تعبیر خواب/ از خرمالو و آب جاری تا نذری گرفتن و سلام کردن

اگر به تعبیر خواب‌های خود علاقه دارید با ما در این مطلب همراه شوید.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، اغلب ما شب ها خواب هایی می بینم که هنگام صبح و بیداری بسیار فکرمان مشغول معنای نهفته در آن می شود تا از تعبیر آن سردربیاوریم. اگر شما هم جز این دسته از افراد هستید پیشنهاد می کنیم  با بسته تعبیر خواب ما همراه شوید.


دیدن خواب آب جاری از نظر معبرین (کهن)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: آب سیال و روان ولی زیاد و خروشان مشروط بر اینکه شاهد تماشای آن باشید نه درون آن نشان قدرتی است که با آن رو برو می شوید. اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد. یا آب کثیف است یا روشن و صاف. آب کثیف مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید.

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن آب روان و روشن سفر با نعمت باشد.

حضرت دانیال گوید: 
اگر جوی آب و پاکیزه و گوارایی ببیند دلیل آنست که زندگی او با خوشی و آسایش و فراغت توام خواهد بود.
اگر بیند از جویی ناشناخته آب زلال می خورد به کار بدیع و ناشناخته ای مشغول خواهد شد و عمر طولانی خواهد داشت و به مقدار آبی که خورده است منفعت به او خواهد رسید.
اگر بیند از جویی آب تلخ و شور و نامطبوع می خورد دلیل بر تلخی زندگی اوست.
اگر در جوی آب صاف و زلال ببیند مقرب می شود و کارش روبه راه خواهد شد و به جریان خواهد افتاد.
اگر آب جوی را تیره و کدر ببیند کارش تباه و آشفته باشد و با توکل و سعی و کوشش باید مشکل را از میان بردارد تا آب جوی صاف شود.
اگر بیند بر تختی نشسته است که در زیر آن آب روان است نعمت و دولت وبخت و اقبال به او روی می آورد و امور او در دو جهان خوب خواهد بود.
اگر بیند در جوی آب صاف و زلال نشسته است از غم خلاص می شود اگر بیمار باشد شفا می یابد و اگر قرض داشته باشد ادا خواهد کرد و اگر در سفر است دیر نخواهد گذشت که به موطنش باز گردد.


بیشتر بخوانید:تعبیر خواب/ از مار، دندان و مرده تا گربه و موش


تعبیر خواب آب جاری از نظر معبرین (غربی)
معبران غربی بر این باورند که دیدن آب جاری در خواب تعبیر نیکویی دارد و به نوعی آرامش بخش است. زندگی را همچون آب در نظر بگیرید، هیچکس نمی‌تواند آن را از جریان داشتن باز دارد. دیدن شیر آبی که آب از آن جریان دارد نشانه تصمیم مهمی در زندگی است. 

یونگ می‌گوید: شنیدن صدای آب جاری در خواب نشانه مدیتیشن و تفکر است و در واقع شما افکار و احساساتتان را بازتاب می‌کنید.

تام چت ویندرا گوید: اگر آب جاری ببیند دلیلش حرکات آرام‌بخش است و تعبیرش رسیدن به آرامش در زندگی است. این خواب عاقبت خوشی را که در طالع زندگی وجود دارد نوید می‌دهد.

تعبیرخواب/ از خرمالو و آب جاری نذری گرفتن و سلام کردن


تعبیر خواب خرمالو

معبرین غربی:
خرمالو نشانه روابط افرادی است که عاشق یکدیگرند و دیدن آن در خواب به این معنی است که به زودی در برابر احساسات خود تسلیم خواهید شد.

دیدن خرمالو در خواب نشانه شادی و خوشحالی‌هایی است که بابت شنیدن خبر‌های بسیار خوب و غیر منتظره به شما دست می‌دهد.

اگر در خواب دیدید که خرمالو می‌خورید ممکن است خبر‌هایی در مورد ازدواج و یا متولد شدن فرزند دوستانتان بشنوید. خوردن میوه شیرین و آبدار و لذت بردن از آن در خواب به معنای پیدا کردن شریک ایده آل برای زندگی است. خوردن خورمالو فاسد و بی مزه نشانه افکار سنگین و آزار دهنده و یا قهر کردن با کسی است که بسیار به شما نزدیک است.

جمع آوری خرمالو در خواب اشاره به بدست آوردن مقدار زیادی پول و هدیه دارد.یونگ می‌گوید: دیدن و یا خوردن خرمالو در خواب نمادی از لذت، شکوه و پیروزی است.

تعبیر خواب درخت خرمالو
معبرین غربی:

درخت خرمالو در خواب به تعبیر معبرین غربی سمبل و نماد بیماری یکی از اعضای خانواده شماست.
دیدن درخت جوان خرمالو در خواب به این معناست که مهمانی از راه دور برای شما خواهد رسید و با آن مهمان اوقات خوشی را سپری خواهید کرد.

اگر در خواب خرمالویی از درخت خرمالو در جلوی شما به زمین افتاد بیانگر این است که شما مسافرتی طولانی در پیش خواهید داشت.

اگر در خواب ببینید خرمالویی که به درخت است رسیده و بزرگ است به معنای پیشرفت در شغل و حرفه شماست. شخص قدرتمندی در ارتقا یافتن به درجات بالاتر به شما کمک می‌کند، پس اگر چنین خوابی دیدید شانس خود را از دست ندهید!
اگر خرمالو آویزان شده از درخت کوچک و نرسیده بود به این معناست که آرزو‌ها و برنامه‌های آینده محقق نخواهند شد. نباید نگران باشید بلکه باید صبور باشید چرا که این شرایط گذراست و اوضاع دوباره خوب می‌شود.

اگر در خواب خرمالو بر درخت گندیده شده بود نشانه بدی است و به این معناست که شما از موقعیت فعلی خود خوشحال نیستید به این معنی که احساس می‌کنید توسط دیگران دست کم گرفته می‌شوید و مردم حرف‌های شما را جدی نمی‌گیرند. بهتر است آرام باشید و سعی کنید خود را به دیگران اثبات کنید.

اگر خرمالوی گندیده بر درخت طعم خوبی داشته باشد به این معناست که در برابر شکست‌ها مانند یک برنده واقعی عمل خواهید کرد. اگر در خواب یکی از خویشاوندان خود را دیدید که خرمالو گندیده می‌خورد نشانه اضطراب و نگرانی است. شما احساس می‌کنید مسئله مهمی از شما مخفی شده است و باید صبور باشید، زیرا حقیقت به زودی آشکار خواهد شد. تعبیر دیگر این خواب دیدن خیانت از سمت کسی است که دوستش دارید.

تعبیر خواب مغز خرمالو (خرمالوی پوست کنده)
معبرین غربی:
دیدن مغز خرمالو در رؤیا می‌تواند نشانه‌ای از احساس ضعفتان به دلیل رخ دادن برخی از وقایع اخیر باشد.
اگر در خواب دیدید که مغز خرمالو را مخفی می‌کنید بیانگر ولخرجی بیش از حد شماست این ولخرجی می‌تواند شما را در محدودیت قرار دهد.
اگر در خواب دیدید که در حال دفن کردن خرمالو‌های بدون پوست در زمین هستید به زودی و با کمک دیگران از شر مشکلات مالی خود خلاص می‌شوید.

تعبیر خواب خرید و فروش خرمالو
معبرین غربی:
خریدن خرمالو نماد شهر و کشور‌های دور است. با دیدن این خواب ممکن است به مکانی جدید نقل مکان کنید.
فروختن خرمالو در خواب دلیل بر داشتن ایده‌های جدید و نو دارد که در آینده می‌توانید از این ایده‌ها در کار و شغل خود استفاده کنید.

تعبیرخواب/ از خرمالو و آب جاری نذری گرفتن و سلام کردن


تعبیر خواب نذری گرفتن

دیدن نذری و گرفتن آن در خواب خیر و برکت است و نیکی کردن در خواب دلیلی بر بزرگواری در این دنیا و رستگاری از عذاب آخرت است.

معبران غربی بر این باورند نذر کردن نشانه قدرت شما در قول دادن امری مهم به دیگران است و اشتیاق شما را برای انجام آن نشان می‌دهد. نذر کردن و قول دادن با یکدیگر متفاوت هستند به گونه‌ای که نذر حرکتی از سمت روح شما است و همچنین الزام بیشتری در انجام نذر وجود دارد.

اگر در خواب ببینید که برای انجام کاری نذری می‌دهید به معنای تعهد شما در قبال آن امر خاص است. اگرچه نذری دادن در خواب به اندازه نذر کردن در دنیای واقعی الزام آور نیست اما خواب دیدن درباره نذر کردن برای امری خاص نشان دهنده میزان بالای جدی بودن آن است.

نذری دادن به شخص کافر چه مفهومی دارد؟
اگر در خواب دید نذر خود را به مشرک و ناصالح ادا می‌کند نشان از این است مقداری از مال خود را تباه می‌کند.

تعبیر خواب نذری دادن به مردم در مسجد
اگر حاجت خاصی دارید عده ای از خوبان را دعوت کرده و سفره ای انداخته و پس از آن تقاضا کنید برای حاجتتان دعا شود.

تعبیر خواب نذری دادن حلیم و شله زرد

در مسئولیت هایی که می‌پذیرید، به اهمیت و کیفیت کار توجه کرده و برای انجام آن کار از خود شور و شوق فراوان نشان دهید. شله زرد غذایی است که ظاهری بسیار زیبا و دلپسند دارد و نماد خوشایندی و جلوه گری است. حلیم نیز غذایی است که باید ساعت ها هم زده شود و آشپز بالای کار باشد. پس، پیگیری و جدیت در کار را نشان می‌دهد. وظیفه شناس باشید و حق هر چیزی را رعایت کنید. همچنین به تکالیف اجتماعی یا حرفه ای تان دل ببندید و به شایستگی به آن ها عمل نمایید.

همانطور که گفته شد نذری دادن عملی بسیار نیکو بوده و تعبیر آن خیر و برکت است ولی همواره در نظر داشته باشید که خواب‌ها بایستی بر اساس جزییات و نکات دیده شده تعبیر گردند. نوع غذای پخته شده در خواب می‌تواند اثرات خوب یا بد خواب را تغییر داده و در نتیجه تفسیر خواب اثر گذار باشد . بنابراین دانستن تعابیر خوابی همچون حلیم یا برنج لازم است.

تعبیر خواب نذری برنج

نظرات و تعبیر ابن سیرین و سایر معبران بزرگ درباره نذری دادن:

برنج را نشان از برآورده شدن حاجت میداند اگر در خواب بیند که به همسایه و یا کسی که نیازمند است برنج نذری داده است حاجت آن شخص روا می‌گردد .

اگر درخواب بیند که نذری برنج می‌گیرد نشان از برکت و زیاد شدن فضل و خوشبختی برای خانواده و شخص مورد است .
اگر بیند که نذری برج می‌خورد نشان از روانه شدن برکت نعمت و فزونی برای سکنه منزل می‌باشد.

بطور کلی بنا به اعتقاد بسیاری از معبران خواب دیدن نذری فرقی نمی‌کند که برنج باشد یا غذای دیگری نشان از برکت افزایش مال و خوشبختی می‌باشد و تعبیر بسیار خوب و خوشایندی خواهد داشت. بنابراین دیدن رویاهایی همچون شیر برنج نذری، نذری پلو، خورشت قیمه و... تعبیری به مانند تعبیر خواب برنج نذری خواهند داشت.

تعبیرخواب/ از خرمالو و آب جاری نذری گرفتن و سلام کردن


تعبیر خواب دستبند از نظر معبرین (کهن)

ابن سیرین می‌گوید:

دستنبد در خواب زن نشانه شوهر و در خواب مرد نشانه اندوه و تنگدستی است. اگر مرد در خواب دستبند نقره ببیند غم و اندوه او نسبت به انواع دیگر دستبند کمتر است.

اگر در خواب ببینی که از دهان تو دستبندی از جنس مروارید بیرون آمد نشانگر این است که از علم و حکمت سخن می‌گویی.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی که در هر دو دست خود دستبند نقره داری به این معناست که با رنج و سختی مال و اموال فراوانی به دست خواهی آورد.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر در خواب ببینی که در دست فرد مشرکی دستبند نقره می‌اندازی نشانگر این است که آن فرد به دست تو مسلمان خواهد شد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب دستبند مروارید به دست داشته باشی نشان می‌دهد که فرزند دختر زیبایی نصیب تو خواهد شد.

اگر مردی در خواب ببیند که پادشاه به او دستبندی می‌دهد به معنای این است که صاحب فرزند یا برادر خواهد شد. اگر زنی در خواب ببیند که پادشاه به او دستبندی داده است به ازدواج تعبیر می‌شود.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

دستبند به مواردی چون برادر، خواهر، شریک، دوست، یار و رفیق، فرزند، قوت، توانائی، حکومت و فرمانروایی، مال، محبت، کار و پیشه و کشاورزی تعبیر می‌شود.

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید:

دستبند از چیزهایی است که تعبیرش برای مرد بد و برای زن نیکو است. اگر مردی در خواب ببیند که دستبند به دست بسته است نشانگر بالا آوردن بدهی است. اما اگر زنی خواب دستبند ببیند به اندازه ارزانی و گرانی دستبند روابط خوبی با همسرش ایجاد خواهد کرد.

اگر زنی در خواب ببیند که دستبدن طلا به دست آویخته است نشانگر افزایش سود و منفعت در شغل همسرش است.

محدالعنبری می‌گوید:
در دست داشتن دستبند برای مرد در خواب نشانه غم و اندوه و برای زن نمایانگر نعمت و برکت فراوان است. اگر فردی در خواب دستبند نقره به دست داشت بر تقوای او دلالت دارد زیرا نقره از زینت‌ها و پوشش‌های بهشتیان است.

تعبیرخواب/ از خرمالو و آب جاری نذری گرفتن و سلام کردن


تعبیر خواب سلام کردن از نظر معبرین (کهن)

محمدبن سیرین می‌گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که دوستی به او سلام می‌کرد نشانگر این است که دشمن با او صلح می‌کند. اگر شخص ناشناخته ای در خواب به او سلام کند، نشانگر این است که غریبه ای با وی دوستی و آشنایی کند. اگر کسی در خواب به او سلام کرد که تا به حال او را ندیده است نمایانگر این است که از عذاب الهی در امان است. اگر ببیند که پیری معروف به او سلام کند نشانه این است که با زنی زیبا ازدواج خواهی کرد.

اگر در خواب فرشته ها به تو سلام کردند و با دیده احترام نگاهت کردند نشانگر این است که خداوند تو را در برابر دشمنان پیروز خواهد کرد و عاقبت به خیر خواهی شد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی کسی به تو سلام می‌کند که در میانتان رابطه شرکت و تجارت بوده است و جواب سلام او را دادی به این معناست که تجارت بین شما پایدار نخواهد ماند.

اگر پادشاهی در خواب ببیند که به کسی سلام می‌کند یا کسی به او سلام می‌کند بدان معنیست که برای همیشه به مقصود خود می‌رسد و دچار غم و اندوه نمی‌گردد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر در خواب ببینید زنی به شما سلام می‌کند نشانگر این است که از کسی شادمان خواهی شد. اگر پیرزنی ناشناس به شما سلام کند نشانه اقبال دنیوی است.

اگر در خواب ببینی عزرائیل به تو سلام می‌کند به این معناست که به زودی شهید خواهی شد.

امام صادق می‌فرمایند:

سلام کردن در خواب بر چهار وجه است: اول: ایمنی، دوم: شادی، سوم: اقبال، چهارم: منفت مال.

منبع: ستاره

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.