بیشتر بخوانید: توصیه شهید همدانی به فرزندان برای حضور هر ساله در اربعین + فیلم
«ما کشته دادیم و رنج بردیم لکن هر قطره خون آنها خون‌هایی را در رگ جوانان غیرتمند ما به جوش آورد و آتشی در دل آنها روشن کرد که به خواست خداوند تعالی خاموش نشود مگر پس از سوزاندن درخت جهنمی استعمار و به آتش کشیدن عمال روسیاه آن.
۴ فروردین ۱۳۵۷»
خونهای شهدا خون رگ جوانان غیرتمند ما را به جوش آورد
 
انتهای پیام/