همرزم حاج قاسم گفت: مقام ورده حاج قاسم به جایی رسیده بود که ژنرال های روسی حاضر بودند سرباز وی باشند.

امیرشکاری گفت: حاج قاسم را اشک مادری حضرت زهرا(س) حاج قاسم کرد.

یادواره سرداردلهاشهیدسلیمانی در بخش یزدان آباد برگزار شد.

امیرشکاری همرزم حاج قاسم  دراین یادواره که با حضور اقشار مردم ومسئولین بخش برگزار شد، گفت:جبهه مقاومتی که فرماندهی آن باحاج قاسم بوداین سربازدستاوردی رقم زد و زوداست مابه آن برسیم.

او افزود: اینکه چه رخ داد که فردی ازیک روستایی بنام قنات ملک شهرستان رابر، برای ماموریت ۱۵روزه برای سرکشی رفت تبدیل شدبه ژنرال که آمریکابگویدخارچشم ماست، باید بررسی شود.

او بیان کرد: روسیه کشور قدرتمند دنیاست ازهرلحاظ، ولی ژنرال‌های روسیه حاضرشدند زیریک دست پاسداری بنام حاج قاسم باشند وسرباز او شوند ،باوعکس بگیرند.

امیرشکاری تصریح کرد:این حاج قاسم چه مسیری رفت که تبدیل شدبه سرداردلها ، آقافرمودند ایشان تربیت شدگان مذهب امام واهل بیت است.

اوافزود: بچه‌های جنوبشرق لشکرثارالله راتشکیل دادند که حاج قاسم گفت باورم نمی‌شودکه لشکرما این کارهاراانجام داده است.

اوبابیان خاطرات دوران دفاع مقدس بیان داشت: حاج قاسم با۲گردان لشکر زرهی ارتش عراق راشکست داد و۱۵هزاراسیرگرفت بدون تحهیزات مدرن وفقط یک سلاح داشت وآن خدا ترسی بود.

او باذکرخاطره‌ دیگری ازکربلای ۵گفت: هیچ نیروی زمینی توان رفتن از اروند وحشی رانداشت فاو مهمترین نقطه عراق بود ولی یک تیپ داشت فقط حاج قاسم پیغام داد به بچه ها بگویید ازآب خواستیدعبورکنیدآب رابه پهلوی شکسته زهراس قسم بدهیدیعنی به امام زمان گفت من بچه‌های زهرا راواردآب کردم مواظبشون باش ، در بحبوحه  کربلای ۵باعراق نجنگیدیم با۶کشوردنیاجنگیدیم.

امیرشکاری افزود: حاج قاسم را اشک مادری حضرت زهرا، حاج قاسم کرد او با ناله‌های شبانه اش حاج قاسم شد.

برچسب ها: دفاع مقدس ، حاج قاسم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار