر در عمق ۸ کیلومتر رخ داده است؛ در تازه‌آباد استان کرمانشاه زلزله‌ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتر گزارش شده است.

 

یکشنبه ۱۶ دی ماه:

در مدهک استان کرمان زلزله‌ای به بزرگی ۲.۸ ریشتر در عمق ۱۶ کیلومتر رخ داده است؛ در خورموج استان بوشهر زلزله‌ای به بزرگی ۴.۷ ریشتر در عمق ۱۷ کیلومتر گزارش شده است؛ در مهران استان ایلام زلزله‌ای به بزرگی ۲.۷ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتر به ثبت رسیده است؛ در گیلانغرب استان کرمانشاه زلزله‌ای به بزرگی ۵.۹ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتر رخ داده است و زلزله دیگر این استان به بزرگی ۴.۱ ریشتر در عمق ۱۵ کیلومتر بوده است.

بزرگ‌ترین هفته در گیلانغرب/ ثبت ۱۲۰ زمین لرزه در کشور

در سومار استان کرمانشاه زلزله‌ای به بزرگی ۴.۸ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتر رخ داده است و زلزله دیگری این استان به بزرگی ۳.۶ ریشتر در عمق ۸ کیلومتر بوده است، بار دیگر زلزله‌ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر در عمق ۸ کیلومتر این استان را لرزاند، زلزله دیگر این استان به بزرگی ۳.۱ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتر بوده است، سپس زلزله‌ای به بزرگی ۲.۸ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتر گزارش شد و در نهایت زلزله‌ای به بزرگی ۳ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتر به وقوع پیوست.

در ممن آباد استان لرستان زلزله‌ای به بزرگی ۲.۹ ریشتر در عمق ۸ کیلومتر رخ داده است، در گیلانغرب استان کرمانشاه زلزله‌ای به بزرگی ۲.۵ ریشتر در عمق ۱۲ کیلومتر گزارش شده است.

دوشنبه ۱۷ دی ماه:

در مزایجان استان فارس زلزله‌ای به بزرگی ۳.۳ ریشتر در عمق ۸ کیلومتر رخ داده است، در سومار استان کرمانشاه زلزله‌ای به بزرگی ۳ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتر یه وقوع پیوست، در گیلانغرب استان کرمانشاه زلزله‌ای به بزرگی ۲.۵ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتر گزارش شده است، در سیرچ استان کرمان زلزله‌ای به بزرگی ۲.۶ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتر به ثبت رسیده است، در رحیم‌آباد استان گیلان زلزله‌ای به بزرگی ۲.۷ ریشتر در عمق ۲۰ کیلومتر رخ داده است، در سمیع آباد استان خراسان رضوی زلزله‌ای به بزرگی ۳.۳ ریشتر در عمق ۹ کیلومتر گزارش شده است.

در یونسی استان خراسان رضوی زلزله‌ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر در عمق ۲۶ کیلومتر به ثبت رسیده است و زلزله دیگر این استان به بزرگی ۲.۵ و در عمق ۲۷ اتفاق افتاده است، در حاجی آباد استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگی ۲.۶ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتر رخ داده است، در قصرشیرین استان کرمانشاه زلزله‌ای به بزرگی ۲.۵ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتر گزارش شده است، در سومار استان کرمانشاه زلزله‌ای به بزرگی ۲.۷ ریشتر در عمق ۸ کیلومتر به وقوع پیوست.

سه‌شنبه ۱۸ دی ماه:

در سومار استان کرمانشاه زلزله‌ای به بزرگی ۲.۸ ریشتر در عمق ۸ کیلومتر رخ داده است و زلزله دیگر این استان به بزرگی ۲.۵ در عمق ۱۰ کیلومتر بوده است، در فاریاب استان کرمان زلزله‌ای به بزرگی ۲.۵ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتر گزارش شده است، در توحید استان ایلام زلزله‌ای به بزرگی ۲.۹ ریشتر در عمق ۸ کیلومتر به وقوع پیوست، در لار استان فارس زلزله‌ای به بزرگی ۲.۹ ریشتر در عمق ۲۵ کیلومتر رخ داده است، در خوش‌رودپی استان مازندران زلزله‌ای به بزرگی ۳.۲ ریشتر در عمق ۱۳ کیلومتر تجربه کرده است.

در مزایجان استان فارس زلزله‌ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر در عمق ۱۵ کیلومتر گزارش شده است، در سومار استان کرمانشاه زلزله‌ای به بزرگی ۳ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتر رخ داده است، در آغاجاری استان خوزستان زلزله‌ای به بزرگی ۳ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتر گزارش شده است.

چهارشنبه ۱۹ دی ماه:

در خشت استان فارس زلزله‌ای به بزرگی ۲.۹ ریشتر در عمق ۶ کیلومتر رخ داده است، در محمدآباد ریگان استان کرمان زلزله‌ای به بزرگی ۲.۹ ریشتر در عمق ۸ کیلومتر گزارش شده است، در مهران استان ایلام زلزله‌ای به بزرگی ۲.۷ ریشتر در عمق ۱۳ کیلومتر به ثبت رسیده است، در اهواز استان خوزستان زلزله‌ای به بزرگی ۲.۸ ریشتر در عمق ۱۶ کیلومتر اتفاق داده است، در سومار استان کرمانشاه زلزله‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتر به وقوع پیوست.

بزرگ‌ترین هفته در گیلانغرب/ ثبت ۱۲۰ زمین لرزه در کشور

در تازه آباد استان کرمانشاه زلزله‌ای به بزرگی ۲.۶ ریشتر در عمق ۸ کیلومتر رخ داده است، در سومار استان کرمانشاه زلزله‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتر گزارش شده است، در فارغان استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگی ۳ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتر به ثبت رسیده است، در کیاسر استان مازندران زلزله‌ای به بزرگی ۳ ریشتر در عمق ۸ کیلومتر گزارش شده است، در گیلانغرب استان کرمانشاه زلزله‌ای به بزرگی ۲.۶ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتر رخ داده است.

پنجشنبه ۲۰ دی ماه:

در سومار استان کرمانشاه زلزله‌ای به بزرگی ۲.۹ ریشتر در عمق ۱۱ کیلومتر رخ داده است و زلزله دیگر این استان به بزرگی ۲.۸ ریشتر و عمق ۱۱ کیلومتر بوده است، در حاجی آباد استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر در عمق ۵ کیلومتر گزارش شده است، در برازجان استان بوشهر زلزله‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر در عمق ۸ کیلومتر به وقوع پیوست، در بندرعباس استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتر تجربه کرده است، در اندوه‌جرد استان کرمان زلزله‌ای به بزرگی ۲.۷ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتر رخ داده است..

انتهای پیام/

کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
سروش خبر
ایتا خبر
ویسپی خبر
گپ خبر
آی گپ خبر
بله خبر
توییتر خبر
اینستاگرام خبر
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر