ضرورت رعایت اصول فنی در استفاده از کود سرک در زراعت دیم

رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت:کشاورزان کود‌های سرک را با استفاده از رهنمایی کارشناسان جهاد کشاورزی در مزراع استفاده کنند.

دکتر روستایی گفت: پاییز و زمستان امسال با کاهش ۱۶ درصد نزولات آسمانی در کشور کشاورزان کود سرک را با استفاده از راهنمایی کارشناسان در مزراع استفاده کنند.

او افزود: در استان‌های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل بارندگی‌ها تا ۲۰ درصد کاهش یافته است.

او با اشاره به کاهش نزولات آسمانی نسبت به دراز مدت گفت: کشاورزان مصرف کود سرک را کاهش داده و بجای آن مزارع را محلول پاشی استفاده کنند.

به گفته رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی، در مزارعی که کمترین بارش را دارند درهر هکتار ۳۰ تا ۵۰ کیلوگرم کود سرک استفاده شود.

دکتر روستایی افزود: دراستان‌های گلستان و خراسان که دردوماه گذشته کمترین بارندگی را شاهد هستند کشاورزان دیم کاراز کود‌های سرک استفاده نکنند.

او گفت: استفاده بیش از اندازه از کود سرک در آخر فصل موجب چروکیدگی دانه و کاهش تولید درخواهد شد.

او  افزود: در سال‌های خشک دست یابی به محصول مناسب نیازمند مدیریت مزرعه با استفاده از راهنمایی‌های کشارشناسان موسسه تحقیقات کشاورزی دیم و جهاد کشاورزی است.

رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور   افزود: کشاورزانی که در کشت پاییزه از کود استفاده نکرده در بهار و مواقع بارندگی پس از کود سرک مزرعه خود را محلول پاشی کنند.

دکتر روستایی در ادامه افزود: درسال زراعی بارندگی‌ها در استان گلستان نسبت به دراز مدت ۶۰ درصد و در خراسان نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است.

او  از دیم کاران خواست کشت بهاره را با استفاده از محصولات جایگزین به موقع آغاز کنند.

 

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار