کد خبر: ۷۴۱۷۲۸۷
تاریخ انتشار: ۱۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۳
۱۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۳
کد خبر : ۷۴۱۷۲۸۷
بسته حوادث (نوزدهم تیر ماه ۹۹):

مهم‌ترین حوادث امروز (نوزدهم تیر ماه ۹۹) را می‌توانید در این بسته خبری بخوانید.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، سید مهدی حسینی مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور با اشاره به آتش سوزی تریلی سواری کش حامل ۶ دستگاه خودرو پژو در جاده نیشابور به سبزوار، گفت: با اعلام این آتش سوزی به سامانه ۱۲۵، بلافاصله یک تیم از آتش نشانان فیروزه و یک تیم از ایستگاه مرکزی نیشابور به محل اعزام شدند.
 
آتش سوزی تریلی سواری کش در جاده نیشابور

او افزود: آتش سوزی از قسمت موتور کشنده تریلی آغاز و به سرعت کابین راننده را فراگرفت و به قسمت بار تریلی رسیده بود که آتش نشانان رسیدند و ابتدا آتش را مهار کردند تا از سرایت آن به سایر خودرو‌ها جلوگیری نمایند و سپس اقدام به مهار کامل آتش کردند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور ادامه داد: در این آتش سوزی کابین راننده و یک دستگاه خودرو سواری به طور کامل سوخت و به یک سواری دیگر و قسمت بار تریلی نیز خساراتی وارد شد؛ راننده تریلی توانسته بود سه دستگاه از خودرو‌ها را پیش از رسیدن آتش نشانان از روی تریلی پیاده کند.
 

اتصال سیم برق منزل مسکونی را در نیشابور به آتش کشید

 
سید مهدی حسینی مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور گفت: اتصال سیم برق فر اجاق گاز در یک منزل مسکونی این شهرستان، موجب آتش سوزی شد.
 
اتصال برق منزل مسکونی را به آتش کشید

او افزود: با اعلام این آتش سوزی بلافاصله دو تیم از آتش نشانان ایستگاه ۷ و یک به محل اعزام شدند و پیش از گسترش آتش، آن را با یک دستگاه خاموش کننده آبی خاموش کردند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور ادامه داد: این آتش سوزی که در اثر اتصال در سیم فر اجاق گاز رخ داده بود به شیلنگ گاز نیز سرایت کرده بود که خوشبختانه تماس به موقع مالک و سرعت عمل آتش نشانان از خسارت بیشتر جلوگیری کرد.


آﺗﺶ ﺑﻼی ﺟﺎن زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر

 
ﺑﺎزی ﮔﻮﺷﯽ ﯾﮏ ﮐﻮدک ۱۰ ﺳﺎﻟﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی در شهرک ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﻪ آﺗﺶ کشید.
 
آتش سوزی تریلی سواری کش در جاده نیشابور/ اتصال برق منزل مسکونی را به آتش کشید

ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﮔﻔﺖ: ﺳﺎعت ۱۲:۳۰ ﺑﺎ اﻋﻼم آﺗﺶ ﺳﻮزی در زمین ﻫﺎیﮐﺸﺎورزی ﻣﺤﺪوده ﺑﻠﻮار ﻏﺰاﻟﯽ، آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﺎن اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی به ﻣﺤﻞ اﻋﺰام ﺷﺪند.

او اﻓﺰود: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ زﯾﺎد آﺗﺶ، دو دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎﺷﯿﻦ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ۶ ﻧﻔﺮ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن در ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺿﺮ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ آﺗﺶ را ﻣﻬﺎر و از ﮔﺴﺘﺮش آن ﻣﻤﺎنعت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردند.

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر اداﻣﻪ داد: ﺑﻪ گفته ﺷﺎﻫﺪﯾﻦ در ﻣﺤﻞ، ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯽ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ و ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ‌ای ﺣﺪودا ۱۰ ﺳﺎﻟﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد.
 
آتش سوزی تریلی سواری کش در جاده نیشابور/ اتصال برق منزل مسکونی را به آتش کشید

او اﻓﺰود: از واﻟﺪﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪﯾﻢ ﻣﺮاﻗﺐ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺴﺘﺮش وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ هم اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺣﻮادث ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺟﺎی می ﮔﺬارد. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎن ﺷﻮد.
 
انتهای پیام//ف.ش
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر