اوگفت: بر این اساس تیمی متشکل از اداره کل راهداری و ارتش در این اماکن مستقر شده و از تردد خودروهای سواری پلاک غیربومی مگر به شرط ضرورت خودداری خواهد شد. همچنین خودروهای باری که محموله آن‌ها، سوخت و کالای اساسی باشد بعد از کنترل ماموران به سمت مقصد ادامه مسیر خواهند داد.

او تشریح کرد: ممنوعیت مطلق به طور کامل نداریم، چراکه نیازهای اساسی مردم تامین و برخی اقدامات ضروری باید انجام شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان با اشاره به آمار تردد در جاده‌های استان، خاطرنشان کرد: میزان تردد ثبت شده خودروها درجاده‌های استان ازاول تاچهارم فروردین ماه۲۹۶هزارو۳۰۰خودرو بوده که کاهش ۶۲درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد.

انتهای پیام/