کد خبر: ۶۷۹۲۸۶۱
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۰
راهنماى غذایى خاص براى بیماران/ بخش پنجم

باشگاه خبرنگاران جوان در نظر دارد در این خبر شما را با تغذیه مناسب برای بیماران پوکی استخوان آشنا کند.

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻭ ﺗﻨﻮﻉ ﺩﺭ ﺭژﻳﻢ ﻏﺬﺍیی ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ یکی ﺍﺯ ﻧﻜﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ یک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬﺍیی ﺳﺎﻟﻢ ﺍﺳﺖ که ﺩﺭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﺍﺯ ﺍﺑﺘﻼ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭی‌های ﻣﺰﻣﻦ ﺷﺎﻳﻊ ﺑﺴﻴﺎﺭ موثر است. 

ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻪ معنی ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻛﺎفی ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍی ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪﻥ ﺍﺳﺖ؛  افراد باید در رژیم غذایی خود انواع مواد غذایی را داشته باشند تا بدنشان انواع ویتامین‌ها را دریافت کند،  ﺗﻨﻮﻉ در رژیم غذایی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍیی است ﻛﻪ ﺩﺭ ۵ ﮔﺮﻭه اصلی ﻏﺬﺍیی ﻣﻌﺮفی ﺷﺪهﺍﻧﺪ. 

افراد اگر در رژیم غذایی خود این ۵ گروه را جای ندهند دچار کمبود مواد مغذی می‌شوند همچنین ﻣﺼﺮﻑ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯه آﻥ‌ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭﺯﻥ، ﭼﺎقی ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻧﺎشی ﺍﺯ آﻥ میﺷﻮﺩ.

 باشگاه خبرنگاران جوان در نظر دارد در این بخش تغذیه مناسب برای بیماران پوکی استخوان را معرفی کند.

کنترل بیماری‌ها با رژیم غذایی مخصوص+ برنامه غذایى ویژه پوکی استخوان

ﺗﻐﺬﻳﻪ مناسب ﺍﺳﺘﺌﻮﭘﺮﻭﺯ (Osteoporosis)

علی ارغوانی متخصص داخلی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره ﺗﻐﺬﻳﻪ مناسب برای بیماران پوکی استخوان،  اظهار کرد: بیماران مبتلا ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺌﻮﭘﺮﻭﺯ (پوکی استخوان) باید حتما ﻛﻠﺴﻴﻢ را به میزان ﻛﺎفی دریافت کنند این کلسیم ﺑﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻥ به‌ﺧﺼﻮﺻ ﺷﻴﺮ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻟﺒﻨﻴﺎﺕ تامین می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ﻣﺼﺮﻑ ۲ ﺗﺎ ۳ ﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺗﻮﺻﻴﻪ می‌شود،  گفت: ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺬﺏ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻛﺎفی ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ D (ﺣﺪﻭﺩ ۴۰۰ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻴﻦالمللی ﺩﺭ ﺭﻭﺯ) ﺍﺯ ﻧﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬﺍیی آﻥ (ﺯﺭﺩه ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ، جگر، ﻣﺎهی) ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮﺩ؛  ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﺍﺯ ﻧﻮﺭ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺣﺪﻭﺩ ۱۰ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ۲ الی ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ برای اینکار ﻛﺎفی است ﺻﻮﺭﺕ، ﺩﺳﺖﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺯﻭﻫﺎ ﺩﺭﻣﻌﺮﺽ آﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.

این متخصص داخلی ادامه داد: افرادی که به پوکی استخوان دچار هستند باید مواد فیبر دار را در رژیم غذایی خود بگنجانند؛ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺼﺮﻑ ﺯﻳﺎﺩ ﻏﺬﺍﻫﺎی ﭘﺮﻓﻴﺒﺮ ﻣانند ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺣﺒﻮﺑﺎﺕ، ﻏﻼﺕ، ﻣﻴﻮهﻫﺎ ﻭ ﺳﺒﺰیﻫﺎ، ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮﺩ.

کنترل بیماری‌ها با رژیم غذایی مخصوص+ برنامه غذایى ویژه پوکی استخوان

در طول دوران بارداری کلسیم را فراموش نکنید

ارغوانی افزود: ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺣﺎملگی ﻭ ﺷﻴﺮ ﺩهی ﻣﻨﺎبع ﻏﺬﺍیی ﻛﻠﺴﻴﻢ، به‌ﺧﺼﻮﺻ ﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮﺩ؛ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ‌ﻫﺎی طبیعی ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺏ ﻣﻴﻮه طبیعی، ﺩﻭﻍ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺷﺮﺑﺖ‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ‌ﻫﺎی ﻛﺎﻓﺌﻴﻦ ﺩﺍﺭ (مانند ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻛﻮﻻﻫﺎ ﻭ ﻗﻬﻮه) ﻣﺼﺮﻑ ﺷود، ﺯﻳﺮﺍ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ‌ﻫﺎی ﮔﺎﺯﺩﺍﺭ ﻭ ﻗﻬﻮه ﺍﺯ ﺟﺬﺏ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی میﻛﻨﻨﺪ.

ارغوانی یادآوری کرد: ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺎهی ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎهی‌هایی ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻣﺼﺮﻑ میﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ غنی ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ، ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﺭﻭی و ﻭﻳﺘﺎمین D توصیه می‌شود؛ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻳﺎئسگی، ﻣﻜﻤﻞ‌های ﺍﺳﺘﺮﻭژﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮد،  همچنینﻫﻤﻮﺍﺭه ﻭﺯﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩه ﺍﻳﺪه آﻝ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻔﺮﻁ ﻭﺯﻥ ﭘﺮﻫﻴﺰ کنید.

انتهای پیام/

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر