استفتائات رهبری؛

حکم استعمال دخانیات در حال روزه چیست؟

احتیاط واجب آن است که روزه دار از دود‌های انواع دخانیات و نیز مواد مخدّری که از راه بینی یا زیر زبان جذب می‌شود خودداری کند.

سوال:  حکم استعمال دخانیات مانند سیگار در حال روزه چیست؟
پاسخ: احتیاط واجب آن است که روزه دار از دود‌های انواع دخانیات و نیز مواد مخدّری که از راه بینی یا زیر زبان جذب می‌شود خودداری کند.

آیا ماده ناس روزه را باطل می‌کند؟

سوال: آیا ماده «ناس» که از توتون و غیر آن ساخته می‌شود و برای چند دقیقه زیر زبان گذاشته شده و سپس از دهان بیرون انداخته می‌شود، مبطل روزه است یا خیر؟
پاسخ: احتیاط واجب آن است که روزه‌دار از انواع دخانیات و نیز مواد مخدّری که از راه بینی یا زیر زبان جذب می‌شود خودداری کند.

تزریق آمپول روزه را باطل می‌کند؟

سوال: تزریق آمپول و سایر تزریقات در ماه مبارک رمضان روزه فرد روزه‌دار را باطل می‌کند؟
پاسخ: احتیاط واجب آن است که روزه دار از آمپول‌های مقوّی یا مغذّی و هر آمپولی که در رگ تزریق می‌شود و نیز انواع سُرم‌ها خودداری کند، لکن آمپول‌های غیر تقویتی که در عضله تزریق می‌شود؛ مانند آنتی بیوتیک یا مسکن و نیز آمپول‌هایی که برای بی حسّ کردن به کار می‌رود، مانعی ندارد.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.