کد خبر: ۷۰۳۶۵۱۷
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۴

لیست زمان پخش برنامه‌های تلویزیونی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس امروز جمعه ۲۵ مرداد ۹۸را در باشگاه خبرنگاران جوان مشاهده کنید.

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از  هرمزگان ،پرواز‌های امروز فرودگاه بین المللی بندرعباس به این شرح است.

 

 

 

 

 

 

جمعه 06:35

وارش

VRH5869

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

 

B737

جمعه 07:05

آتا

TBZ5678

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

 

737

جمعه 07:15

تابان

TBN6255

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

 

MD.88

جمعه 07:30

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

 

MD82

جمعه 08:20

آسمان

IRC621

کرمانشاه

نشست | دریافت بار از نقاله

 

737

جمعه 09:00

آسمان

IRC3781

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

 

F100

جمعه 09:05

زاگرس

IZG4028

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

 

A320

جمعه 09:15

کیش ایر

KIS7020

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

 

MD82

جمعه 09:15

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

نشست | دریافت بار از نقاله

 

ATR-72

جمعه 09:30

قشم ایر

QSM1241

قشم

نشست | دریافت بار از نقاله

 

RJ100

جمعه 09:35

ایران ایر

IRA3350

ایلام

نشست | دریافت بار از نقاله

 

ATR-72

جمعه 09:40

ایران ایر

IRA217

بیرجند

نشست | دریافت بار از نقاله

 

F100

جمعه 09:50

ساها

IRZ151

اصفهان

نشست | دریافت بار از نقاله

 

737-700

جمعه 10:30

کارون

KRU2521

آغاجاری

تاخیر

 

F100

جمعه 11:00

ماهان

IRM4523

یاسوج

طبق برنامه

 

RJ100

جمعه 11:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

 

A300-600

جمعه 11:15

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

 

MD83

جمعه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

 

320

جمعه 11:30

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

 

MD83

جمعه 11:45

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

 

B737

جمعه 11:50

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

 

MD83

جمعه 12:00

زاگرس

IZG4026

اهواز

طبق برنامه

 

MD82

جمعه 12:15

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

 

A310

جمعه 12:20

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

 

RJ100

جمعه 12:40

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

 

BAE146

جمعه 12:55

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

 

A320

جمعه 13:00

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

 

B737

جمعه 13:10

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

 

ATR-72

جمعه 13:15

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

 

MD.88

جمعه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

 

BAE146

جمعه 13:20

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

 

B737

جمعه 13:35

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

 

MD83

جمعه 13:35

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

 

F100

جمعه 13:50

پويا

PYA2313

مشهد

طبق برنامه

 

EMB145

جمعه 13:55

ایران ایر

IRA3321

ساری

طبق برنامه

 

ATR-72

جمعه 14:00

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

 

F100

جمعه 14:15

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

 

ATR-72

جمعه 14:20

کیش ایر

KIS7168

مشهد

طبق برنامه

 

MD83

جمعه 14:20

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

 

F100

جمعه 14:25

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

 

MD82

جمعه 14:30

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

 

MD83

جمعه 14:30

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

 

MD82

جمعه 14:45

قشم ایر

QSM1201

مشهد

طبق برنامه

 

F100

جمعه 14:45

تابان

TBN6329

مشهد

تاخیر

 

MD.88

جمعه 15:05

وارش

VRH5881

مشهد

طبق برنامه

 

B737

جمعه 15:10

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

 

MD83

جمعه 15:15

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

 

F100

جمعه 15:15

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

 

A320

جمعه 15:20

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

 

MD82

جمعه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

 

A320

جمعه 15:35

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

 

F100

جمعه 15:40

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

 

MD83

جمعه 15:55

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

 

MD83

جمعه 16:15

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

 

B737

جمعه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

 

MD83

جمعه 16:30

ماهان

IRM1002

لامرد

طبق برنامه

 

RJ85

جمعه 16:30

آسمان

IRC633

گرگان

طبق برنامه

 

F100

جمعه 16:30

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

 

MD82

جمعه 16:35

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

 

A320

جمعه 16:35

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

 

A320

جمعه 16:40

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

 

MD82

جمعه 16:45

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

 

B737

جمعه 16:50

کاسپین

CPN6991

مشهد

طبق برنامه

 

MD82

جمعه 17:15

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

 

F100

جمعه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

 

AB6

جمعه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

 

AB6

جمعه 17:35

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

 

B737-400

جمعه 17:40

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

 

EMB145

جمعه 17:40

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

 

737

جمعه 17:50

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

 

BAE146

جمعه 17:50

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

 

F100

جمعه 17:55

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

 

F100

جمعه 17:55

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

 

ATR-72

جمعه 18:00

کاسپین

CPN031

تبریز

طبق برنامه

 

MD83

جمعه 18:00

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

 

A320

جمعه 18:05

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

 

MD82

جمعه 18:20

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

 

RJ100

جمعه 18:25

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

 

F100

جمعه 18:25

کاسپین

CPN6985

آبادان

طبق برنامه

 

MD82

جمعه 18:30

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

 

MD82

جمعه 18:35

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

 

ATR-72

جمعه 18:40

ایران ایر

IRA442

تبریز

طبق برنامه

 

F100

جمعه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

 

A310

جمعه 18:50

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

 

MD83

جمعه 19:00

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

 

A310

جمعه 19:05

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

 

B737

جمعه 19:10

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

 

MD83

جمعه 19:15

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

 

B737

جمعه 19:30

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

 

MD.88

جمعه 19:35

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

 

ATR-72

جمعه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

 

MD82

جمعه 20:00

زاگرس

IZG4018

یزد

طبق برنامه

 

MD82

جمعه 20:10

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

 

MD83

جمعه 20:20

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

 

MD83

جمعه 20:25

زاگرس

IZG4030

آبادان

طبق برنامه

 

MD82

جمعه 20:30

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

 

F100

جمعه 20:50

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

 

A310

جمعه 20:50

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

 

F100

جمعه 21:00

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

 

RJ100

جمعه 21:00

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

 

BAE146

جمعه 21:20

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

 

737

جمعه 21:30

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

 

B737

جمعه 21:35

ایران ایرتور

IRB8061

مشهد

طبق برنامه

 

MD82

جمعه 21:40

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

 

MD83

جمعه 21:45

وارش

VRH5825

كيش

طبق برنامه

 

737-700

جمعه 21:45

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

 

MD83

جمعه 22:05

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

 

MD83

جمعه 22:10

آتا

TBZ5703

شیراز

طبق برنامه

 

MD82

جمعه 22:15

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

 

MD82

جمعه 22:20

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

 

B737

جمعه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

 

B737

جمعه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

 

A320

جمعه 22:30

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

 

737

جمعه 22:35

معراج

MRJ2815

چابهار

طبق برنامه

 

A320

جمعه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

 

A300-600

جمعه 22:45

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

 

MD82

جمعه 22:45

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

 

RJ100

جمعه 22:50

کاسپین

CPN019

اهواز

تاخیر

 

MD82

جمعه 22:50

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

 

MD83

جمعه 22:50

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

 

A320

جمعه 22:50

ایران ایر

IRA351

كيش

طبق برنامه

 

F100

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

 

ATR-72

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

 

A320

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

 

ATR-72

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3406

ارومیه

طبق برنامه

 

ATR-72

جمعه 23:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

 

MD83

جمعه 23:25

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

 

A320

جمعه 23:30

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

 

MD83

جمعه 23:30

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

 

MD82

جمعه 23:30

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

 

MD82

جمعه 23:30

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

 

A320

جمعه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

 

MD82

جمعه 23:40

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

 

F100

جمعه 23:40

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

 

RJ100

جمعه 23:45

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

 

AB6

جمعه 23:45

آسمان

IRC3787

شیراز

طبق برنامه

 

A320

جمعه 23:45

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

 

A320

جمعه 23:45

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

 

A300-600

جمعه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

 

A320

جمعه 23:45

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

 

737

جمعه 23:50

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

 

MD83

جمعه 23:50

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

 

MD83

جمعه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

 

A300-600

جمعه 23:55

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

 

MD82

جمعه 23:55

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

 

MD82

جمعه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

 

A320

جمعه 23:55

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

 

md88

جمعه 23:55

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

 

F100

جمعه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

 

A310

جمعه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

 

747

جمعه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

 

A300-600

جمعه 23:55

قشم ایر

QSM1223

كيش

طبق برنامه

 

RJ100

جمعه 23:55

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

 

F100

جمعه 23:55

ایران ایر

IRA430

اهواز

طبق برنامه

 

A320

جمعه 23:55

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

 

ATR-72

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر