کد خبر: ۶۹۳۷۹۱۳
گروه : اجتماعی » شهری
تاریخ انتشار: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۸
عضو شورای شهر تهران:

رسولی گفت: سه هزار میلیارد تومان از بدهی شهرداری تهران تسویه شده و به بانک ملی و صنعت و معدن بدهکار نیست.

خزانه‌دار شورای شهر تهران:به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حسن رسولی خزانه‌دار شورای شهر تهران در یکصد و چهل و دومین جلسه این شورا، گزارشی از حساب درآمدی و هزینه شهرداری تهران، از بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ را در اسفندماه ارائه کرد.

خزانه دار شورای شهر تهران در ابتدای این گزارش در یک ارزیابی کلی گفت: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بود در برش عملکردی ماهانه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۱۴ هزار و ۵۲۴ میلیارد اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند.

رسولی افزود: شهرداری تهران در اسفند سال ۹۷  توانسته مبلغ ۲۸ هزارو ۲۴۰ میلیارد ریال را تحصیل و با اعلام مبلغ ۲۶ هزارو ۶۷۴ میلیارد ریال هزینه در اسفند ماه با توجه به اینکه برش عملکرد مصارف ماهانه مبلغ ۱۳هزارو ۳۷۰میلیارد است، ۱۹۹ درصد مصارف ماهانه خود را منظور کرده است.

خزانه‌دار شورای شهر تهران در خصوص عملکرد درآمد شهرداری تهران گفت: در بخش عملکرد منابع در اسفند ماه سال ۹۷ شهرداری تهران با مازاد عملکرد ۱۳ هزار میلیارد نسبت به بودجه مصوب مواجه بود که عمده این مازاد عملکرد مربوط به بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، که عمدتا مربوط به عوارض تغییر کاربری و واگذاری تراکم مجاز و فروش املاک و اموال شهرداری است، در حالی که شهرداری مکلف به تامین ۴۳ درصد منابع از این محل بود و ما شاهدیم توانسته مبلغ ۱۴هزار و ۹۹۷ میلیارد ریال (۵۳درصد) از منابع خود را از این محل تامین کند.

رسولی ادامه داد: در بخش درآمد‌های نقدی ما در اسفند ماه شاهد عملکرد ۱۲ هزارو ۴۲۲ میلیارد ریالی هستیم که نسبت به مصوبه شورا (۶هزارو ۸۹۶ میلیارد ریال) با مازاد عملکرد ۵ هزار و ۵۲۶ میلیارد ریال تحقق در این بخش مواجه هستیم.

وی درباره عملکرد هزینه گفت: در بخش عملکرد مصارف در اسفند ماه سال ۹۷ طبق رویداد‌های ثبت شده دفاتر مالی شهرداری تهران مازاد عملکردی ۱۳ هزار و ۳۰۳ میلیارد ریالی نسبت به بودجه مصوب وجود دارد که عمده این مازاد عملکرد مربوط به بخش مصارف هزینه‌ای است، در حالی که شهرداری مکلف به هزینه ۴۳ درصد منابع در این محل بود؛ ما شاهدیم مبلغ ۱۹ هزار و۳۴۳ میلیارد ریال معادل ۷۳ درصد از مصارف ماهانه را در بخش مصارف هزینه‌ای را از آن خود کرده است.

رسولی ادامه داد: در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که عمدتا به هزینه‌های توسعه شهر و اجرای پروژه‌های عمرانی اختصاص می‌یابد شاهد عملکرد ۶۹۳۹ میلیارد ریال، معادل ۱۲۱ درصد از بودجه مصوب ماهانه هستیم این سرفصل ۲۶ درصد کل مصارف شهرداری در اسفند ماه سال ۹۷ را از آن خود کرده است.

خزانه‌دار شورای شهر تهران بیان کرد: در بخش مصارف تملک دارایی‌های مالی یا همان هزینه‌های بازپرداخت وام‌ها تسهیلات و دیون ما شاهد عملکرد ۳۹۱ میلیارد ریالی در اسفند ماه هستیم،۲۶/۶ درصد نسبت به یک دوازدهم بودجه مصوب تحقق یافته است، در این ماه عملکرد این سرفصل علامت مثبتی مبنی بر تمایل کمتر شهرداری به تامین منابع از طریق وام می‌باشد.

رسولی ادامه داد: اعتبار مصوبه درآمد یکساله برابر ۱۳۳ هزارو ۶۰۲ میلیارد ریال به صورت نقد و ۴۰ هزارو ۶۹۲ میلیارد ریال به صورت غیر نقد است، در حالی که وصول نقد یک ساله برابر ۱۴۱ هزارو ۳۸۹ میلیارد ریال و وصولی غیرنقد ۱۹ هزارو ۸۷۷ میلیارد ریال است.

رسولی تصریح کرد: البته مطمئناً هزینه‌های قطعی و پرداختی بیش از ارقامی است که در گزارش شهرداری به آن اشاره شده است و این امر متاسفانه ناشی از عدم ثبت به روز اسناد پرداختی است که لازم است شهرداری تهران و تمهیدات لازم برای روزآمد نمودن ثبت اسناد مالی و ارائه گزارشات دقیق را مورد توجه جدی قرار دهد.

خزانه‌دار شورای شهر تهران در نگاهی به عملکرد یکساله شهرداری در بخش هزینه و درآمد‌ها گفت: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است در برش عملکرد ۱۲ ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۱۷۴ هزارو ۲۹۴ ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند، اما شهرداری تهران در گزارش عملکرد ۱۲ ماهه سال ۹۷ توانسته به مبلغ۱۶۱هزارو ۲۶۷ میلیارد ریال را تحصیل نماید.

خزانه دار شورای شهر تهران ادامه داد: کل اعتبار هزینه ابلاغی مبلغ ۱۵۹ هزارو ۴۶۳ میلیارد ریال در یکسال است و شهرداری با اعلام مبلغ ۸۰ هزار و۳۷۴ میلیارد ریال هزینه در ۱۲ ماه معادل ۵۰ درصد مصارف خود را ثبت و به شورا ارائه نکرده است.

رسولی ادامه داد: اعتبار ابلاغی نقد مبلغ ۱۲۶ هزارو ۸۴۵ میلیارد ریال و میزان عملکرد یک ساله نقد۷۲ هزار و ۹۶۷، ۳ میلیارد ریال است و اعتبار هزینه‌های غیر نقدی ابلاغ شده مبلغ۳۲ هزارو ۶۱۸ و عملکرد غیر نقدی یک ساله ۷ هزار و ۴۰۷ میلیارد ریال است.

خزانه دار شورای شهر تهران تاکید کرد: مطمئناً شهرداری هم اکنون مازاد درآمد بر مصارف معادل ۸۰ هزار و ۸۹۳ میلیارد ریالی ناشی از این گزارش را در خزانه خود موجودی ندارد و هزینه کرده است و این مسئله باید با ثبت گزارش دقیق مصارف برطرف شود.

رسولی درباره ارزیابی اولیه عملکرد حساب‌های درآمد و هزینه‌های سال ۹۷ گفت: ۹۲ درصد منابع بودجه ۱۷۴ هزارو ۲۹۴ میلیارد ریالی سال گذشته محقق شده است و تا پایان فروردین ماه بر اساس رویداد‌های مالی ثبت شده شهرداری با ۷/۵ درصد عدم تحقق منابع روبرو است.

خزانه‌دار شورای شهر تهران ادامه داد: بودجه نقدی سالیانه بیش از رقم مندرج در سند بودجه به میزان ۱۰۵ درصد تحقق یافته است و بودجه غیر نقد با ۴۸ درصد تحقق و ۵۲ درصد عدم تحقق روبه رو است.

رسولی ادامه داد: در اسفند ماه درآمد‌های نقدی معادل ۱۸۰ درصد ارقام مصوب وصول شده است و این عملکرد در شرایطی تحقق یافته که شورای اسلامی شهر تهران به درستی و با هدف اصلاح الگوی رفتاری مودیان و بدهکاران شهرداری به لایحه تقاضای بخشودگی شهرداری که همانند سنوات قبل برای تسریع در وصول مطالبات تقدیم شورا شده بود رای نداده است.

وی بیان کرد: در اسفند ماه سه هزار میلیارد تومان از اصل مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی شهرداری بدون احتساب کارمزد و جرایم متعلقه از طریق دریافت اسناد سررسید خزانه و تهاتر با بانک‌ها تسویه شده است و امروز شهرداری به بانک ملی و صنعت و معدن بدهی ندارد.

خزانه‌دار شورای شهر ادامه داد: در اجرای توافق با دولت و با حسابرسی سازمان حسابرسی مبلغ یک هزارو ۴۰۰ میلیارد تومان سهم شهرداری از ردیف جرائم راهنمایی و رانندگی طی سال‌های ۹۱ تا ۹۴ احیا و دریافت شده است که این موفقیت با استفاده از حسن ارتباط با دولت و پیگیری‌های مجمع امید تهران کسب شده است، این روند همچنین ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود تا سقف حدود ۸ هزار میلیارد تومان نیز ظرفیت داریم.

رسولی بیان کرد: ارقام و هزینه‌ها در اسفندماه ۱۹۹ درصد یک دوازدهم بودجه مصوب یعنی تقریباً ۴/۵برابر تحقق یافته است.

انتهای پیام/

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
سروش خبر
ایتا خبر
ویسپی خبر
گپ خبر
آی گپ خبر
بله خبر
توییتر خبر
اینستاگرام خبر
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر