افزایش بازماندگان مستمری‌بگیر متوفی در دوران کرونا

رئیس اداره امور بازماندگان سازمان تامین‌اجتماعی از افزایش شمار بازماندگان مستمری‌بگیر بیمه‌شده متوفی در دوران شیوع کرونا خبر داد.

رضا دهقان‌زاده رئیس اداره امور بازماندگان سازمان تامین‌اجتماعی گفت: شیوع کرونا با افزایش مرگ ومیر در جامعه و بخشی از جمعیت بیمه‌شده اصلی این سازمان، تعداد مستمری‌بگیران ناشی از فوت بیمه‌شده (پرداخت موارد مستمری به بازماندگان متوفی) را افزایش داد.

وی افزود: اسفند ۹۸ با شیوع این بیماری، ۲۵۰ مورد مستمری ناشی از فوت کرونا بوسیله سازمان تامین اجتماعی پرداخت شد که میزان ریالی برآورد و مصارف ماهیانه این موارد برابر با چهار هزار و ۵۰۰ میلیون ریال بود.

رئیس اداره امور بازماندگان سازمان تامین‌اجتماعی تصریح کرد: فروردین، اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۹۹ نیز به ترتیب، ۳۸۰، ۴۲۰ و ۴۰۰ مورد مستمری به این جمعیت داده شد که برآورد مصارف ماهیانه این موارد نیز به ترتیب برابر با ۹هزار و ۱۲۰، ۱۰هزار و ۸۰ و ۹هزار و ۶۰۰ میلیون ریال بوده است.

دهقان زاده گفت: در تیر، مرداد و شهریور ۱۳۹۹ نیز به ترتیب با پرداخت ۳۵۰، ۱۵۰ و ۱۸۴ مورد مستمری به بازماندگان متوفی بیمه‌شده، هشت هزار و ۴۰۰، سه هزار و ۶۰۰ و نیز چهار هزار و ۴۱۶ میلیون ریال هزینه شد.

وی تصریح کرد: مهر، آبان و آذر ۱۳۹۹ نیز با پرداخت ۲۲۷، ۲۷۶ و ۲۸۳ مورد مستمری به این جمعیت، به ترتیب پنج هزار و ۴۴۸، ۶هزار و ۶۲۴ و هفت هزار و ۷۵۲ میلیون ریال هزینه شد.

ئیس اداره امور بازماندگان سازمان تامین‌اجتماعی افزود: سه ماهه آخر ۱۳۹۹ نیز تامین اجتماعی به ترتیب با پرداخت ۳۲۳، ۲۷۲ و ۱۸۱ مورد مستمری به جمعیت بازمانده و مستمری‌بگیر، ۱۸ هزار و ۶۲۴ میلیون ریال هزینه داده است.

وی یادآور شد: در سه ماهه نخست ۱۴۰۰ نیز به ترتیب ۱۱۷، ۱۴۷ و ۱۹۹ مورد مستمری به همت این نهاد بیمه‌گر به بازماندگان داده شد که برآورد سازمان حاکی از هزینه‌کرد ۱۴ هزار و ۹۹۹ میلیون ریالی در این مدت است.

دهقان‌زاده اضافه کرد: در تابستان ۱۴۰۰ (تیر، مرداد، شهریور) نیز به ترتیب ۲۰۴، ۳۲۰ و ۴۲۲ مورد مستمری به قشر بازمانده اعطا و به ترتیب ۶هزار و ۶۱۰، ۱۰هزار و ۳۶۸ و ۱۳هزار و ۶۷۲ میلیون ریال هزینه شد.

به گفته این مسئول، در مهر ۱۴۰۰ هم ۳۸۰ مورد مستمری و آبان این سال ۲۲۱مورد از این اعتبار حمایتی به بازماندگان بیمه‌شدگان اصلی داده و به ترتیب ۱۲ هزار و ۳۱۲ و نیز۷هزار و ۱۶۱ میلیون ریال هزینه شد.

بر اساس بند «و» ماده «۳» قانون تامین اجتماعی پرداخت مستمری بازماندگان از تعهدات بلندمدت این سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که با فوت بیمه‌شده (مستمری‌بگیر) به بازماندگان واجد شرایط پرداخت می‌شود.

همسر دائم بیمه‌شده و شوهر بیمه‌شده زن متوفی از بازماندگان واجد شرایط دریافت این مستمری محسوب می‌شوند؛ مشروط بر اینکه نخست مرد تحت تکفل زن بوده و دوم سن او از شصت سال متجاوز (بیشتر) باشد؛ یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی از کارافتاده بوده و از سازمان مستمری دریافت نکند.

فرزند دختر متوفی هم در صورتی که فاقد شغل و همسر باشد، می‌توانند از این مستمری استفاده کنند. فرزند پسر به موجب مفاد بند (۲) ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی در صورتی که کمتر از ۱۸ سال تمام بوده یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته و یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی قادر به کار شناخته نشود، استحقاق دریافت مستمری را خواهد داشت.

حداکثر سن فرزند پسر تا ۲۰ سالگی (حداکثر ۱۹ سال تمام) تغییر کرده و پس از آن در صورت اشتغال به تحصیل در مقاطع دانشگاهی تعیین می‌شود و یا اینکه باید معلول و در حقیقت ازکارافتاده نیازمند شناخته شود.
پدر و مادر متوفی هم در صورتی که نخست تحت تکفل بیمه‌شده بوده و سن پدر از ۶۰ سال و سن مادر از ۵۰ سال تجاوز کرده باشد یا به تشکیل کمیسیون پزشکی موضوع ماده ٩١ قانون تأمین‌اجتماعی ازکارافتاده باشند و از سازمان تامین اجتماعی دریافت نکنند نیز استحقاق دریافت مستمری بیمه‌شده درگذشته را خواهند داشت.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار