مدیریت کاهش مصرف برق در خراسان رضوی با مشارکت بخشهای غیرخانگی

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: با توجه به سرمای شدید هوا نسبت به جلب همکاری مشترکین غیرخانگی در استان اعم از صنعتی، کشاورزی و تجاری اقدام شده است.

مهدی دهقان افزود: به دلیل محدودیت در تامین سوخت نیروگاه ها و به تبع آن محدودیت در تولید برق، طبق برنامه ریزی انجام شده از امروز همکاری ۱۰۰ درصدی صاحبان صنایع در استان را خواهیم داشت.

وی بیان کرد: همچنین برای مشترکین بخش کشاورزی خراسان رضوی که خارج از ظرفیت پروانه چاه های کشاورزی مصرف برق دارند، به مدت یک هفته در مصرف آنها محدودیت کامل اعمال شده است.

وی اضافه کرد: پس از اتمام یک هفته ای محدودیت کامل مصرف برق برای صاحبان چاه های کشاورزی در خراسان رضوی، محدودیت موقت در مصرف برای آنان اعمال خواهد شد تا بتوان از این شرایط بحرانی عبور کرد.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: از امروز فعالیت مشترکین بخش تجاری استان ضمن رعایت تمام موارد مصرف بهینه برق در ساعات کاری، حداکثر تا ساعت هشت شب مجاز به فعالیت خواهند بود.

مهندس دهقان اضافه کرد: همه اعمال محدودیتها و مدیریت در مصارف بخشهای مختلف به منظور تامین برق بخش خانگی و جلوگیری از قطعی برق آنها است تا در ایام سرد سال دچار خاموشی نشوند.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.