کد خبر: ۷۰۴۵۴۸۶
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۰

در این بسته خبری می‌توانید آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه‌های کشور را در تاریخ یکم شهریور ماه سال ۹۸ مشاهده کنید.

به گزارش خبرنگار حوزه حوادث و انتظامی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در این بسته خبری می‌توانید آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه‌های کشور را در تاریخ یکم شهریور ماه سال ۹۸ مشاهده کنید.

وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور ساعت ۱۷:۳۰

ترافیک در محور چالوس مسیر شمال به جنوب حدفاصل مرزن آباد تا مکارود و محدوده هزارچم سنگین است در ضمن تردد وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ تا ۲ بامداد روز بعد از مسیر جنوب به شمال محور چالوس ممنوع است.

ترافیک درمحور هراز مسیر رفت وبرگشت حدفاصل نارنجستان تا سه راهی چلاو و ترافیک سنگین مسیر شمال به جنوب محدوده‌های بایجان، شاهاندشت سنگین است در ضمن تردد وسایل نفلیه از ساعت ۱۴ الی ۲ بامداد روز بعد از مسیر جنوب به شمال محور هراز ممنوع است.

 ترافیک در محور فیروزکوه مسیر شمال به جنوب محدوده‌های زیرآب، پل سفید، شهر فیروزکوه، گیلاوند سنگین است.

ترافیک درآزادراه رشت-قزوین محدوده‌های سه راهی سنگر، عوارضی امامزاده هاشم، رودبار، ملاعلی سنگین است.

ترافیک  محور تهران-بومهن محدوده جاجرود نیمه سنگین است.

ترافیک آزادراه پردیس-تهران محدوده عوارضی پردیس نیمه سنگین است.

آخرین وضعیت ترافیکی سایر محور‌ها:

 محور‌های دارای ترافیک سنگین

۱) آزادراه قزوین-کرج محدوده‌های کردان، پلیس راه مهرشهر، پایانه کلانتری، ساسانی

۲) محور فشم-تهران محدوده‌های حاجی آباد، رودک، زردبند

۳) محور اراک-سلفچگان محدوده راهجرد

محور دارای ترافیک نیمه سنگین

۱) محور برغان-کردان (رفت وبرگشت)


تردد وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ الی ۲ بامداد در محور هراز ممنوع است (ساعت ۱۵:۰۰)

آخرین وضعیت محور‌های شمالی:

 ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر شمال به جنوب حدفاصل مرزن آباد تا مکارود و محدوده‌های سیاه بیشه، پل زنگوله، تونل کندوان و حدفاصل پیچ سرهنگ تا نساء در برخی از مقاطع (*در ضمن تردد وسایل نفلیه از ساعت ۱۳ الی ۲ بامداد روز بعد از مسیر جنوب به شمال محور چالوس ممنوع می‌باشد.)

ترافیک سنگین درمحور هراز مسیر رفت وبرگشت حدفاصل نارنجستان تا سه راهی چلاو و ترافیک سنگین مسیر شمال به جنوب محدوده‌های بایجان، شاهاندشت و حدفاصل گزنک تا پلور در برخی از مقاطع (*در ضمن تردد وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ الی ۲ بامداد روز بعد از مسیر جنوب به شمال محور هراز ممنوع می‌باشد.)

ترافیک سنگین در محور فیروزکوه مسیر شمال به جنوب محدوده‌های زیرآب، پل سفید، گدوک

ترافیک سنگین درآزادراه رشت-قزوین محدوده‌های سه راهی سنگر، عوارضی امامزاده هاشم، رودبار

ترافیک نیمه سنگین آزادراه پردیس-تهران محدوده عوارضی پردیس

درضمن محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

آخرین وضعیت ترافیکی سایر محور‌ها:

محور دارای ترافیک سنگین

۱) آزادراه قزوین-کرج محدوده‌های پلیس راه مهرشهر، پایانه کلانتری، ساسانی

 محور‌های دارای ترافیک نیمه سنگین

۱) محور تهران-فشم محدوده رودک
۲) محور برغان-کردان (رفت وبرگشت)

محور‌های مسدود شریانی:

۱) قدیم پلدختر-خرم آباد
۲) شهداد-نهبندان

محدودیت تردد با تغییر مسیر جزئی:

کمربندی دهلران مسدود و تردد از داخل شهر دهلران

محور‌های مسدود غیرشریانی:

۱) شمشک-دیزین
۲) اولنگ-شاهرود
۳) شهداد–اندوهجرد
بعلت نبود ایمنی کافی تا اطلاع بعدی مسدود می‌باشند.


ترافیک در آزادراه تهران-کرج نیمه سنگین است(ساعت ۱۳:۰۰)

آخرین وضعیت محور‌های شمالی:

ترافیک سنگین درمحور چالوس مسیر جنوب به شمال حدفاصل بیلقان تا ارنگه در برخی از مقاطع و ترافیک سنگین مسیر شمال به جنوب حدفاصل مرزن آباد تا مکارود و محدوده‌های هریجان، پل زنگوله، تونل کندوان و حدفاصل پیچ سرهنگ تا نساء در برخی از مقاطع و حدفاصل سد امیرکبیر تا وینه در برخی از مقاطع

ترافیک سنگین درمحور هراز مسیر رفت وبرگشت حدفاصل نارنجستان تا سه راهی چلاو و ترافیک سنگین مسیر شمال به جنوب محدوده‌های بایجان، شاهاندشت و حدفاصل گزنک تا پلور در برخی از مقاطع

ترافیک سنگین در محور فیروزکوه مسیر شمال به جنوب محدوده‌های شیرگاه، زیرآب، پل سفید، گیلاوند

ترافیک سنگین درآزادراه رشت-قزوین محدوده‌های سه راهی سنگر، عوارضی امامزاده هاشم، رودبار

ترافیک نیمه سنگین محور تهران-بومهن محدوده جاجرود

ترافیک نیمه سنگین آزادراه پردیس-تهران محدوده عوارضی پردیس

درضمن محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

آخرین وضعیت ترافیکی سایر محور‌ها:

محور دارای ترافیک سنگین
۱) آزادراه قزوین-کرج محدوده‌های پلیس راه مهرشهر، پایانه کلانتری، ساسانی

محور‌های دارای ترافیک نیمه سنگین:

۱) آزادراه تهران-کرج محدوده گرمدره
۲) محور تهران-فشم محدوده رودک

محور‌های مسدود شریانی:

۱) قدیم پلدختر-خرم آباد
۲) شهداد-نهبندان

محدودیت تردد با تغییر مسیر جزئی: 

کمربندی دهلران مسدود و تردد از داخل شهر دهلران

محور‌های مسدود غیرشریانی:

۱) شمشک-دیزین
۲) اولنگ-شاهرود
۳) شهداد–اندوهجرد
بعلت نبود ایمنی کافی تا اطلاع بعدی مسدود می‌باشند.


ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج(ساعت ۱۲:۱۰)

آخرین وضعیت محور‌های شمالی:

ترافیک سنگین درمحور چالوس مسیر جنوب به شمال حدفاصل بیلقان تا ارنگه در برخی از مقاطع و ترافیک سنگین مسیر شمال به جنوب حدفاصل مرزن آباد تا مکارود و محدوده‌های هزارچم، هریجان، سیاه بیشه، پل زنگوله و حدفاصل پیچ سرهنگ تا نساء در برخی از مقاطع و حدفاصل سد امیرکبیر تا وینه در برخی از مقاطع

ترافیک سنگین درمحور هراز مسیر رفت وبرگشت حدفاصل نارنجستان تا سه راهی چلاو و ترافیک سنگین مسیر شمال به جنوب محدوده‌های بایجان، شاهاندشت و حدفاصل گزنک تا آب اسک در برخی از مقاط

ترافیک سنگین در محور فیروزکوه مسیر شمال به جنوب محدوده‌های شیرگاه، پل سفید، گیلاوند

ترافیک سنگین درآزادراه رشت-قزوین محدوده‌های سه راهی سنگر، امامزاده هاشم، رودبار

ترافیک سنگین محور تهران-بومهن محدوده جاجرود

ترافیک نیمه سنگین آزادراه پردیس-تهران محدوده عوارضی پردیس

درضمن محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

آخرین وضعیت ترافیکی سایر محور‌ها:

 ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج محدوده‌های نظرآباد، پلیس راه مهرشهر، پایانه کلانتری، ساسانی
 ترافیک نیمه سنگین در آزادراه تهران-کرج محدوده گرمدره

محور‌های مسدود شریانی:

۱) قدیم پلدختر-خرم آباد
۲) شهداد-نهبندان

محدودیت تردد با تغییر مسیر جزئی:

- کمربندی دهلران مسدود و تردد از داخل شهر دهلران

محور‌های مسدود غیرشریانی:

۱) شمشک-دیزین
۲) اولنگ-شاهرود
۳) شهداد–اندوهجرد
بعلت نبود ایمنی کافی تا اطلاع بعدی مسدود می‌باشند.


ترافیک در محور فیروزکوه سنگین است(ساعت۱۱:۰۰)

آخرین وضعیت محور‌های شمالی:

 ترافیک سنگین درمحور چالوس مسیر جنوب به شمال حدفاصل بیلقان تا ارنگه در برخی از مقاطع و ترافیک سنگین مسیر شمال به جنوب محدوده‌های مرزن آباد، مکارود، سیاه بیشه، پل زنگوله و حدفاصل گچسر تا نساء و حدفاصل آدران تا وینه در برخی از مقاطع

ترافیک سنگین درمحور هراز مسیر رفت وبرگشت حدفاصل نارنجستان تا سه راهی چلاو و ترافیک سنگین مسیر شمال به جنوب محدوده‌های بایجان، تونل تکاور، آب اسک

 ترافیک سنگین در محور فیروزکوه مسیر شمال به جنوب محدوده پل سفید 

ترافیک سنگین درآزادراه رشت-قزوین محدوده امامزاده هاشم و ترافیک نیمه سنگین محدوده‌های رودبار، منجیل

درضمن محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

آخرین وضعیت ترافیکی سایر محور‌ها:

 ترافیک نیمه سنگین در آزادراه قزوین-کرج محدوده ساسانی

محور‌های مسدود شریانی:

۱) قدیم پلدختر-خرم آباد
۲) شهداد-نهبندان

محدودیت تردد با تغییر مسیر جزئی:

کمربندی دهلران مسدود و تردد از داخل شهر دهلران

محور‌های مسدود غیرشریانی:

۱) شمشک-دیزین
۲) اولنگ-شاهرود
۳) شهداد–اندوهجرد
بعلت نبود ایمنی کافی تا اطلاع بعدی مسدود می‌باشند.


تردد روان در تمامی محور‌های اصلی کشور (ساعت۰۹:۳۰)

آخرین وضعیت محور‌های شمالی:

ترافیک سنگین درمحور چالوس مسیر جنوب به شمال حدفاصل بیلقان تا آدران در برخی از مقاطع و ترافیک سنگین مسیر شمال به جنوب محدوده‌های مرزن آباد، مکارود، هزارچم، سیاه بیشه، پل زنگوله، نساء، سد امیرکبیر و حدفاصل آدران تا خوشبختی

ترافیک سنگین درمحور هراز مسیر رفت وبرگشت حدفاصل نارنجستان تا سه راهی چلاو و ترافیک سنگین مسیر شمال به جنوب محدوده‌های بایجان، تونل تکاور، آب اسک، امامزاده هاشم

ترافیک سنگین در محور فیروزکوه مسیر شمال به جنوب محدوده‌های زیرآب، پل سفید 

ترافیک نیمه سنگین درآزادراه رشت-قزوین محدوده‌های امامزاده هاشم، رودبار 

(درضمن محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.)

آخرین وضعیت ترافیکی سایر محور‌ها:

تردد روان در تمامی محور‌های اصلی کشور

محور‌های مسدود شریانی:

۱) قدیم پلدختر-خرم آباد
۲) شهداد-نهبندان

محدودیت تردد با تغییر مسیر جزئی:

- کمربندی دهلران مسدود و تردد از داخل شهر دهلران

محور‌های مسدود غیرشریانی:

۱) شمشک-دیزین
۲) اولنگ-شاهرود
۳) شهداد–اندوهجرد
بعلت نبود ایمنی کافی تا اطلاع بعدی مسدود می‌باشند.


ترافیک سنگین درمحور چالوس (ساعت ۰۹:۰۰)

سرهنگ نادر رحمانی رئیس مرکز اطلاعات کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حوادث و انتظامی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت راه‌های کشور اظهار کرد:  ترافیک درمحور چالوس مسیر جنوب به شمال حدفاصل بیلقان تا آدران در برخی از مقاطع سنگین است.

 او گفت: ترافیک مسیر شمال به جنوب محدوده‌های مرزن آباد، مکارود، هزارچم، سیاه بیشه، پل زنگوله، نساء و حدفاصل آدران تا خوشبختی سنگین گزارش شده است.

سرهنگ رحمانی با بیان اینکه  ترافیک درمحور هراز مسیر شمال به جنوب محدوده‌های سه راهی چلاو، آب اسک سنگین است، افزود:  ترافیک  درآزادراه رشت-قزوین محدوده‌های امامزاده هاشم، رودبار نیمه سنگین است.

او ادامه داد:  تردد در محور فیروزکوه (رفت و برگشت)روان است، درضمن محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

رئیس مرکز اطلاعات کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا  درباره آخرین وضعیت ترافیکی سایر محور‌ها تصریح کرد:  تردد در تمامی محور‌های اصلی کشور روان است.

 او خاطرنشان کرد: محور‌های شریانی قدیم پلدختر-خرم آباد و  شهداد-نهبندان مسدود است.

سرهنگ رحمانی ادامه داد: کمربندی دهلران مسدود و تردد از داخل شهر دهلران انجام می گیرد، همچنین محور های غیر شریانی شمشک-دیزین،  اولنگ-شاهرود و  شهداد–اندوهجرد بعلت نبود ایمنی کافی تا اطلاع بعدی مسدود می‌باشند.


ترافیک در محور هراز سنگین است(ساعت ۰۸:۲۰)

آخرین وضعیت محور‌های شمالی:

 ترافیک سنگین درمحور چالوس مسیر جنوب به شمال حدفاصل بیلقان تا آدران در برخی از مقاطع و ترافیک سنگین مسیر شمال به جنوب محدوده‌های مرزن آباد، مکارود، هزارچم، سیاه بیشه، پل زنگوله، نساء و حدفاصل آدران تا خوشبختی

 ترافیک سنگین درمحور هراز مسیر شمال به جنوب محدوده‌های سه راهی چلاو، گزنک، آب اسک

ترافیک نیمه سنگین درآزادراه رشت-قزوین محدوده‌های امامزاده هاشم، رودبار

 تردد روان در محور فیروزکوه (رفت و برگشت)

درضمن محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی  است

آخرین وضعیت ترافیکی سایر محور‌ها:

- تردد روان در تمامی محور‌های اصلی کشور

محور‌های مسدود شریانی:

۱) قدیم پلدختر-خرم آباد
۲) شهداد-نهبندان

محدودیت تردد با تغییر مسیر جزئی:

- کمربندی دهلران مسدود و تردد از داخل شهر دهلران

محور‌های مسدود غیرشریانی:

۱) شمشک-دیزین
۲) اولنگ-شاهرود
۳) شهداد–اندوهجرد
بعلت نبود ایمنی کافی تا اطلاع بعدی مسدود است.

انتهای پیام/

وضعیت ترافیکی و جوی راه‌های کشور دریکم شهریور ماه سال ۹۸ 

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر