کد خبر: ۷۵۳۸۱۹۳
تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۳
۰۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۳
کد خبر : ۷۵۳۸۱۹۳

نتایج کارشناسی ارشد پزشکی اعلام شد

نتایج آزمون کارشناسی ارشد رشته های پزشکی هم اکنون در سایت مرکز سنجش پزشکی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، نتایج آزمون کارشناسی ارشد رشته های پزشکی هم اکنون در سایت مرکز سنجش پزشکی منتشر شد. تعداد قبولی‌های کل کارشناسی ارشد سال ۹۹ گروه علوم پزشکی ۴ هزار و ۵۹۰ نفر اعلام شده است.

ثبت نام هر دانشگاه طی یکی از روز‌های مشخص شده در بازه زمانی بین ٧ لغایت ٢٠ آبان است. نظـر بـه اینکه کلیه دانشگاه ها زمان دقیق و نحـوه ثبـت نام را در سـامانه اینترنتـی خـود اعلام می‌کنند، لازم است کلیه پذیرفته شدگان جهت اطلاع از زمان، مکان، مدارک مورد نیاز و نحوه ثبت نام به سامانه دانشگاه پذیرفته شده مراجعـه کنند.

بر اساس آئین نامـه آموزشـی دوره های کارشناسی ارشـد ناپیوسته مصـوب شـورای عالی برنامـه ریـزی علـوم پزشکی هر گونه انتقال، تغییر رشته و یا جابجایی محل تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع است. بنابراین با توجه به اینکه محل پذیرش را خود فرد و با آگاهی کامل تعیین کرده، بنابراین هیچگونه تغییر در محل پذیرش انجام نخواهد گرفت.

نکات مهم

عدم مراجعه و ثبت نام هر یک از پذیرفته شدگان طی تاریخ های مقرر در دانشگاه به منزله انصراف بوده و هیچ گونـه اعتراضی در این مورد پذیرفته نخواهد شد.

پذیرفته شدگانی که پس از ثبت نام در دانشگاه انصراف دهند یا جهت ثبت نام مراجعه نکنند، حق شرکت در آزمون ورودی سال بعد وزارت بهداشت برای این مقطع را ندارند. البته پذیرفته شدگان دانشگاه هایی که بصورت شهریه ای پذیرفته شده اند، مشمول این بند نمی شوند.

داوطلبانی که علاوه بر آزمون وزارت بهداشت در آزمون کارشناسی ارشـد وزارت علوم یا سایرمراکز نیـز پذیرفته شده اند، ملزم به ثبت نام در یکی از دو محل هستند. در صورت محرز شدن ثبت نام در هر دو محـل، قبـولی آنها در رشته های مربوط به وزارت بهداشت در هر مرحله از تحصیل لغو محسوب می‌شود.

کلیه پذیرفته شدگان از طریق وارد کردن کد رهگیری نتیجه را مشاهده خواهند کرد.

همه متقاضیان استعداد درخشان با آزمون که از طریق دانشگاه جهت استفاده از ایـن تسهیلات معرفـی شده و در آزمون شرکت کرده اند دقت کنند از فرصت یکبار خود استفاده کـرده انـد و دیگـر مجـاز بـه اسـتفاده از ایـن سهمیه نیست.

همه پذیرفته شدگان در اولین اولویت انتخابی حائز شـرایط پذیرش از نظـر علمی، پذیرفتـه شـده انـد. بسـیاری از پذیرفته شدگان در اولویت های بعد از محل پذیرش کنونی، حائز رتبه خوب هستند. با توجه به اینکه فـرد بـا آگـاهی کامل انتخاب رشته محل کرده است، بنابراین به هیچ عنوان جابجایی در اولویـت های رشـته محـل بعدی، امکـان پذیر نیست.

یکی از شرایط پذیرش در سهمیه های رزمندگان و ایثارگران و استعدادهای درخشان با آزمون کسـب حدنصاب لازم است، لذا داوطلبان این سهمیه‌ها که حـد نصـاب لازم را کسـب نکـرده انـد، حـائز شـرایط پـذیرش در ایـن سهمیه نشده اند. به عبارتی داوطلب در مرحله نخست در چند برابـر ظرفیـت پـذیرش دارای حـد نصـاب بـوده و مجـاز بـه انتخـاب رشته محل شده است، ولی در این مرحلـه (بـه انـدازه ظرفیـت پـذیرش) حـائز حدنصـاب لازم نشده اسـت. همچنـین ممکن است تعدادی از متقاضیان این سهمیه ها علیرغم کسب حدنصاب، جزو پذیرفته شدگان نباشند، کـه بـه دلیـل تکمیل شدن ظرفیت پذیرش با نفرات حائز نمرات بالاتر این سهمیه هستند.

افرادی که مجاز به انتخاب محل شده و انتخاب محل خود را انجام داده انـد، مجـددا محل هایی که انتخاب کرده اند دریافت می‌کنند که جایگاه داوطلب را در هر یک دانشگاه های انتخـابیش در مقایسـه با سایر افرادی که این دانشگاه را انتخاب کرده اند، نشان می دهند.

آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۹۹ در روز‌های ۲۳ و ۲۴ مرداد برگزار شده است و تعداد ۸۱ هزار و ۱۷ نفر در این آزمون ثبت نام کردند که با توجه به شرایط کرونا تعداد ۴۶ هزار و ۸۲۴ داوطلب (۵۷.۷۹ درصد) در آزمون شرکت کردند.

از تعداد ۴۶ هزار و ۸۲۴ داوطلب شرکت کننده در آزمون تعداد ۴۲ هزار و ۶۶۱ نفر (۹۱.۱۱ درصد) مجاز به انتخاب رشته / محل شدند و از این میان تعداد ۳۳ هزار و ۳۶۱ نفر (۷۸.۲ درصد) انتخاب رشته محل خود را تکمیل کردند.

ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های پذیرنده دانشجو رایگان و شهریه‌ای در دانشگاه‌های علوم پزشکی، دانشگاه آزاد و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت ۴ هزار و ۲۰ نفر اعلام شده است.

انتهای پیام/

بانک مسکن-جشنواره شهید رجایی
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
بانک مسکن-جشنواره شهید رجایی
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
بانک مسکن-جشنواره شهید رجایی
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
مطالب پیشنهادی وب
اخبار پیشنهادی
بانک مسکن-جشنواره شهید رجایی
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
بانک مسکن-جشنواره شهید رجایی
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
بانک مسکن-جشنواره شهید رجایی
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر