کد خبر: ۷۴۵۰۸۲۹
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۷
۱۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۷
کد خبر : ۷۴۵۰۸۲۹
هم زمان با عید سعید غدیر خم؛

۱۱۰ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ هیئت ﺣﯿﺪری ﮐﺎﺷﻤﺮ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻮزﯾﻊ شد.

ﺗﻮزﯾﻊ ۰۱۱ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ در ﮐﺎﺷﻤﺮبه گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، ﻋﺒﺎس ﺑﻬﺮاﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران ﻫﯿﺌﺖ ﺣﯿﺪری در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﻔﺖ: هم زمان ﺑﺎ ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﻏﺪﯾﺮ ﺧﻢ تعداد ۱۱۰ بسته ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺧﯿﺮﯾﻦ و خدمت گذاران ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺣﯿﺪری ﮐﺎﺷﻤﺮ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻮزﯾﻊ شد.


او اﻓﺰود: ارزش ریالی ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻌﺎدل ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن ریال است ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ از ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه خدمت گذاران ﻫﯿﺌﺖ ﺣﯿﺪری اداﻣﻪ داد:در ﺑﻘﯿﻪ اﯾﺎم ﺳﺎل ﻫﻢ ﻃﺮح ۱۱۰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﻫﻤﺖ هیئت  ﺣﯿﺪری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم//م. د
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
زیارت عاشورا-صفحه خبر دسکتاپ